Integritetspolicy

Integritetspolicy
//

INTEGRITETSMEDDELANDE

Senast uppdaterat: Mars 2021

Monster Energy (”vi”, ”oss”, ”vår”), vars uppgifter tillhandahålls i avsnittet ”Kontakta oss” i slutet av detta integritetsmeddelande (”integritetsmeddelande”), tar integritetsfrågor på stort allvar och vill därför att du ska känna till hur vi samlar in, använder, lagrar, överför och lämnar ut information. Detta integritetsmeddelande beskriver våra rutiner i samband med de personuppgifter som vi samlar in via webbplatser som drivs av oss och som ger dig tillgång till detta integritetsmeddelande (”webbplatser”), genom de programvaruapplikationer som tillhandahålls av oss för användning på eller via datorer och mobila enheter (”appar”) via våra sidor på sociala medier som vi kontrollerar och från vilka du har åtkomst till detta integritetsmeddelande (sammantaget kallade våra ”sidor på sociala medier”), liksom via HTML-formaterade e-postmeddelanden som vi skickar till dig och som länkar till detta integritetsmeddelande samt information som vi samlar in offline, t.ex. genom formulär som du fyller i för att delta i en utlottning eller tävling (sammantaget, inklusive webbplatserna, apparna och våra sociala mediesidor, kallade ”tjänsterna”).

Boende i Kalifornien, se vårt ”Integritetsmeddelande för Kalifornien” för ytterligare information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig och hur vi använder och delar dina uppgifter.

PersonuppgifterPersonuppgifter som vi kan samla in

Personuppgifter” betyder all information som rör dig som individ, inklusive såväl inlämnade personuppgifter som automatiskt insamlade personuppgifter.

Inlämnade personuppgifter” innebär personuppgifter som du själv lämnar eller gör tillgängliga för oss, inklusive:

 • Namn
 • Kön
 • Postadress (inklusive fakturerings- och leveransadress)
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Födelsedatum
 • Kredit- och betalkortsnummer
 • Profilbild
 • Konto-ID för sociala medier
 • Användarnamn och lösenord
 • Demografisk information

Automatiskt insamlade personuppgifter” innebär alla personuppgifter som samlas in automatiskt av våra system eller via tredjepartssystem, såsom:

 • Enhetsinformation
 • Uppgifter om användning av appen
 • Information som samlas in genom cookies, pixeltaggar och andra tekniker

Observera att vi kan använda en tredje parts betalningstjänst för att behandla betalningar som görs via tjänsterna. Om du vill göra en betalning via tjänsterna kommer dina personuppgifter att samlas in av tredje part och inte av oss, och kommer därför att vara föremål för den tredje partens integritetsmeddelande istället för detta integritetsmeddelande. Vi har ingen kontroll över och är inte ansvariga för tredje parters insamling, användning, lagring, överföring eller utlämnande av dina personuppgifter.

Om du lämnar in några personuppgifter till oss eller våra tjänsteleverantörer i samband med tjänsterna som rör andra personer, intygar du att du har befogenhet och tillbörligt samtycke till att göra detta och att till att ge oss tillåtelse att använda informationen i enlighet med detta integritetsmeddelande.

Hur vi samlar in inlämnade personuppgifter

Vi och våra tjänsteleverantörer samlar in inlämnade personuppgifter på ett flertal olika sätt, inklusive:

Genom tjänsterna : Vi samlar in personuppgifter genom tjänsterna, t.ex. när du registrerar dig för ett nyhetsbrev, skapar ett konto eller genomför ett köp.

Offline : Vi samlar in inlämnade personuppgifter från dig offline, som till exempel när du besöker en butik som säljer våra produkter, deltar i en mässa, besöker ett evenemang som vi sponsrar, gör en beställning via telefon eller kontaktar kundtjänst.

Från andra källor : Vi kan få dina inlämnade personuppgifter från andra källor, som offentliga databaser, gemensamma marknadsföringspartner, kanaler på sociala medier, via personer i ditt nätverk eller som du på annat sätt är ansluten till på sociala medier samt från andra tredje parter. Om du till exempel väljer att ansluta ett konto på sociala medier till det konto du har för våra tjänster så kommer vissa personuppgifter från ditt konto på sociala medier att delas med oss. Sådana uppgifter kan inkludera personuppgifter som är en del av din profil eller dina vänners profiler.

