Ochrana Osobných Údajov

Ochrana Osobných Údajov
//

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naposledy aktualizované: Marec 2021

Spoločnosť Monster Energy (ďalej ako „my“, „nás“, „náš“ vo všetkých gramatických tvaroch), ktorej údaje sú uvedené v časti „Kontaktujte nás“ na konci tohto oznámenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „oznámenie o ochrane osobných údajov“), je znepokojená otázkami ochrany osobných údajov a žiada, aby ste sa oboznámili s tým, ako zhromažďujeme, používame, ukladáme, prenášame a zverejňujeme informácie. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov popisuje naše postupy v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom webových stránok, ktoré prevádzkujeme a na ktorých máte prístup k tomuto oznámeniu o ochrane osobných údajov (ďalej len „webové stránky“), prostredníctvom nami poskytnutých softvérových aplikácií na použitie v počítačoch a mobilných zariadeniach alebo prostredníctvom počítačov a mobilných zariadení (ďalej len „aplikácie“), prostredníctvom našich stránok na sociálnych médiách, ktoré kontrolujeme a na ktorých máte prístup k tomuto oznámeniu o ochrane osobných údajov (ďalej súhrnne ako naše „stránky sociálnych médií“), ako aj prostredníctvom e-mailových správ vo formáte HTML, ktoré vám posielame a ktoré odkazujú na toto upozornenie o ochrane osobných údajov, a informácií, ktoré zhromažďujeme offline, napríklad prostredníctvom formulárov, ktoré môžete vyplniť pri zapojení sa do lotérie alebo súťaže (ďalej súhrnne, vrátane webových stránok, aplikácií a našich stránky sociálnych médií, ako „služby“).

Obyvatelia Kalifornie, v časti „Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v Kalifornii“ si pozrite ďalšie informácie o tom, aké osobné informácie o vás získavame a ako využívame a poskytujeme vaše informácie.

Osobné údajeOsobné údaje, ktoré môžeme zhromažďovať

Osobné údaje“ znamenajú všetky informácie, ktoré sa vás týkajú ako jednotlivca, vrátane poskytnutých osobných údajov a automaticky zhromaždených osobných údajov.

„Poskytnuté osobné údaje“ sú osobné údaje, ktoré nám poskytnete alebo sprístupníte, a okrem iného k nim patria:

 • meno,
 • pohlavie,
 • poštová adresa (vrátane fakturačnej a dodacej adresy),
 • telefónne číslo,
 • e-mailová adresa,
 • dátum narodenia,
 • číslo kreditnej a debetnej karty,
 • profilový obrázok,
 • identifikátor účtu na sociálnych médiách,
 • prihlasovacie meno a heslo,
 • demografická informácia.

Automaticky zhromažďované osobné údaje“ sú akékoľvek osobné údaje, ktoré sú automaticky zbierajú našimi systémami alebo systémami tretích strán, ako napríklad:

 • informácie o zariadení,
 • údaje o používaní aplikácií,
 • informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie, pixelových značiek a ďalších technológií.

Upozorňujeme, že na spracovanie platieb prostredníctvom služieb môžeme použiť platobnú službu tretej strany. Ak si želáte uskutočniť platbu prostredníctvom služieb, vaše osobné údaje budú zhromažďované takouto treťou stranou a nie nami, a budú sa skôr riadiť oznámením o ochrane osobných údajov tretej strany ako týmto oznámením o ochrane osobných údajov. Nemáme kontrolu nad zhromažďovaním, použitím, uchovávaním, prenosom alebo zverejnením vašich osobných údajov tretími stranami.

Ak nám v súvislosti so službami poskytnete akékoľvek osobné údaje týkajúce sa iných ľudí, prehlasujete, že na to máte oprávnenie a príslušný súhlas a že nám umožňujete používať informácie v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov.

Ako zhromažďujeme poskytnuté osobné údaje

My a naši poskytovatelia služieb zhromažďujeme poskytované osobné údaje rôznymi spôsobmi, vrátane:

prostredníctvom služieb: osobné údaje zhromažďujeme prostredníctvom služieb, napríklad pri registrácii na odber bulletinu, vytvorení účtu alebo nákupe,

v režime offline: poskytnuté osobné údaje od vás zhromažďujeme v režime offline, napríklad keď navštívite obchod, ktorý predáva naše výrobky, zúčastníte sa na obchodnom veľtrhu, zúčastníte sa udalosti, ktorú sponzorujeme, zadávate objednávku telefonicky alebo kontaktujete zákaznícky servis,

z iných zdrojov: poskytnuté osobné údaje môžeme získať z iných zdrojov, napríklad z verejných databáz, od spoločných marketingových partnerov, z platforiem sociálnych médií, od ľudí, s ktorými ste priatelia alebo ste inak spojení na platformách sociálnych médií, ako aj od iných tretích strán. Ak sa napríklad rozhodnete prepojiť svoj účet na sociálnych médiách s účtom služieb, môžu nám byť poskytnuté určité osobné údaje z vášho účtu na sociálnych médiách, čo môže zahŕňať osobné údaje, ktoré sú súčasťou vášho profilu alebo profilov vašich priateľov.

