Zásady používania súborov cookie

Zásady používania súborov cookie
//

ZÁSADY PRE COOKIES A INÉ PODOBNÉ TECHNOLÓGIE

 


POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA: 8. apríl 2016

MONSTER ENERGY
ZÁSADY PRE COOKIES A INÉ PODOBNÉ TECHNOLÓGIE

Tieto zásady pre cookies a iné podobné technológie („predpis“) popisujú rôzne typy cookies a podobných technológií, ktoré sa môžu používať v spojení s webovými stránkami vlastnenými a kontrolovanými spoločnosťou Monster Energy Company („Monster“, my“, „nás“, „naše“), cez ktoré máte prístup k týmto zásadám („webové stránky“), so softvérovými aplikáciami, ktoré ponúkame na použitie pomocou počítačov a mobilných zariadení („aplikácie“), s našimi stránkami sociálnych médií, ktoré kontrolujeme, cez ktoré máte prístup k týmto zásadám (spoločne naše „stránky sociálnych médií“), ako aj prostredníctvom emailových správ vo formáte HTML, ktoré vám posielame s odkazom na tento predpis (spoločne, vrátane webových stránok, aplikácií a našich stránok sociálnych médií „služby“), a ako ich môžete riadiť. Tieto zásady môžeme kedykoľvek zmeniť. Pozrite sa na legendu „POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA“ na vrchu tejto strany, kedy boli tieto zásady naposledy revidované. Akékoľvek zmeny v týchto zásadách sa stávajú platné vo chvíli, keď zverejníme revidované zásady prostredníctvom služieb.

Ak máte nejaké ďalšie otázky, kontaktujte nás emailom na adrese [email protected] alebo napíšte na nasledujúcu adresu: Monster Company, Legal Department, 1 Monster Way, Corona, CA 92879 USA.


AKÉ COOKIES POUŽÍVAME?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uchovávajú vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Bežne sa používajú na to, aby webové stránky fungovali, alebo fungovali lepším, efektívnejším spôsobom. Toto je možné, pretože webové stránky dokážu čítať a písať tieto súbory, čo im umožní vás rozoznať a zapamätať si dôležité informácie, vďaka ktorým bude používanie webovej stránky výhodnejšie (napríklad zapamätaním si preferenčných nastavení).

Nižšie je uvedený zoznam rôznych typov cookies, ktoré sa môžu používať pri službách. Upozorňujeme, že na tú časť obsahu zhromaždeného pomocou cookies, ktorá predstavuje osobné údaje, sa vzťahujú ustanovenia zásad ochrany osobných údajov [INSERT WEB ADDRESS FOR ME.COM PRIVACY POLICY], ktoré doplňujú tento predpis.

Základné cookies. Základné cookies sú potrebné pre služby a umožňujú vám pohybovať sa po našich stránkach a používať naše služby a funkcie. Bez týchto absolútne nevyhnutných cookies nebudú služby fungovať tak hladko, ako by sme chceli, a nemusia byť schopné vám poskytnúť služby alebo určité služby alebo funkcie, ktoré požadujete.

Názov cookie
Popis
Relácia
Relačné cookies sa používajú na udržanie stavu aplikácie.
Používateľské ID
Cookies pre používateľské ID zaisťujú, aby sa zaznamenalo meno a heslo používateľa a aby používatelia videli len svoje vlastné informácie.
Bezpečnosť
Bezpečnostné cookies sa používajú na bezpečnostné kontroly a overenia.

Preferenčné cookies. Preferenčné cookies zhromažďujú informácie o vašich voľbách a preferenciách a umožňujú nám zapamätať si jazyk alebo iné miestne nastavenia a primerane prispôsobiť služby.

Názov cookie
Popis
Jazyk
Jazykové cookies sa používajú na uloženie jazyka zvoleného používateľom a na zobrazenie správnych možností.
Lokalita
Približná adresa používateľa (mesto, štát, krajina, poštové smerovacie číslo) zistená z IP adresy sa zachováva na automatický výber vhodnej krajiny a zobrazenie obchodníkov, udalostí a ukážkových dní v danej oblasti.
Mobilné zariadenia
Ak používateľ prehliada webové stránky na mobilnom zariadení, cookie je nastavené tak, aby sa ukazovalo, či bola zvolená hlavná webová stránka (t. j. zariadenie je aktivované pre flash) alebo mobilná stránka bez flash.
Referenčná stránka
Referenčná stránka sa zaznamená na lepšie pochopenie používateľových preferencii.
Posledná návšteva a aktivita
Dátum poslednej návštevy a aktivity a ďalšie informácie sa zaznamenajú na to, aby používateľovi mohli poskytnúť aktualizáciu „čo sa na stránke zmenilo od vašej poslednej návštevy“ a na lepšie pochopenie používateľových preferencií.
Nedávno prehliadané video
Dátum a názov nedávno prehliadaného videa sa zaznamenajú na lepšie pochopenie používateľových preferencii.
História stránok
Cookies na históriu stránok sa používajú na sledovanie poradia stránok, ktoré používateľ navštívil. Ak používateľ dostane chybovú správu počas návštevy služieb, informácie z cookie sa uložia do záznamového súboru na hlásenie a riešenie chyby.