Hur vi samlar in automatiskt insamlade personuppgifter

Vi och våra tjänsteleverantörer kan samla in automatiskt insamlade personuppgifter på ett flertal olika sätt, inklusive:

Via din webbläsare eller enhet : Viss information samlas in av de flesta webbläsare eller automatiskt via din enhet, t.ex. din MAC-adress (Media Access Control, MAC), datortyp (Windows eller Macintosh), skärmupplösning, namn på och version av operativsystem, enhetens tillverkare och modell, enhetens prestandariktmärke och kapacitet, installerade insticksprogram, musklick eller markörens position, rullning på sidan, tid som tillbringats på tjänsterna, vilka webbplatser som har besökts, referenssidor och nyckelord som har använts vid omdirigering från en sökmotor, språk, webbläsarens typ och version, namn på och version av de tjänster du använder (t.ex. appen) och andra anonyma uppgifter om datatrafik. Vi använder denna information för att säkerställa att tjänsterna fungerar korrekt och för att anpassa din upplevelse när du använder tjänsterna. Vi kan till exempel använda och kombinera sådana uppgifter med din IP-adress för att skapa ett unikt ID som, med en rimlig grad av tillförlitlighet, identifierar din webbläsare eller enhet till oss. Detta unika ID gör det möjligt för oss att spåra din aktivitet på våra tjänster och att visa innehåll som vi tror kommer att intressera dig baserat på din aktivitet.

Genom din användning av appen : Om du laddar ner och använder appen så kommer vi och våra tjänsteleverantörer att spåra och samla in uppgifter om din användning av appen, t.ex. datum och tid då appen på din enhet får åtkomst till våra servrar samt vilken information och vilka filer som har laddats ner till appen.

Användning av cookies : Cookies är informationsbitar som lagras direkt på den dator du använder. Cookies gör det möjligt för oss att samla in information såsom webbläsartyp, tid som spenderas på tjänsterna, besökta sidor, språkpreferenser och andra anonyma uppgifter om datatrafik. Vi och våra tjänsteleverantörer använder informationen av säkerhetsskäl, för att underlätta navigering, visa information mer effektivt, anpassa din upplevelse när du använder tjänsterna samt för att kunna spåra onlineaktivitet. Vi kan känna igen din dator för att kunna hjälpa dig att använda tjänsterna. Vi samlar också in statistisk information om användningen av tjänsterna för att kontinuerligt förbättra designen och funktionaliteten, förstå hur tjänsterna används och som stöd då vi besvarar frågeställningar avseende tjänsterna.

Om du inte vill ha information som samlats in genom användning av cookies har de flesta webbläsare en enkel inställning där du automatiskt kan avböja cookies eller välja om du vill neka eller acceptera överföringen av en särskild cookie (eller cookies) till din dator från en viss webbplats. Du hittar mer information på https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies . Om du inte accepterar dessa cookies kan du dock uppleva vissa besvär då du använder tjänsterna. Till exempel så kanske vi inte känner igen din dator och du kan behöva logga in varje gång du besöker de tillämpliga tjänsterna.

För fullständig information om hur vi använder cookies och andra tekniker, besök vår cookiepolicy.

Användning av pixeltaggar och andra liknande tekniker: Pixeltaggar (även kallade webbfyrar och spårningspixlar) kan användas i samband med vissa tjänster för att bland annat spåra användares agerande (inklusive e-postmottagare), mäta framgången för våra marknadsföringskampanjer och sammanställa statistik om användning av tjänsterna samt svarsfrekvenser.

IP-adress : Din ”IP-adress” är ett nummer som din internetleverantör (Internet Service Provider, ISP) automatiskt tilldelar den dator som du använder. En IP-adress kan identifieras och loggas automatiskt i våra serverloggfiler när en användare utnyttjar tjänsterna, tillsammans med tiden för besöket och de sidor som besöktes. Insamling av IP-adresser är sedvanlig praxis och görs automatiskt av många webbplatser, applikationer och andra tjänster. Vi använder IP-adresser för ändamål såsom att beräkna användningsnivåer för tjänsterna, som hjälp vid fastställande av serverproblem och administration av tjänsterna.

Fysisk plats: Vi kan komma att samla in din enhets fysiska plats genom att exempelvis använda IP-adress, satellit, mobilmaster eller wi-fi-signaler. Vi kan använda din enhets fysiska plats för att förse dig med anpassade, platsbaserade tjänster och innehåll. I vissa fall kan du erbjudas möjligheten att tillåta eller neka sådan användning gällande din enhets plats, men om du väljer att neka användningen kan det hända att vi inte kan förse dig med tillämpliga personanpassade tjänster och innehåll.

Hur vi kan använda personuppgifter

Vi använder personuppgifter av de ändamål som anges nedan:

För att tillhandahålla tjänsterna, för att fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder kopplade till ett kontrakt. Detta inkluderar:

 • För att slutföra och uppfylla ditt inköp eller din inlösen, som till exempel behandla dina betalningar, säkerställa att din beställning levereras till dig, kommunicera med dig gällande ditt köp eller inlösen och förse dig med kundservice i samband med utförandet av ett kontrakt som har ingåtts mellan dig och oss.