Ako zhromažďujeme automaticky zhromažďované osobné údaje

My a naši poskytovatelia služieb môžeme zbierať automaticky zhromažďované osobné údaje rôznymi spôsobmi, vrátane:

prostredníctvom prehliadača alebo zariadenia: Niektoré informácie zhromažďuje väčšina prehliadačov alebo automaticky prostredníctvom vášho zariadenia, napríklad adresa MAC (Media Access Control), typ počítača (Windows alebo Macintosh), rozlíšenie obrazovky, názov a verzia operačného systému, výrobca a model zariadenia, štandardy výkonu zariadenia a možnosti, nainštalované doplnky, kliknutia myšou alebo umiestnenie kurzora, poloha posúvania stránky, čas strávený službami, navštívené stránky, sprostredkujúce stránky a kľúčové slová použité v prípade, že pochádzajú z vyhľadávacieho nástroja, jazyk, typ a verzia internetového prehliadača, názov a verzia služieb (ako napríklad aplikácia), ktoré používate, a ďalšie anonymné údaje o používaní. Tieto údaje používame na zabezpečenie správneho fungovania služieb a na prispôsobenie vašej skúsenosti s používaním služieb. Tieto údaje môžeme napríklad použiť a kombinovať s IP adresou na vytvorenie jedinečného identifikátora, ktorý s primeranou istotou identifikuje váš prehliadač alebo zariadenie pre nás. Tento jedinečný identifikátor nám umožňuje sledovať vašu aktivitu v našich službách a zobrazovať obsah, o ktorom sa domnievame, že vás na základe takejto aktivity bude zaujímať.

prostredníctvom vášho používania aplikácie: Ak prevezmete a použijete aplikáciu, my a naši poskytovatelia služieb sledujeme a zhromažďujeme údaje o používaní aplikácií, napríklad dátum a čas, kedy aplikácia na vašom zariadení pristupuje k našim serverom a aké informácie a súbory sa do aplikácie prevzali.

používaním súborov cookie: Súbory cookie sú informácie uložené priamo v počítači, ktorý používate. Súbory cookie nám umožňujú zhromažďovať údaje, ako napríklad typ prehliadača, čas strávený v službách, navštívené stránky, jazykové preferencie a ďalšie anonymné údaje o používaní. My a naši poskytovatelia služieb používame tieto informácie na bezpečnostné účely, na uľahčenie navigácie, efektívnejšie zobrazovanie informácií a na prispôsobenie vašich skúseností pri používaní služieb, ako aj na účely sledovania online. Môžeme rozpoznať váš počítač, aby sme vám pomáhali pri používaní služieb. Zhromažďujeme tiež štatistické údaje o používaní služieb s cieľom neustáleho zlepšovania dizajnu a funkčnosti, porozumenia spôsobu využívania služieb a pomoci pri riešení otázok týkajúcich sa služieb.

Ak si neželáte, aby sa údaje zhromažďované prostredníctvom súborov cookie používali, vo väčšine prehliadačov je k dispozícii jednoduchý postup, ktorý vám umožní súbory cookie automaticky odmietnuť alebo vám bude poskytnutá možnosť odmietnutia alebo prijatia prenosu konkrétneho súboru cookie (alebo súborov cookie) do vášho počítača z konkrétnej stránky. Môžete si tiež prečítať https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies. Ak však tieto súbory cookie zakážete, počas používania služieb sa môžu vyskytnúť problémy. Napríklad nemusíme byť schopní rozpoznať váš počítač a budete sa musieť prihlásiť vždy, keď navštívite príslušné služby.

Podrobné informácie o tom, ako používame súbory cookie a ďalšie technológie, nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

Používanie pixelových značiek a iných podobných technológií: Pixelové značky (známe tiež ako webové majáky a jasné súbory GIF) sa môžu používať v spojení s niektorými službami, okrem iného na sledovanie akcií používateľov služieb (vrátane príjemcov e-mailov), na meranie úspechu našich marketingových kampaní a na zostavovanie štatistík o používaní služieb a miere odozvy.

IP adresa: Vaše „IP adresa“ je číslo, ktoré je automaticky priradené k počítaču, ktorý používate od poskytovateľa internetových služieb. IP adresa môže byť automaticky identifikovaná a automaticky prihlásená v našich denníkových súboroch servera vždy, keď užívateľ využije služby, spolu s časom návštevy a navštívenými stránkami. Zhromažďovanie IP adries je bežnou praxou a vykonávajú ho automaticky mnohé webové stránky, aplikácie a iné služby. IP adresy používame na účely výpočtu úrovne využitia služieb, diagnostiky problémov so serverom a správy služieb.

Fyzická poloha: fyzickú polohu vášho zariadenia môžeme zhromažďovať napríklad pomocou adresy IP, satelitu, mobilného telefónu alebo signálu WiFi. Fyzickú polohu vášho zariadenia môžeme použiť na to, aby sme vám poskytli personalizované služby a obsah založený na polohe. V niektorých prípadoch vám môže byť povolené takéto použitie polohy vášho zariadenia povoliť alebo zakázať, ale ak sa rozhodnete takéto použitia zakázať, pravdepodobne vám nebudeme môcť poskytnúť príslušné personalizované služby a obsah.

