Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
//

POWIADOMIENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: Marzec 2021 r.

Spółka Monster Energy („my”), której dane przedstawiono w punkcie „Kontakt z nami” na końcu niniejszego Powiadomienia o ochronie prywatności („Powiadomienie"), dba o ochronę prywatności i pragnie przekazać informacje dotyczące tego, jak gromadzi, wykorzystuje, przechowuje, przesyła i ujawnia dane osobowe Użytkowników. W niniejszym Powiadomieniu opisano praktyki odnoszące się do danych osobowych, które gromadzimy za pośrednictwem obsługiwanych przez nas witryn internetowych, z poziomu których Użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszego Powiadomienia („Witryny”), za pośrednictwem aplikacji, które udostępniamy na komputerach lub urządzeniach mobilnych („Aplikacje”), za pośrednictwem naszych stron mediów społecznościowych, które kontrolujemy i z poziomu których Użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszego Powiadomienia (łącznie: „Strony mediów społecznościowych”), za pośrednictwem wiadomości e-mail w formacie HTML wysyłanych do Użytkownika z odnośnikiem do niniejszego Powiadomienia, jak również na podstawie informacji gromadzonych offline - np. przy wykorzystaniu formularzy wypełnianych przez Użytkowników zainteresowanych udziałem w loterii lub konkursie (łącznie — z uwzględnieniem Witryn, Aplikacji i Stron mediów społecznościowych — „Usługi”).

Mieszkańców Kalifornii prosimy o zapoznanie się z naszym „Powiadomieniem o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii” w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tego, jakie Dane osobowe gromadzimy na temat użytkowników oraz jak wykorzystujemy i udostępniamy ich dane.

Dane osoboweDane osobowe, które możemy gromadzić

Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące Użytkowników jako osób fizycznych. Chodzi zarówno o dane osobowe przekazane dobrowolnie, jak i te gromadzone automatycznie.

„Dane osobowe przekazane dobrowolnie” to dane osobowe przekazane lub udostępnione przez Użytkownika — np.

 • Imię i nazwisko
 • Płeć
 • Adres pocztowy (w tym adres do rozliczeń i wysyłek)
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Data urodzenia
 • Numer karty kredytowej i debetowej
 • Zdjęcie profilowe
 • Identyfikator konta w mediach społecznościowych
 • Nazwa użytkownika i hasło
 • Dane demograficzne

Dane osobowe gromadzone automatycznie” to wszelkie dane osobowe gromadzone automatycznie przez nasze systemy lub systemy zewnętrzne — np.

 • Informacje o urządzeniu
 • Dane dot. korzystania z aplikacji
 • Informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie, znaczników pikselowych i innych technologii

Uwaga: przy obsłudze płatności dokonywanych w ramach Usług możemy korzystać z usług stron trzecich. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się na płatność za pośrednictwem Usług, jego dane osobowe zostaną pozyskane przez stronę trzecią, a nie przez nas, i będą podlegać zapisom powiadomienia o ochronie prywatności tejże strony, a nie niniejszego Powiadomienia. Nie kontrolujemy metod stosowanych przez strony trzecie w zakresie gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania, przekazywania i ujawniania danych osobowych Użytkowników. Nie ponosimy w tej kwestii żadnej odpowiedzialności.

Jeżeli Użytkownik przekazuje nam lub naszym usługodawcom dane osobowe innych osób w związku z Usługami, oświadcza, iż posiada do tego stosowne uprawnienia i zgody oraz wyraża zgodę, abyśmy wykorzystywali przedmiotowe dane zgodnie z postanowieniami niniejszego Powiadomienia.

Jak gromadzimy dane osobowe

Nasi usługodawcy i my gromadzimy przekazywane dobrowolnie dane osobowe na różne sposoby - takie jak:

W ramach Usług : Gromadzimy dane osobowe w ramach Usług, np. gdy Użytkownik subskrybuje biuletyn, tworzy konto lub dokonuje zakupu.

Offline : Gromadzimy przekazywane dobrowolnie dane osobowe w trybie offline, np. gdy Użytkownik odwiedza sklep sprzedający nasze produkty, uczestniczy w targach lub w wydarzeniu, które sponsorujemy, składa zamówienie przez telefon albo kontaktuje się z działem obsługi klienta.