Som krävs för att bedriva vår verksamhet och uppfylla våra legitima intressen, i synnerhet:

 • För att svara på dina frågor och uppfylla dina önskemål, t.ex. skicka dig meddelanden som inte är marknadsföring, såsom nyhetsbrev.
 • För att övervaka användningen av våra webbplatser och onlinetjänster och använda din information för att hjälpa oss att övervaka, förbättra och skydda våra produkter, tjänster och webbplatser, både online och offline.
 • Skicka dig administrativ information, till exempel information om tjänsterna och ändringar i våra villkor och policyer.
 • Erbjuda dig information som är relevant för dig och anpassa din upplevelse av tjänsterna genom att presentera innehåll, produkter och erbjudanden som är skräddarsydda för dig. Vi kan till exempel visa innehåll eller skicka dig meddelanden om evenemang i ditt område, kampanjer eller nya produkter som vi tror kan intressera dig baserat på dina personuppgifter, din kontoprofil och dina aktiviteter på sociala medier, demografisk information, fysisk plats samt din aktivitet på våra tjänster.
 • För att du ska kunna delta i utlottningar, tävlingar och liknande kampanjer och hantera sådana utlottningar, tävlingar och kampanjer. Vissa av dessa aktiviteter har ytterligare regler som kan innehålla ytterligare information om hur vi använder och lämnar ut dina personuppgifter, så vi föreslår att du läser dem noggrant.
 • För våra affärssyften, såsom dataanalys, revisioner, övervakning och förebyggande av bedrägerier, utveckling av nya produkter, förbättring eller modifiering av våra tjänster, identifiering av användningstrender, fastställande av våra kampanjers effektivitet samt drift och expansion våra affärsverksamheter.

För syften som krävs enligt lag:

 • I enlighet med rättsliga förpliktelser (a) enligt tillämplig lag, inklusive lagar utanför det land där du bor, (b) för att följa rättsliga processer, (c) för att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter, inklusive offentliga och statliga myndigheter utanför ditt hemland, (d) för att upprätthålla våra allmänna villkor, (e) för att skydda vår egen och våra dotterbolags verksamhet, (f) för att skydda vår och/eller våra dotterbolags, din eller andras rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom och (g) för att vi ska kunna söka relevant kompensation eller begränsa våra eventuella skadestånd.

Som överensstämmer med dina val och ditt samtycke (om tillämpligt):

 • Vi kommer att skicka dig direkt marknadsföring avseende våra relevanta produkter och tjänster eller andra produkter och tjänster som vi och våra dotterbolag tillhandahåller.
 • Vi placerar cookies och använder liknande tekniker enligt beskrivningen i avsnittet ”Övrig information” i detta integritetsmeddelande.
 • Vid andra tillfällen där vi ber dig om samtycke kommer vi att använda uppgifterna för de syften som vi förklarar vid den aktuella tidpunkten.

Hur personuppgifter kan lämnas ut

Hur personuppgifter kan lämnas ut:

 • Till våra dotterbolag för de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande. För personuppgifter som kommer från Japan är Monster Energy Company den part som ansvarar för hantering av de samanvända personuppgifterna.
 • Till våra tjänsteleverantörer som upprätthåller webbplatser, dataanalys, betalningsbehandling, orderhantering, informationsteknik och relaterad infrastruktur, kundtjänst, e-postleverans, kreditkortshantering och granskningstjänster samt andra liknande tjänster.
 • Till tredje parter för att tillåta dem att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig om du har valt att godkänna sådana meddelanden.
 • Till externa sponsorer eller medsponsorer i samband med utlottningar, tävlingar och liknande kampanjer, om du har valt att godkänna sådana meddelanden och vid användning av dina personuppgifter för sådana ändamål.
 • Av dig själv på anslagstavlor, chattar, profilsidor, bloggar och andra tjänster där du kan lägga upp information och material till (inklusive, utan begränsning, våra sidor på sociala medier). Observera att all information som du lägger upp eller avslöjar genom dessa tjänster blir offentlig information och kan bli tillgänglig för de som använder tjänsterna och för allmänheten. Vi uppmanar dig att vara mycket försiktig när du bestämmer dig för att lämna ut dina personuppgifter eller annan information på tjänsterna.
 • Till dina vänner som är kopplade till ditt konto på sociala medier, till andra användare av tjänsterna och till leverantören av ditt konto på sociala medier, i samband med att du delar inlägg på sociala medier som till exempel om du ansluter ditt konto på sociala medier till det konto du har för våra tjänster eller om du använder ditt konto på sociala medier för att logga in på det konto du har för våra tjänster.Genom att ansluta det konto du har för våra tjänster till ditt konto på sociala medier så ger du oss tillåtelse att dela information med leverantören av ditt konto på sociala medier. Du förstår också att användningen av den information som vi delar kommer att styras av det integritetsmeddelande som gäller för webbplatsen för sociala medier.
 • Till tredje part i händelse av omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annat avyttrande av hela eller delar av vår verksamhet, våra tillgångar eller aktier (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden).
 • I den mån det är nödvändigt eller lämpligt: (a) enligt tillämplig lag, inklusive lagar utanför det land där du bor, (b) för att följa rättsliga processer, (c) för att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter, inklusive offentliga och statliga myndigheter utanför ditt hemland, (d) för att upprätthålla våra allmänna villkor, (e) för att skydda vår egen och våra dotterbolags verksamhet, (f) för att skydda vår och/eller våra dotterbolags, din eller andras rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom och (g) för att vi ska kunna söka relevant kompensation eller begränsa våra eventuella skadestånd.