Ako môžeme používať osobné údaje

Osobné údaje používame z dôvodov uvedených nižšie:

za účelom poskytovania služieb, plnenia zmluvných záväzkov alebo pri krokoch spojených so zmluvou. Toto zahŕňa:

 • dokončenie a splnenie vášho nákupu alebo spätné odkúpenie, napríklad spracovanie vašich platieb, zabezpečenie doručenia vašej objednávky, komunikáciu s vami o vašom nákupe alebo spätnom odkúpení a poskytnutie súvisiacich služieb zákazníkom pri plnení zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami.

podľa potreby vykonávať našu obchodnú činnosť a sledovať naše legitímne záujmy, najmä za účelom:

 • zodpovedania vašich otázok a splnenia vašich požiadaviek, napríklad týkajúcich sa zasielania nemarketingových oznámení, napr. bulletínov,
 • monitorovania používania našich webových stránok a služieb online a používania vašich údajov pri monitorovaní, vylepšovaní a ochrane našich produktov, služieb a webových stránok, online aj offline.
 • posielania administratívnych informácií, napríklad informácií týkajúcich sa služieb a zmien našich zmluvných podmienok a pravidiel,
 • poskytovania informácií, ktoré sú pre vás relevantné, aby sme prispôsobili vaše skúsenosti so službami ponúkaním obsahu, produktov a ponúk šitých na mieru. Môžeme napríklad zobraziť obsah alebo vám poslať e-maily, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať na základe vašich osobných údajov, profilu a aktivity účtu na sociálnych médiách, demografických informácií, fyzickej polohy a aktivity v našich službách,
 • povolenia účasti v lotériách, súťažiach a podobných propagačných akciách a spravovať takéto lotérie, súťaže a propagácie. Niektoré z týchto aktivít majú ďalšie pravidlá, ktoré môžu obsahovať ďalšie informácie o tom, ako používame a zverejňujeme vaše osobné informácie, preto vám odporúčame, aby ste si tieto dodatočné pravidlá pozorne prečítali,
 • našich obchodných cieľov, ako je analýza údajov, audity, monitorovanie a prevencia podvodov, vývoj nových produktov, vylepšovanie, zlepšovanie alebo úprava našich služieb, identifikácia trendov používania, určovanie účinnosti našich propagačných kampaní a prevádzka a rozširovanie našich obchodných aktivít.

Na účely, ktoré vyžaduje zákon:

 • v súlade so zákonnými povinnosťami a) podľa platných právnych predpisov vrátane zákonov mimo krajiny vášho pobytu, b) na dodržiavanie právneho postupu, (c) na odpovedanie na žiadosti verejných a vládnych orgánov vrátane verejných a vládnych orgánov mimo vašej krajiny pobytu, (d) na presadenie našich obchodných podmienok, (e) na ochranu našich operácií alebo činnosti ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností, (f) na ochranu našich práv, osobných údajov, bezpečnosti alebo majetku a/alebo práv našich pridružených spoločností, vás alebo iných a (g) aby nám bolo umožnené uplatniť si dostupné opravné prostriedky alebo obmedziť škody, ktoré môžeme utrpieť.

V súlade s vašimi výbermi a súhlasom (podľa potreby):

 • vám budeme zasielať priamy marketing vo vzťahu k našim relevantným produktom a službám alebo iným produktom a službám, ktoré poskytujeme my a naše pridružené spoločnosti,
 • súbory cookie ukladáme a používame podobné technológie, ako sú opísané v časti „Ďalšie informácie“ tohto oznámenia o ochrane osobných údajov,
 • pri iných príležitostiach, keď vás žiadame o súhlas, použijeme údaje na účely, ktoré v tom čase vysvetlíme.

Ako môžu byť osobné údaje zverejňované

Vaše osobné údaje môžu byť zverejnené:

 • našim pridruženým spoločnostiam na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. V prípade osobných údajov pochádzajúcich z Japonska je za správu spoločne používaných osobných údajov zodpovedná spoločnosť Monster Energy Company,
 • našim poskytovateľom služieb, ktorí poskytujú hosting webových stránok, analýzu údajov, spracovanie platieb, plnenie objednávok, poskytovanie informačných technológií a súvisiacej infraštruktúry, služby zákazníkom, doručovanie e-mailov, služby spracovania a auditu kreditných kariet a ďalšie podobné služby,
 • tretím stranám, čo im umožní zasielať vám marketingové oznámenia, ak ste sa rozhodli poskytnúť informácie na takéto účely,
 • sponzorom alebo spolusponzorom lotérií, súťaží a podobných propagačných akcií, ak ste sa rozhodli zdieľať takéto údaje a ak ste sa rozhodli poskytnúť informácie na takéto účely,
 • vám, na nástenky, do chatových konverzácií, na profilové stránky, blogy a do ďalších služieb, na ktorých môžete uverejňovať informácie a materiály (okrem iného vrátane našich stránok sociálnych médií). Upozorňujeme, že akékoľvek informácie, ktoré uverejníte alebo sprístupníte prostredníctvom týchto služieb, sa stanú verejnými informáciami a môžu byť dostupné používateľom služieb a širokej verejnosti. Žiadame vás, aby ste boli veľmi opatrný pri rozhodovaní o zverejnení vašich osobných údajov alebo akýchkoľvek iných informácií v službách,
 • vašim priateľom spojeným s vaším účtom sociálnych médií, ostatným používateľom služieb a poskytovateľovi účtu sociálnych médií v súvislosti s vašou aktivitou poskytovania informácií na sociálnych sieťach, napríklad ak prepojíte účet sociálnych médií s účtom služieb alebo sa prihlásite na svoj účet služieb z vášho účtu na sociálnych médiách. Prepojením účtu služieb a účtu na sociálnych médiách nám dávate oprávnenie na zdieľanie informácií poskytovateľom účtu sociálnych médií a rozumiete, že použitie informácií, ktoré poskytujeme, sa bude riadiť oznámením o ochrane osobných údajov na stránkach sociálnych médií,
 • tretej strane v prípade akejkoľvek reorganizácie, zlúčenia, predaja, spoločného podniku, postúpenia, prevodu alebo iného nakladania s celou alebo s časťou nášho podnikania, aktív alebo akcií (aj v súvislosti s akýmkoľvek konkurzom alebo podobným konaním),
 • podľa potreby alebo vhodnosti: a) podľa platných právnych predpisov vrátane zákonov mimo krajiny vášho pobytu, b) na dodržiavanie právneho postupu, (c) na odpovedanie na žiadosti verejných a vládnych orgánov vrátane verejných a vládnych orgánov mimo vašej krajiny pobytu, (d) na presadenie našich obchodných podmienok, (e) na ochranu našich operácií alebo činnosti ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností, (f) na ochranu našich práv, osobných údajov, bezpečnosti alebo majetku a/alebo práv našich pridružených spoločností, vás alebo iných a (g) aby nám bolo umožnené uplatniť si dostupné opravné prostriedky alebo obmedziť škody, ktoré môžeme utrpieť.

ĎALŠIE informácieĎalšie informácie, ktoré môžeme zhromažďovať

„Ďalšie informácie“ sú informácie, ktoré boli zhromaždené alebo upravené takým spôsobom, aby vás ako jednotlivca neidentifikovali, ani sa k vám neviazali, ako napríklad:

 • anonymizované informácie,
 • súhrnné informácie.

Súhrnné osobné informácie neidentifikujú osobne vás ani žiadneho iného používateľa služieb (napríklad môžeme zhromažďovať osobné informácie na výpočet percenta našich používateľov, ktorí majú konkrétnu telefonickú predvoľbu).

Ako môžeme používať a zverejňovať ďalšie informácie

Ďalšie informácie môžeme použiť a zverejniť na ľubovoľné účely, s výnimkou prípadov, keď sme povinní konať podľa platných zákonov inak.

V niektorých prípadoch môžeme kombinovať ďalšie informácie s osobnými údajmi (napríklad kombináciou vášho mena s inak anonymizovanými informáciami). Ak skombinujeme akékoľvek ďalšie informácie s osobnými údajmi, s kombinovanými informáciami budeme zaobchádzať ako s osobnými údajmi, pokiaľ budú kombinované.

SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa nezaoberá ochranou osobných údajov, informáciami ani inými praktikami tretích strán vrátane akejkoľvek tretej strany prevádzkujúcej akúkoľvek stránku alebo službu, na ktorú odkazujú služby (vrátane odkazov na videá v našich službách hostených tretími stranami, ako sú YouTube alebo Vimeo), ani za ne nepreberá zodpovednosť. Zahrnutie odkazu v službách neznamená, že by sme my alebo naše pridruženého spoločnosti podporovali prepojenú stránku alebo služby.

Upozorňujeme, že nie sme zodpovední za zásady a postupy o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní informácií (vrátane postupov zabezpečenia údajov) iných organizácií, ako sú Facebook, Apple, Google, Microsoft, Yahoo!, Twitter, Pinterest, Tumblr alebo akýchkoľvek iných subjektov vyvíjajúcich aplikácie, poskytovateľov aplikácií, poskytovateľov platforiem sociálnych médií, poskytovateľov operačného systému, poskytovateľov bezdrôtových služieb alebo výrobcov zariadení, vrátane akýchkoľvek osobných informácií, ktoré poskytnete iným organizáciám prostredníctvom alebo v súvislosti s našimi aplikáciami alebo stránkami sociálnych médií.

BEZPEČNOSŤ

Snažíme sa používať primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia na ochranu osobných údajov v našej organizácii. Žiaľ, nie je možné zaručiť, že systém prenosu alebo ukladania údajov bude 100 % bezpečný. Ak máte dôvod domnievať sa, že vaša komunikácia s nami nie je viac bezpečná, okamžite nás informujte o probléme a obráťte sa na nás v časti „Kontaktujte nás“ tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

VÝBERY A PRÁVA

V prípade potreby podľa právnych predpisov EÚ máte právo namietať proti niektorému z procesov, ktoré vykonávame. Viac informácií o vašich právach a o tom, ako ich uplatňovať, nájdete nižšie.