Z innych źródeł : Możemy otrzymywać dane osobowe dobrowolnie przekazane przez Użytkowników z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych; partnerzy marketingowi; platformy mediów społecznościowych; osoby wskazane jako znajomi (albo inaczej powiązane) na platformach mediów społecznościowych, inne strony trzecie. Na przykład jeśli Użytkownik zdecyduje się połączyć swoje konto w mediach społecznościowych z kontem Usług, niektóre dane osobowe z jego konta w mediach społecznościowych trafią do nas - np. dane osobowe z profilu Użytkownika lub jego znajomych.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe gromadzone automatycznie

Nasi usługodawcy i my gromadzimy dane osobowe gromadzone automatycznie na różne sposoby — takie jak:

Przy pomocy przeglądarki lub urządzenia Użytkownika : Pewne informacje są gromadzone przez większość przeglądarek lub - automatycznie - urządzeń. Mowa tu o danych takich jak: adres MAC (ang. Media Access Control) Użytkownika, rodzaj komputera (Windows czy Mac), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego, producent i model urządzenia, standardy porównawcze dot. wydajności urządzenia, zainstalowane plugin-y, kliknięcia myszą i pozycja kursora, pozycja przewijania strony, czas spędzony na korzystaniu z usług, odwiedzone strony, strony referencyjne i słowa kluczowe pochodzące z wyszukiwarki, język, rodzaj i wersja wyszukiwarki, nazwa i wersja Usług (np. Aplikacje), z których korzysta Użytkownik, a także inne anonimowe dane dot. ruchu internetowego. Wykorzystujemy te informacje w celu zapewnienia prawidłowego działania i personalizacji Usług. Możemy na przykład wykorzystywać i łączyć informacje z uwzględnieniem adresu IP w celu utworzenia niepowtarzalnego identyfikatora, który będzie wiarygodnie identyfikował przeglądarkę lub urządzenie Użytkownika. Identyfikator tego typu daje nam możliwość śledzenia działań Użytkownika, jeśli chodzi o nasze Usługi, oraz wyświetlania treści, które naszym zdaniem powinny go zainteresować.

Przy pomocy Aplikacji : Jeśli Użytkownik pobrał Aplikację i korzysta z niej, nasi usługodawcy i my śledzimy oraz gromadzimy dane dot. korzystania z Aplikacji, takie jak: data i godzina uzyskania dostępu urządzenia Użytkownika do naszych serwerów, jakie informacje i pliki zostały pobrane do Aplikacji.

Wykorzystując pliki cookie : Pliki cookie to informacje przechowywane bezpośrednio na komputerze, z którego korzysta Użytkownik. Pozwalają nam gromadzić informacje takie jak typ przeglądarki, czas spędzony na korzystaniu z Usług, odwiedzane strony, preferencje językowe oraz inne anonimowe dane dot. ruchu internetowego. Nasi usługodawcy i my wykorzystujemy te informacje w celach związanych z bezpieczeństwem, w związku z ułatwianiem nawigacji i efektywniejszym wyświetlaniem informacji, mając przy tym na względzie personalizację Usług dla konkretnych Użytkowników oraz śledzenie ich działań w sieci. Jesteśmy w stanie rozpoznać komputer Użytkownika i pomagać mu w korzystaniu z Usług. Gromadzimy również dane statystyczne dotyczące korzystania z Usług w celu ciągłego ulepszania ich designu i funkcjonalności, poznania sposobów wykorzystywania Usług oraz rozwiązywania problemów dotyczących Usług.

Jeśli Użytkownik nie życzy sobie, aby dotyczące go informacje były pozyskiwane przy pomocy plików cookie, może skorzystać z prostej procedury automatycznego ich wyłączenia, dostępnej na większości przeglądarek. Może również zaakceptować lub nie zgodzić się na przekazywanie na swój komputer konkretnych plików cookie z określonej witryny. Można też skorzystać ze strony: https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies . Należy jednak pamiętać, że brak akceptacji plików cookie może się wiązać z pewnymi utrudnieniami w zakresie korzystania z Usług. Na przykład możemy nie być w stanie rozpoznać komputera Użytkownika i trzeba się będzie logować za każdym razem, gdy korzysta się z danej Usługi.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania przez nas z plików cookie i innych technologii, proszę zapoznać się z treścią Polityki dotyczącej plików cookie.