ÖVRIG informationÖvrig information vi kan samla in

”Övrig information” avser information som har samlats in eller modifierats så att den inte kan identifiera eller knytas till dig som individ, till exempel:

 • Avidentifierad information
 • Aggregerad information

Aggregerade personuppgifter identifierar inte dig eller någon annan användare av tjänsterna personligen (vi kan till exempel aggregera personuppgifter för att beräkna procentandelen av våra användare som har en viss riktnummerkod).

Hur vi kan använda och lämna ut övrig information

Vi kan använda och lämna ut övrig information för alla syften, förutom där tillämplig lag kräver att vi handlar på annat sätt.

I vissa fall kan vi kombinera övrig information med personuppgifter (t.ex. kombinera ditt namn med annan information som har avidentifierats). Om vi kombinerar övrig information med personuppgifter kommer den kombinerade informationen att behandlas av oss som personuppgifter så länge den är kombinerad.

TREDJEPARTSTJÄNSTER

Detta integritetsmeddelande behandlar inte, och vi är heller inte ansvariga för, tredje parts integritet, information eller annat bruk, inklusive tredje parter som driver någon webbplats eller tjänst som tjänsterna länkar till (inklusive länkar till videor om våra tjänster som drivs av tredje parter, såsom Youtube eller Vimeo). Tillhandahållandet av en länk på tjänsterna innebär inte att vi eller våra dotterbolag godkänner den länkade webbplatsen eller tjänsten.

Observera att vi inte ansvarar för policyer och praxis för insamling, användning och utlämnande (inklusive datasäkerhetspraxis) för andra organisationer, såsom Facebook, Apple, Google, Microsoft, Yahoo!, Twitter, Pinterest, Tumblr eller någon annan apputvecklare, appleverantör, leverantör av kanaler på sociala medier, leverantör av operativsystem, leverantör av trådlösa tjänster eller tillverkare av enheter, inklusive sådana personuppgifter som du lämnar ut till andra organisationer via eller i anslutning till apparna eller våra sidor på sociala medier.

SÄKERHET

Inom vår organisation strävar vi efter att använda rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter. Tyvärr finns ingen garanti för att dataöverföring eller lagringssystem är 100 % säkra. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker bör du meddela oss om problemet omedelbart genom att kontakta oss i enlighet med uppgifterna under ”avsnittet ”Kontakta oss” i detta integritetsmeddelande.

VAL OCH RÄTTIGHETER

Där så är tillämpligt enligt EU-lagstiftning kan du ha rätt att invända mot en del av den behandling vi utför. Mer information om dina rättigheter och hur du utövar dem finns nedan.

Dina val gällande vår användning och vårt utlämnande av dina personuppgifter

Vi ger dig många valmöjligheter gällande vår användning och vårt utlämnande av dina personuppgifter för marknadsföringssyften, i enlighet med dina juridiska rättigheter. Förutom andra alternativ som vi kan tillhandahålla så kan du även välja bort att:

 • Ta emot elektroniska meddelanden från oss : Om du inte längre vill få marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden från oss kan du välja bort sådana marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden genom att skicka e-post till [email protected].
 • Vår delning av dina personuppgifter med dotterbolag för deras direkta marknadsföringssyften: Om du inte vill att vi ska dela dina personuppgifter med våra dotterbolag för deras direkta marknadsföringssyften kan du välja bort sådan delning genom att skicka e-post till oss på [email protected].
 • Vi kommer att granska din begäran så snart som möjligt. Observera också att om du väljer bort marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden från oss kan vi fortfarande skicka viktiga administrativa meddelanden och du kan inte välja bort dessa.