Vaše rozhodnutia týkajúce sa použitia a zverejnenia vašich osobných údajov

V súlade s vašimi zákonnými právami vám dávame veľa možností, pokiaľ ide o naše použitie a zverejnenie vašich osobných údajov na marketingové účely. Okrem iných možností, ktoré vám môžeme ponúknuť, sa môžete tiež odhlásiť z:

 • prijímania elektronických oznámení od nás: ak už od nás nechcete dostávať e-maily súvisiace s marketingom, môžete sa od prijímania týchto e-mailov súvisiacich s marketingom odhlásiť odoslaním e-mailu na adresu [email protected],
 • Poskytovanie vašich osobných údajov pridruženým spoločnostiam na účely ich priameho marketingu: ak by ste uprednostnili, aby sme vaše osobné údaje odteraz neposkytovali našim pridruženým spoločnostiam na účely ich priameho marketingu, môžete sa odhlásiť z takéhoto poskytovania informácií odoslaním e-mailu na adresu [email protected].
 • Vašu žiadosť preveríme hneď, ako to bude možné. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete zrušiť odber e-mailov súvisiacich s marketingom, budeme vám naďalej posielať dôležité administratívne správy a zrušenie odberu správ na administratívne účely nie je možné.

Vaše práva na ochranu osobných údajov v Kalifornii

Obyvatelia Kalifornie, pozrite si naše „Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v Kalifornii“, kde nájdete ďalšie informácie o určitých zákonných právach.

Vaše práva na ochranu osobných údajov v Nevade

Zákony Nevady umožňujú našim používateľom, ktorí sú spotrebiteľmi z Nevady, požadovať, aby sa ich osobné údaje nepredávali (ako je definované v platných právnych predpisoch Nevady), aj keď sa ich osobné údaje v súčasnosti nepredávajú. Žiadosti možno posielať na adresu [email protected].

Ako môžete získať prístup k svojim osobným údajom, meniť ich alebo odstrániť

Ak by ste chceli požiadať o kontrolu, opravu, aktualizáciu, utajenie, obmedzenie alebo vymazanie vašich osobných údajov, namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, alebo ak by ste chceli požiadať o zaslanie elektronickej kópie vašich osobných údajov na účely prenosu do inej spoločnosti (pokiaľ je toto právo na prenosnosť údajov stanovené príslušným právnym predpisom), môžete nám poslať e-mail na adresu [email protected] alebo nám napísať pomocou kontaktných údajov uvedených v časti „Kontaktujte nás“ na konci tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

Tieto práva môžu byť obmedzené, napríklad ak by splnenie vašej žiadosti odhalilo osobné údaje o inej osobe alebo ak nás požiadate o vymazanie informácií, ktoré je potrebné v súlade s právnymi predpismi uchovávať alebo existujú presvedčivé oprávnené záujmy na ich uchovávanie.

Ak máte nevyriešené obavy, máte právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov v mieste vášho bydliska, pracoviska alebo sa domnievate, že došlo k ich porušeniu.

Vždy, keď sa spoliehame na váš súhlas, budete môcť tento súhlas odvolať, aj keď môžeme mať iné právne dôvody na spracovanie vašich údajov na iné účely, ako napríklad tie, ktoré sú uvedené vyššie.

DOBA UCHOVÁVANIA

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie cieľov uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov a počas obdobia vyžadovaného alebo povoleného právnymi predpismi alebo tak dlho, ako to bude potrebné na uplatnenie alebo ochranu právnych nárokov. Napríklad, ak s nami uzavriete zmluvu, vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania zmluvy a následne po dobu na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

VYUŽITIE SLUŽIEB MALOLETÝMI

Služby nie sú určené osobám mladším ako trinásť (13) rokov a žiadame, aby títo jednotlivci neposkytovali prostredníctvom služieb osobné údaje.

PRENOS CEZ HRANICE

Služby sú kontrolované a prevádzkované nami zo Spojených štátov amerických a vaše osobné údaje budú prenášané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“). Takéto medzinárodné prenosy osobných údajov sú možné buď z dôvodu rozhodnutia o primeranosti vydaného Európskou komisiou, alebo z dôvodu, že sme zaviedli primerané záruky. Môžete nás požiadať, aby sme vám v tejto súvislosti poskytli ďalšie informácie, alebo aby sme vám poskytli kópiu príslušnej záruky tak, že nás budete kontaktovať akýmkoľvek kontaktným prostriedkom zahrnutým v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

CITLIVÉ ÚDAJE

Žiadame vás, aby ste nám neposielali a nezverejňovali žiadne citlivé osobné údaje (napr. údaje súvisiace s rasovým alebo etnickým pôvodom, politickými názormi, náboženstvom alebo inými presvedčeniami, zdravotným stavom, trestným registrom, členstvom v odboroch, sexuálnym životom alebo sexuálnou orientáciou) v službách alebo prostredníctvom nich, prípadne iným spôsob nám.