Cookies pre sociálne médiá Preferenčné cookies zhromažďujú informácie o používaní sociálnych médií.

Názov cookie
Popis
Facebook
Tieto cookies sú potrebné na to, aby používatelia mohli „lajkovať“ stránku spoločnosti Monster na Facebooku prostredníctvom služieb. Upozorňujeme, že tieto cookies nie sú pod našou kontrolou a ak chcete ďalšie informácie, odporúčame, aby ste sa obrátili na webovú stránku Facebook.
Twitter
Tieto cookies sú potrebné na to, aby používatelia mohli „sledovať“ správy spoločnosti Monster na Twitteri prostredníctvom služieb. Upozorňujeme, že tieto cookies nie sú pod našou kontrolou a ak chcete ďalšie informácie, odporúčame, aby ste sa obrátili na webovú stránku Twitter.

Analytické cookies. Analytické cookies zhromažďujú informácie o vašom používaní služieb a umožňujú nám zlepšiť spôsob, ako fungujú. Analytické cookies nám napríklad ukazujú, ktoré sú najčastejšie navštevované stránky pri službách, pomáhajú nám zaznamenať akékoľvek problémy, ktoré môžete mať so službami, a ukazujú nám, či sú naše reklamy efektívne alebo nie. To nám umožňuje vidieť celkové trendy pri používaní služieb a nielen používanie jednej osoby.

Názov cookie
Popis
Analytické Google
Analytické cookies Google zhromažďujú hromadné štatistické údaje na zlepšenie prezentácie a navigácie služieb. Informácie na postupoch na povolenie/zamietnutie použitia nájdete tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

AKÉ INÉ PODOBNÉ TECHNOLÓGIE POUŽÍVAME?

Na to, aby sme vám mohli ponúkať obsah, ktorý si myslíme, že by vás mohol zaujímať na základe vašej aktivity pri službách, môžeme použiť iné technológie, ktoré sú podobné cookies. Napríklad môžeme zhromažďovať informácie o vlastnostiach zariadenia a kombinovať informácie zhromaždené pomocou väčšiny prehliadačov alebo automaticky pomocou vášho zariadenia na vytvorenie jedinečného ID, ktoré nám identifikuje váš prehliadač alebo vaše zariadenie s vysokou istotou. Toto jedinečné ID nám umožňuje sledovať vašu aktivitu pri našich službách a zobrazovať obsah, ktorý si myslíme, že vás môže zaujímať na základe takejto aktivity. Tieto informácie môžeme zdieľať s našimi poskytovateľmi služieb tak, ako to povoľujú  naše zásady ochrany osobných údajov.


V tomto kontexte môžeme zhromažďovať, používať a kombinovať nasledujúce informácie:

    •    počet návštev
    •    posledná návšteva
    •    prvá návšteva
    •    verejná IP adresa
    •    neverejná IP adresa
    •    rozlíšenie obrazovky
    •    zemepisná poloha (zemepisná šírka/dĺžka na základe IP adresy)
    •    referenčná hodnota výkonu zariadenia
    •    referenčná hodnota šírky pásma zariadenia
    •    používateľský agent zariadenia (typ, verzia prehliadača)
    •    schopnosti zariadenia (modernizačný reťazec, uvádza schopnosti prehliadača)
    •    operačný systém zariadenia
    •    nainštalované plugins zariadenia
    •    použité kľúčové slová, ak pochádzajú z vyhľadávacieho programu
    •    navštívené stránky
    •    dĺžka návštevy
    •    referenčná strana
    •    poloha kurzora myši
    •    kliknutia myši
    •    poloha rolovania na strane

Tieto informácie používame na to, aby sme sa viac dozvedeli o:

    •    vašich záujmoch (napríklad jazdenie na skateboarde, snowboarde, motokros atď.) na základe prehliadaného obsahu
    •    vašich interakciách s našimi službami (napríklad ako často navštevujete naše služby a ktorý obsah si prehliadate alebo naň klikáte)

Upozorňujeme, že do tej miery, ako vyššie uvedené informácie zhromaždené pomocou takýchto technológií predstavujú osobné údaje, sa na takéto spracovanie vzťahujú naše zásady ochrany osobných údajov [INSERT WEB ADDRESS FOR ME.COM PRIVACY POLICY].

Ako riadiť cookies a iné podobné technológie?

Okrem vyššie uvedených možností môžete tiež kedykoľvek odmietnuť alebo prijať cookies od služieb aktiváciou nastavenia vo vašom prehliadači. Informácie o postupe, ktorý treba vykonať na aktiváciu alebo deaktiváciu cookies, nájdete na webovej stránke vášho internetového prehliadača pomocou obrazovky pomocníka. Informácie o najbežnejšie používaných prehliadačoch nájdete na adrese https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies Upozorňujeme, že ak sú cookies deaktivované, nie všetky funkcie služieb môžu fungovať v súlade so zamýšľaným účelom.

Ak chcete vymazať všetky cookies, ktoré ste zanechali na stránkach, ktoré ste navštívili, tu sú odkazy, kde si môžete načítať tri programy, ktoré vymažú sledovacie cookies:

http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php

http://www.spybot.info/en/download/index.html

http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/

Tu kliknite, ak chcete deaktivovať identifikáciu zariadenia používanú na to, aby sme vám mohli poskytovať relevantný obsah.