Dina integritetsrättigheter i Kalifornien

Personer bosatta i Kalifornien, läs vårt “integritetsmeddelande för bosatta i Kalifornien” för mer information om vissa lagstadgade rättigheter.

Dina integritetsrättigheter i Nevada

Enligt lagarna i Nevada kan de av våra användare som är konsumenter i Nevada begära att deras personuppgifter inte säljs (enligt definitionen i tillämplig lag i Nevada), även om deras personuppgifter för närvarande inte säljs. Begäran kan skickas till [email protected].

Hur du kan få tillgång till, ändra eller radera dina personuppgifter

Om du vill begära att granska, korrigera, uppdatera, dölja, begränsa eller radera dina personuppgifter, invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syfte att överföra den till ett annat företag (i den mån tillämplig lag ger dig sådan rätt till dataportabilitet), kan du skicka e-post till oss på [email protected] eller skriva till oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i avsnittet ”Kontakta oss” i slutet av detta integritetsmeddelande. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Dessa rättigheter kan vara begränsade, till exempel om din begäran skulle avslöja personuppgifter om en annan person, eller om du ber oss att radera information som vi måste behålla enligt lag eller som vi har berättigade legitima skäl att behålla.

Om dina frågor förblir olösta har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndighet där du bor, arbetar eller där du tror att en överträdelse kan ha inträffat.

Närhelst vi förlitar oss på ditt samtycke kommer du alltid att kunna dra tillbaka detta samtycke. Vi kan dock ha andra rättsliga grunder för behandling av dina uppgifter för andra syften, såsom de som anges ovan.

LAGRINGSTID

Vi kommer att behålla dina personuppgifter under den period som krävs för att uppfylla de syften som anges i detta integritetsmeddelande och under den period som krävs eller tillåts enligt lag eller så länge det kan vara nödvändigt för utövandet eller försvaret av rättsliga anspråk. Om du till exempel ingår ett avtal med oss kommer vi att behålla dina personuppgifter under avtalet löptid och därefter under en viss tidsperiod för att utöva eller försvara rättsliga anspråk.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTER AV MINDERÅRIGA

Tjänsterna är inte riktade till personer under sexton (16) år och vi begär att dessa personer inte lämnar in sina personuppgifter genom tjänsterna.

GRÄNSÖVERSKRIDANDE ÖVERFÖRING

Tjänsterna styrs och drivs av oss från USA och dina personuppgifter kommer att överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Storbritannien. Sådana internationella överföringar av personuppgifter är möjliga eftersom det antingen finns ett lämpligt beslut utfärdat av Europeiska kommissionen, eftersom vi har infört lämpliga skyddsåtgärder eller eftersom tillämpliga lagar annars tillåter eller kräver att vi överför information utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Storbritannien. Du kan begära att vi tillhandahåller ytterligare information i detta avseende eller ger dig en kopia av dessa skyddsåtgärder, genom att kontakta oss på via några av de kontaktuppgifter som anges i detta integritetsmeddelande.

KÄNSLIG INFORMATION

Vi ber dig att inte skicka oss, och inte lämna ut, känsliga personuppgifter (t.ex. information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller andra övertygelser, hälsa, kriminell bakgrund, medlemskap i fackföreningar, sexliv eller sexuell läggning) på eller via tjänsterna eller på annat sätt till oss.

UPPDATERINGAR AV DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE

Vi kan ändra detta integritetsmeddelande. Se noteringen för ”Senast uppdaterat” överst i detta integritetsmeddelande för att se när det senast reviderades. Alla ändringar i detta integritetsmeddelande träder i kraft när vi publicerar det reviderade meddelandet på tjänsterna. Din användning av tjänsterna efter sådana ändringar innebär att du godkänner det reviderade integritetsmeddelandet.

KONTAKTA OSS

Monster Energy Company är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och dess representant inom EU är Monster Energy Europe Limited.. Nedan finns deras kontaktuppgifter:

Personuppgiftsansvarig:
Monster Energy Company
FAO: Privacy
Legal Department
1 Monster Way
Corona, CA 92879 USA

Kontaktuppgifter till europeisk representant:
Monster Energy Europe Limited
FAO: Privacy
Legal Department
50 Bristol Road
Greenford UB6 8UP, Storbritannien

Du kan även kontakta oss via e-post på följande adress: [email protected]

Observera att e-postkommunikation inte alltid är säker. Inkludera därför inte kreditkortsinformation eller känslig information i dina e-postmeddelanden till oss.