AKTUALIZÁCIE TOHTO OZNÁMENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme meniť. Pozrite sa na hlavičku tohto oznámenia o ochrane osobných údajov „Naposledy aktualizované“, ktorá informuje o tom, kedy bolo toto oznámenie o ochrane osobných údajov naposledy revidované. Akékoľvek zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov nadobudnú účinnosť, keď uverejníme revidované oznámenie o ochrane osobných údajov v službách. Vaše používanie služieb po týchto zmenách znamená, že súhlasíte s revidovaným oznámením o ochrane osobných údajov.

KONTAKTUJTE NÁS

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Monster Energy Company a jej kontaktné miesto v Európe je spoločnosť Monster Energy Europe Limited. Nižšie nájdete ich kontaktné údaje:

Prevádzkovateľ údajov:
Spoločnosť Monster Energy Company
FAO: Privacy
Legal Department
1 Monster Way
Corona, CA 92879 USA

Kontaktné miesto v Európe:
Monster Energy Europe Limited
FAO: Privacy
Legal Department
50 Bristol Road
Greenford UB6 8UP, UK

Kontaktovať nás môžete tiež e-mailom na tejto adrese: [email protected]

Upozorňujeme, že e-mailová komunikácia nie je vždy bezpečná. Preto v e-mailoch, ktoré nám posielate, neuvádzajte informácie o kreditnej karte ani citlivé údaje.

CALIFORNIA PRIVACY NOTICE

This California Privacy Notice ("California Notice") supplements the Monster Energy ("we", "us", "our") Privacy Notice and applies solely to visitors, users, and others who reside in the State of California ("consumers" or "you"). We adopted this California Notice to comply with California privacy laws, including the California Consumer Privacy Act ("CCPA"). Any terms defined in the CCPA and not defined here have the same meaning when used in this California Notice.

Notice of Collection and Use of Personal InformationCategories of Personal Information

Within the last twelve (12) months, we have collected the following categories of Personal Information:

 1. Identifiers, such as real name, alias, postal address, unique personal identifier, online identifier, internet protocol address, email address, account name, or other similar identifiers.
 2. Personal information categories listed in the California Customer Records statute (Cal. Civ. Code 1798.80(e)), such as name, postal address, phone number, and credit or debit card number.
 3. Characteristics of protected classifications under California or federal law, such as gender.
 4. Commercial information, including records of personal property, products or services purchased, obtained, or considered, or other purchasing or consuming histories or tendencies.
 5. Internet or other electronic network activity information, including, but not limited to, browsing history, search history, and information regarding a consumer’s interaction with an internet website, application, or advertisement.
 6. Geolocation data.
 7. Audio, electronic, visual, thermal, olfactory, or similar information, such as profile picture or CCTV images.

We will not collect additional categories of Personal Information other than those categories listed above. If we intend to collect additional categories of Personal Information, we will provide you with a new notice at or before the time of collection.

Use of Personal Information

We may use Personal Information for the business and commercial purposes below:

 • To provide the Services, to fulfill or perform under a contract, to fulfill or communicate relating to your purchase or redemption, provide customer service, or take steps linked to a contract
 • To respond to your inquiries and fulfill your requests, such as to send you non-marketing communications such as newsletters.
 • To monitor use of our websites and online Services, and using your information to help us monitor, improve and protect our products, the Services and websites, both online and offline.
 • To send administrative information to you, for example, information regarding the Services and changes to our terms, conditions, and policies.
 • To send you direct marketing in relation to our relevant products and Services, or other products and services provided by us and our affiliates.
 • To offer you information that is relevant to you and to personalize your experience on the Services by presenting content, products and offers tailored to you. For example, we may display content or send you messages about events in your area, promotions, or new products that we believe may interest you based on your Personal Information, social media account profile and activity, demographic information, physical location, and activity on our Services.
 • To allow you to participate in sweepstakes, contests and similar promotions and managing such sweepstakes, contests and promotions. Some of these activities have additional rules, which can contain additional information about how we use and disclose your Personal Information, so we suggest that you read those additional rules carefully.
 • For our business purposes, such as data analysis, audits, fraud monitoring and prevention, developing new products, enhancing, improving or modifying our Services, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and operating and expanding our business activities.
 • As required by law, including, in compliance with legal obligations (a) under applicable law, including laws outside your country of residence; (b) to comply with legal process; (c) to respond to requests from public and government authorities including public and government authorities outside your country of residence; (d) to enforce our terms and conditions; (e) to protect our operations or those of any of our affiliates; (f) to protect our rights, privacy, safety or property, and/or that of our affiliates, you or others; and (g) to allow us to pursue available remedies or limit the damages that we may sustain.

We will not use the Personal Information we collected for material different, unrelated, or incompatible purposes without providing you with notice.