CALIFORNIA PRIVACY NOTICE

This California Privacy Notice ("California Notice") supplements the Monster Energy ("we", "us", "our") Privacy Notice and applies solely to visitors, users, and others who reside in the State of California ("consumers" or "you"). We adopted this California Notice to comply with California privacy laws, including the California Consumer Privacy Act ("CCPA"). Any terms defined in the CCPA and not defined here have the same meaning when used in this California Notice.

Notice of Collection and Use of Personal InformationCategories of Personal Information

Within the last twelve (12) months, we have collected the following categories of Personal Information:

 1. Identifiers, such as real name, alias, postal address, unique personal identifier, online identifier, internet protocol address, email address, account name, or other similar identifiers.
 2. Personal information categories listed in the California Customer Records statute (Cal. Civ. Code 1798.80(e)), such as name, postal address, phone number, and credit or debit card number.
 3. Characteristics of protected classifications under California or federal law, such as gender.
 4. Commercial information, including records of personal property, products or services purchased, obtained, or considered, or other purchasing or consuming histories or tendencies.
 5. Internet or other electronic network activity information, including, but not limited to, browsing history, search history, and information regarding a consumer’s interaction with an internet website, application, or advertisement.
 6. Geolocation data.
 7. Audio, electronic, visual, thermal, olfactory, or similar information, such as profile picture or CCTV images.

We will not collect additional categories of Personal Information other than those categories listed above. If we intend to collect additional categories of Personal Information, we will provide you with a new notice at or before the time of collection.

Use of Personal Information

We may use Personal Information for the business and commercial purposes below:

 • To provide the Services, to fulfill or perform under a contract, to fulfill or communicate relating to your purchase or redemption, provide customer service, or take steps linked to a contract
 • To respond to your inquiries and fulfill your requests, such as to send you non-marketing communications such as newsletters.
 • To monitor use of our websites and online Services, and using your information to help us monitor, improve and protect our products, the Services and websites, both online and offline.
 • To send administrative information to you, for example, information regarding the Services and changes to our terms, conditions, and policies.
 • To send you direct marketing in relation to our relevant products and Services, or other products and services provided by us and our affiliates.
 • To offer you information that is relevant to you and to personalize your experience on the Services by presenting content, products and offers tailored to you. For example, we may display content or send you messages about events in your area, promotions, or new products that we believe may interest you based on your Personal Information, social media account profile and activity, demographic information, physical location, and activity on our Services.
 • To allow you to participate in sweepstakes, contests and similar promotions and managing such sweepstakes, contests and promotions. Some of these activities have additional rules, which can contain additional information about how we use and disclose your Personal Information, so we suggest that you read those additional rules carefully.
 • For our business purposes, such as data analysis, audits, fraud monitoring and prevention, developing new products, enhancing, improving or modifying our Services, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and operating and expanding our business activities.
 • As required by law, including, in compliance with legal obligations (a) under applicable law, including laws outside your country of residence; (b) to comply with legal process; (c) to respond to requests from public and government authorities including public and government authorities outside your country of residence; (d) to enforce our terms and conditions; (e) to protect our operations or those of any of our affiliates; (f) to protect our rights, privacy, safety or property, and/or that of our affiliates, you or others; and (g) to allow us to pursue available remedies or limit the damages that we may sustain.

We will not use the Personal Information we collected for material different, unrelated, or incompatible purposes without providing you with notice.

Sources of Personal Information

We collect Personal Information as described in the Privacy Notice. Broadly, the collection of Personal Information is from the following sources:

 • From You: We can receive your Personal Information through the Services, e.g. when you sign up for a newsletter, create an account or make a purchase; offline, such as when you visit a store selling our products, attend a trade show, attend an event we sponsor, place an order over the phone or contact customer service; or when you provide information through the App.
 • From Affiliates: We can receive your Personal Information from our affiliates, such as when you participate in sweepstakes, contests and similar promotions.
 • From Service Providers: We can receive your Personal Information from our service providers who provide website hosting, data analysis, payment processing, order fulfillment, information technology and related infrastructure provision, customer service, email delivery, credit card processing and auditing services, and other similar services.
 • From Operating Systems and Platforms: Certain information is collected by most browsers or automatically through your device.
 • From Third Parties: We and our technology providers automatically collect certain information through the use of cookies, pixels, and tracking technologies, such as browser type, time spent on the Services, pages visited, language preferences, actions you take using the Services, measures of marketing campaigns (such as usage and response rates), and other traffic data.

We also receive your Personal Information from other sources, such as public databases; joint marketing partners; social media platforms; from people with whom you are friends or otherwise connected on social media platforms, as well as from other third parties. For example, if you elect to connect your social media account to your Services account, certain Personal Information from your social media account will be shared with us, which can include Personal Information that is part of your profile or your friends’ profiles.

For more information about the sources of Personal Information, please see the sections captioned “How We Collect Provided Personal Information” and “How We Collect Automatically-Collected Personal Information” in the Privacy Notice.

Sharing of Personal Information

Within the last twelve (12) months, we have shared the following categories of Personal Information for a business purpose with the following categories of third parties:

 • Category 1 : Affiliates and Advertising Networks
 • Category 2 : Affiliates
 • Category 3 : Affiliates
 • Category 4 : Affiliates
 • Category 5 : Affiliates and Advertising Networks
 • Category 6 : Affiliates
 • Category 7 : Affiliates

For more information about how we share Personal Information, please see the section captioned “How Personal Information Can Be Disclosed” in the Privacy Notice.

Your California Privacy Rights

California’s "Shine the Light" law, permits our users who are California residents to request and obtain from us a list of what personal information (if any) we disclosed to third parties for their own direct marketing purposes in the previous calendar year and the names and addresses of those third parties. Requests may be made only once per year per person, must be sent to [email protected] , and are free of charge. However, we do not disclose personal information protected under the "Shine the Light" law to third parties for their own direct marketing purposes.

In addition, if you are a resident of California, under 18 and a registered user of the Services, you may ask us to remove content or information that you have posted to the Services by writing to by email at [email protected] or write to us by using the contact details set out in the "Contacting Us" section at the end of this California Notice.

Please note that your request does not ensure complete or comprehensive removal of the content or information, as, for example, some of your content may have been reposted by another user.

The CCPA provides California residents with the following rights:

 1. Right to Know: You have the right to request that we disclose certain information to you about the Personal Information we collected, used, disclosed, and sold about you in the past 12 months. This includes a request to know any or all of the following:
  • The categories of Personal Information collected about you;
  • The categories of sources from which we collected your Personal Information;
  • The categories of Personal Information that we have sold or disclosed about you for a business purpose;
  • The categories of third parties to whom your Personal Information was disclosed for a business purpose;
  • Our business or commercial purpose for collecting or selling your Personal Information; and
  • The specific pieces of Personal Information we have collected about you.
 2. Data Portability: You have the right to request a copy of Personal Information we hold about you.
 3. Right to Deletion: You have the right to request that we delete the Personal Information we collected from you and maintained, subject to certain exceptions. Please note that if you request deletion of your Personal Information, we may deny your request or may retain certain elements of your Personal Information if it is necessary for us or our service providers to:
  • Complete the transaction for which the Personal Information was collected, provide a good or service requested by you, or reasonably anticipated within the context of our ongoing business relationship with you, or otherwise perform a contract between our business and you.
  • Detect security incidents, protect against malicious, deceptive, fraudulent, or illegal activity; or prosecute those responsible for that activity.
  • Debug to identify and repair errors that impair existing intended functionality.
  • Exercise free speech, ensure the right of another consumer to exercise his or her right of free speech, or exercise another right provided for by law.
  • Comply with the California Electronic Communications Privacy Act pursuant to Chapter 3.6 (commencing with Section 1546) of Title 12 of Part 2 of the Penal Code.
  • Engage in public or peer-reviewed scientific, historical, or statistical research in the public interest that adheres to all other applicable ethics and privacy laws, when the deletion of the information is likely to render impossible or seriously impair the achievement of such research, if you have provided informed consent.
  • To enable solely internal uses that are reasonably aligned with your expectations based on your relationship with us.
  • Comply with a legal obligation.
  • Otherwise use the Personal Information, internally, in a lawful manner that is compatible with the context in which you provided the information.
 4. Right to Opt-In to Financial Incentives: You have the right to opt-in to financial incentives. You also have the right to opt-out at any time. However, we currently do not offer any financial incentives.
 5. Right to Opt-Out/In: You have the right to opt-out of the sale of your Personal Information. You also have the right to opt-in to the sale of Personal Information. Please see the section captioned “Notice of Right to Opt-Out” below for more information about your opt-out/in rights.
 6. Right to Non-Discrimination: You have the right not to receive discriminatory treatment by us for the exercise of your CCPA privacy rights. Unless permitted by the CCPA, we will not:
  • Deny you goods or services.
  • Charge you different prices or rates for goods or services, including through granting discounts or other benefits, or imposing penalties.
  • Provide you a different level or quality of goods or services.
  • Suggest that you my receive a different price or rate for goods or services or a different level or quality of goods or services.

Some of our Services, however, may require your Personal Information. If you choose not to provide your Personal Information that is necessary to provide any aspect of our Services, you may not be able to use those Services.