Sources of Personal Information

We collect Personal Information as described in the Privacy Notice. Broadly, the collection of Personal Information is from the following sources:

 • From You: We can receive your Personal Information through the Services, e.g. when you sign up for a newsletter, create an account or make a purchase; offline, such as when you visit a store selling our products, attend a trade show, attend an event we sponsor, place an order over the phone or contact customer service; or when you provide information through the App.
 • From Affiliates: We can receive your Personal Information from our affiliates, such as when you participate in sweepstakes, contests and similar promotions.
 • From Service Providers: We can receive your Personal Information from our service providers who provide website hosting, data analysis, payment processing, order fulfillment, information technology and related infrastructure provision, customer service, email delivery, credit card processing and auditing services, and other similar services.
 • From Operating Systems and Platforms: Certain information is collected by most browsers or automatically through your device.
 • From Third Parties: We and our technology providers automatically collect certain information through the use of cookies, pixels, and tracking technologies, such as browser type, time spent on the Services, pages visited, language preferences, actions you take using the Services, measures of marketing campaigns (such as usage and response rates), and other traffic data.

We also receive your Personal Information from other sources, such as public databases; joint marketing partners; social media platforms; from people with whom you are friends or otherwise connected on social media platforms, as well as from other third parties. For example, if you elect to connect your social media account to your Services account, certain Personal Information from your social media account will be shared with us, which can include Personal Information that is part of your profile or your friends’ profiles.

For more information about the sources of Personal Information, please see the sections captioned “How We Collect Provided Personal Information” and “How We Collect Automatically-Collected Personal Information” in the Privacy Notice.

Sharing of Personal Information

Within the last twelve (12) months, we have shared the following categories of Personal Information for a business purpose with the following categories of third parties:

 • Category 1 : Affiliates and Advertising Networks
 • Category 2 : Affiliates
 • Category 3 : Affiliates
 • Category 4 : Affiliates
 • Category 5 : Affiliates and Advertising Networks
 • Category 6 : Affiliates
 • Category 7 : Affiliates

For more information about how we share Personal Information, please see the section captioned “How Personal Information Can Be Disclosed” in the Privacy Notice.

Your California Privacy Rights

California’s "Shine the Light" law, permits our users who are California residents to request and obtain from us a list of what personal information (if any) we disclosed to third parties for their own direct marketing purposes in the previous calendar year and the names and addresses of those third parties. Requests may be made only once per year per person, must be sent to [email protected] , and are free of charge. However, we do not disclose personal information protected under the "Shine the Light" law to third parties for their own direct marketing purposes.

In addition, if you are a resident of California, under 18 and a registered user of the Services, you may ask us to remove content or information that you have posted to the Services by writing to by email at [email protected] or write to us by using the contact details set out in the "Contacting Us" section at the end of this California Notice.

Please note that your request does not ensure complete or comprehensive removal of the content or information, as, for example, some of your content may have been reposted by another user.

The CCPA provides California residents with the following rights:

 1. Right to Know: You have the right to request that we disclose certain information to you about the Personal Information we collected, used, disclosed, and sold about you in the past 12 months. This includes a request to know any or all of the following:
  • The categories of Personal Information collected about you;
  • The categories of sources from which we collected your Personal Information;
  • The categories of Personal Information that we have sold or disclosed about you for a business purpose;
  • The categories of third parties to whom your Personal Information was disclosed for a business purpose;
  • Our business or commercial purpose for collecting or selling your Personal Information; and
  • The specific pieces of Personal Information we have collected about you.
 2. Data Portability: You have the right to request a copy of Personal Information we hold about you.
 3. Right to Deletion: You have the right to request that we delete the Personal Information we collected from you and maintained, subject to certain exceptions. Please note that if you request deletion of your Personal Information, we may deny your request or may retain certain elements of your Personal Information if it is necessary for us or our service providers to:
  • Complete the transaction for which the Personal Information was collected, provide a good or service requested by you, or reasonably anticipated within the context of our ongoing business relationship with you, or otherwise perform a contract between our business and you.
  • Detect security incidents, protect against malicious, deceptive, fraudulent, or illegal activity; or prosecute those responsible for that activity.
  • Debug to identify and repair errors that impair existing intended functionality.
  • Exercise free speech, ensure the right of another consumer to exercise his or her right of free speech, or exercise another right provided for by law.
  • Comply with the California Electronic Communications Privacy Act pursuant to Chapter 3.6 (commencing with Section 1546) of Title 12 of Part 2 of the Penal Code.
  • Engage in public or peer-reviewed scientific, historical, or statistical research in the public interest that adheres to all other applicable ethics and privacy laws, when the deletion of the information is likely to render impossible or seriously impair the achievement of such research, if you have provided informed consent.
  • To enable solely internal uses that are reasonably aligned with your expectations based on your relationship with us.
  • Comply with a legal obligation.
  • Otherwise use the Personal Information, internally, in a lawful manner that is compatible with the context in which you provided the information.
 4. Right to Opt-In to Financial Incentives: You have the right to opt-in to financial incentives. You also have the right to opt-out at any time. However, we currently do not offer any financial incentives.
 5. Right to Opt-Out/In: You have the right to opt-out of the sale of your Personal Information. You also have the right to opt-in to the sale of Personal Information. Please see the section captioned “Notice of Right to Opt-Out” below for more information about your opt-out/in rights.
 6. Right to Non-Discrimination: You have the right not to receive discriminatory treatment by us for the exercise of your CCPA privacy rights. Unless permitted by the CCPA, we will not:
  • Deny you goods or services.
  • Charge you different prices or rates for goods or services, including through granting discounts or other benefits, or imposing penalties.
  • Provide you a different level or quality of goods or services.
  • Suggest that you my receive a different price or rate for goods or services or a different level or quality of goods or services.