Submitting a Verified Consumer Request

To exercise your Right to Know, Data Portability, and Right to Delete, you must provide us with sufficient information to allow us to verify your identity, and describe your request with sufficient detail that allows us to properly understand, evaluate, and respond to it. Once we receive the information you provide to us, we will review it and determine if more information is necessary to verify your identity as required by law, and we may request additional information in order to do so.

To exercise your CCPA privacy rights described above, please submit a verifiable request to us by:

 • Calling us at 1-800-426-7367.
 • Emailing us at [email protected] .
 • Writing to us by using the contact details set out at the bottom of this California Notice.

Only you, or a person authorized by you to act on your behalf, may make a verifiable consumer request related to your Personal Information.

You may only make a verifiable consumer request for Right to Know or Data Portability twice within a 12-month period. The verifiable consumer request must:

 • Provide sufficient information that allows us to reasonably verify you are the person about whom we collected Personal Information or an authorized representative. At a minimum, that information will include name (first and last), email address, phone number, address, and may include additional information.
 • Describe your request with sufficient detail that allows us to properly understand, evaluate, and respond to it.

We may deny your request if we are unable to verify your identity or have reason to believe that the request is fraudulent.

Consumer Request by an Authorized Agent

If any authorized agent submits a consumer request on your behalf, in order to confirm that person or entity’s authority to act on your behalf and verify the authorized agent’s identity, we require at a minimum an email be sent to [email protected], and all of the below items; in addition based on the nature of the request and information, we may require additional information:

 • To verify your authorization to request on behalf of a California resident, provide one or more of the following: (1) California Secretary of State authorization, (2) written permission from the California resident, or (3) power of attorney.
 • Sufficient evidence of your identity.
 • To verify the identity of the California resident for whom the request is being made, provide the information set forth above for verification of the consumer request.

We cannot respond to your request or provide you with Personal Information if we cannot verify your identity or authority to make the request and confirm the Personal Information relates to you. Making a verifiable consumer request does not require to create an account with us. We will only use Personal Information provided in a verifiable consumer request to verify the request’s identity or authority to make the request.

We will acknowledge receipt of the request within ten (10) business days of its receipt. We will respond to a verifiable consumer request within forty-five (45) days of its receipt. If we require more time (up to 90 days), we will inform you of the reason and extension period in writing. Any disclosures we provide will only cover the 12-month period preceding the receipt of the verifiable consumer request. The response we provide will also explain the reasons we cannot comply with a request, if applicable. For Data Portability requests, we will provide the responsive information in a portable and, to the extent technically feasible, in a readily useable format that allows you to transmit the information to another entity without hindrance.

We do not charge a fee to process or respond to your verifiable consumer request unless it is excessive, repetitive, or manifestly unfounded. If we determine that the request warrants a fee, we will tell you why we made that decision and provide you with a cost estimate before completing your request.

Sale of Personal Information

We never monetize your Personal Information or sell it to third parties for money. However, the CCPA defines "sale" broadly, and that definition could include information that we have shared with our service providers and certain technology providers. In the past twelve (12) months, we have "sold" (as defined under the CCPA) the following categories of Personal Information to the following categories of third parties:

 • Category 1: Advertising Networks
 • Category 5: Advertising Networks

We "sold" the Personal Information for the purposes described in this California Notice and the Privacy Notice.

We do not and will not knowingly sell the Personal Information of minors under the age of 16 without affirmative authorization.

Notice of Right to Opt-Out

Please see our “Notice of Right to Opt-Out” on our “Do Not Sell My Personal Information” page for more information about your opt-out rights.

Do Not Track

We use analytics systems and providers and participate in ad networks that process Personal Information about your online activities over time and across third-party websites or online services, and these systems and providers may provide some of this information to us. We do not currently process or comply with any web browser’s "do not track" signal or similar mechanisms.

Note, however, that you may find information about how to opt-out of Google Analytics and DoubleClick online behavioral advertising, and/or block or reject certain tracking technologies in our Cookies Policy.

UPDATES TO THIS CALIFORNIA NOTICE

We may change this California Notice. Please take a look at the "Last Updated" legend at the top of the Privacy Notice to see when this California Notice was last revised. Any changes to this California Notice will become effective when we post the revised California Notice on the Services. Your use of the Services following these changes means that you accept the revised California Notice.

CONTACTING US

If you have any questions or concerns about this California Notice and/or how we process Personal Information, you can contact us at:

Monster Energy Company
FAO: Privacy
Legal Department
1 Monster Way
Corona, CA 92879 USA

You can also contact us by email at the following address: [email protected].

Please note that email communications are not always secure; so please do not include credit card information or sensitive information in your emails to us.

For more information about how users with disabilities can access this California Notice in an alternative format, please contact us at [email protected].