Some of our Services, however, may require your Personal Information. If you choose not to provide your Personal Information that is necessary to provide any aspect of our Services, you may not be able to use those Services.

Submitting a Verified Consumer Request

To exercise your Right to Know, Data Portability, and Right to Delete, you must provide us with sufficient information to allow us to verify your identity, and describe your request with sufficient detail that allows us to properly understand, evaluate, and respond to it. Once we receive the information you provide to us, we will review it and determine if more information is necessary to verify your identity as required by law, and we may request additional information in order to do so.

To exercise your CCPA privacy rights described above, please submit a verifiable request to us by:

 • Calling us at 1-800-426-7367.
 • Emailing us at [email protected] .
 • Writing to us by using the contact details set out at the bottom of this California Notice.

Only you, or a person authorized by you to act on your behalf, may make a verifiable consumer request related to your Personal Information.

You may only make a verifiable consumer request for Right to Know or Data Portability twice within a 12-month period. The verifiable consumer request must:

 • Provide sufficient information that allows us to reasonably verify you are the person about whom we collected Personal Information or an authorized representative. At a minimum, that information will include name (first and last), email address, phone number, address, and may include additional information.
 • Describe your request with sufficient detail that allows us to properly understand, evaluate, and respond to it.

We may deny your request if we are unable to verify your identity or have reason to believe that the request is fraudulent.

Consumer Request by an Authorized Agent

If any authorized agent submits a consumer request on your behalf, in order to confirm that person or entity’s authority to act on your behalf and verify the authorized agent’s identity, we require at a minimum an email be sent to [email protected], and all of the below items; in addition based on the nature of the request and information, we may require additional information:

 • To verify your authorization to request on behalf of a California resident, provide one or more of the following: (1) California Secretary of State authorization, (2) written permission from the California resident, or (3) power of attorney.
 • Sufficient evidence of your identity.
 • To verify the identity of the California resident for whom the request is being made, provide the information set forth above for verification of the consumer request.

We cannot respond to your request or provide you with Personal Information if we cannot verify your identity or authority to make the request and confirm the Personal Information relates to you. Making a verifiable consumer request does not require to create an account with us. We will only use Personal Information provided in a verifiable consumer request to verify the request’s identity or authority to make the request.

We will acknowledge receipt of the request within ten (10) business days of its receipt. We will respond to a verifiable consumer request within forty-five (45) days of its receipt. If we require more time (up to 90 days), we will inform you of the reason and extension period in writing. Any disclosures we provide will only cover the 12-month period preceding the receipt of the verifiable consumer request. The response we provide will also explain the reasons we cannot comply with a request, if applicable. For Data Portability requests, we will provide the responsive information in a portable and, to the extent technically feasible, in a readily useable format that allows you to transmit the information to another entity without hindrance.

We do not charge a fee to process or respond to your verifiable consumer request unless it is excessive, repetitive, or manifestly unfounded. If we determine that the request warrants a fee, we will tell you why we made that decision and provide you with a cost estimate before completing your request.

Sale of Personal Information

We never monetize your Personal Information or sell it to third parties for money. However, the CCPA defines "sale" broadly, and that definition could include information that we have shared with our service providers and certain technology providers. In the past twelve (12) months, we have "sold" (as defined under the CCPA) the following categories of Personal Information to the following categories of third parties:

 • Category 1: Advertising Networks
 • Category 5: Advertising Networks

We "sold" the Personal Information for the purposes described in this California Notice and the Privacy Notice.

We do not and will not knowingly sell the Personal Information of minors under the age of 16 without affirmative authorization.

Notice of Right to Opt-Out

Please see our “Notice of Right to Opt-Out” on our “Do Not Sell My Personal Information” page for more information about your opt-out rights.

Do Not Track

We use analytics systems and providers and participate in ad networks that process Personal Information about your online activities over time and across third-party websites or online services, and these systems and providers may provide some of this information to us. We do not currently process or comply with any web browser’s "do not track" signal or similar mechanisms.

Note, however, that you may find information about how to opt-out of Google Analytics and DoubleClick online behavioral advertising, and/or block or reject certain tracking technologies in our Cookies Policy.

UPDATES TO THIS CALIFORNIA NOTICE

We may change this California Notice. Please take a look at the "Last Updated" legend at the top of the Privacy Notice to see when this California Notice was last revised. Any changes to this California Notice will become effective when we post the revised California Notice on the Services. Your use of the Services following these changes means that you accept the revised California Notice.

CONTACTING US

If you have any questions or concerns about this California Notice and/or how we process Personal Information, you can contact us at:

Monster Energy Company
FAO: Privacy
Legal Department
1 Monster Way
Corona, CA 92879 USA

You can also contact us by email at the following address: [email protected].

Please note that email communications are not always secure; so please do not include credit card information or sensitive information in your emails to us.

For more information about how users with disabilities can access this California Notice in an alternative format, please contact us at [email protected].