Używanie znaczników pikselowych i podobnych technologii: Znaczniki pikselowe (znane również jako sygnały nawigacyjne lub czyste pliki GIF) mogą być wykorzystywane w związku z niektórymi Usługami, między innymi w celu śledzenia działań Użytkowników Usług (w tym odbiorców wiadomości e-mail), pomiaru skuteczności prowadzonych przez nas kampanii marketingowych oraz gromadzenia danych statystycznych dotyczących korzystania z Usług i wskaźników odpowiedzi.

Adres IP : „Adres IP” Użytkownika to numer automatycznie przypisywany do komputera Użytkownika przez dostawcę usług internetowych (ang. Internet Service Provider, ISP). Adres IP może być identyfikowany i rejestrowany automatycznie w naszych plikach dziennika serwera za każdym razem, gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług - wraz z czasem wizyty i odwiedzonymi stronami. Gromadzenie adresów IP jest standardową czynnością wykonywaną automatycznie przez wiele witryn internetowych, aplikacji i usług. Wykorzystujemy adresy IP do celów takich jak obliczanie poziomu wykorzystania Usług, pomoc w diagnozowaniu problemów z serwerem oraz administrowanie Usługami.

Lokalizacja fizyczna: Możemy identyfikować fizyczną lokalizację urządzenia Użytkownika - na przykład za pomocą adresu IP, satelity, wieży telefonii komórkowej lub sygnałów Wi-Fi. Możemy korzystać z fizycznej lokalizacji urządzenia Użytkownika, aby zapewnić mu spersonalizowane usługi i treści oparte na lokalizacji. W niektórych sytuacjach Użytkownik może umożliwiać lub blokować wykorzystywanie lokalizacji urządzenia. Niemniej w przypadku niewyrażenia zgody na jej wykorzystywanie możemy nie być w stanie dostarczać spersonalizowanych usług i treści.

W jaki sposób możemy wykorzystywać dane osobowe

Dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

świadczenie Usług, realizacja umowy lub podejmowanie działań z nią związanych. Mowa tu o kwestiach takich jak:

 • Realizacja zakupu lub wykupu — np. w związku z przetwarzaniem płatności Użytkownika, dostarczeniem mu zamówionego produktu, komunikacją odnośnie do zakupu lub wykupu, jak również w związku ze świadczeniem powiązanych usług w zakresie obsługi klienta oraz realizacji umowy zawartej między Użytkownikiem a Monster Energy.

Zgodnie z wymogami — prowadzenie działalności i realizacja uzasadnionych interesów, w szczególności:

 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania i spełnianie próśb, np. wysyłanie wiadomości niemarketingowych, takich jak biuletyny.
 • Monitorowanie korzystania z naszych witryn i serwisów internetowych, wykorzystywanie danych Użytkownika w celu monitorowania, ulepszania i ochrony naszych produktów, Usług i witryn internetowych, zarówno online, jak i offline.
 • Wysyłanie Użytkownikom informacji o charakterze administracyjnym, na przykład informacji dotyczących Usług i zmian warunkach ich świadczenia.
 • Oferowanie Użytkownikom stosownych informacji z myślą o personalizacji Usług, przedstawianiu treści, produktów i ofert dopasowanych do potrzeb Użytkowników. Możemy na przykład wyświetlać treści lub wysyłać wiadomości dotyczące wydarzeń w okolicy Użytkownika promocji lub nowych produktów, które naszym zdaniem mogą zainteresować Użytkownika - w oparciu o jego dane osobowe, profil konta w mediach społecznościowych, aktywność, dane demograficzne, lokalizację fizyczną i działania prowadzone w związku z naszymi Usługami.
 • Umożliwianie Użytkownikom udziału w loteriach, konkursach i podobnych promocjach oraz zarządzanie nimi. Niektóre z tych działań podlegają dodatkowym zasadom, które mogą odnosić się do dodatkowych informacji na tego, jak wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe Użytkownika, dlatego sugerujemy dokładne i uważne zapoznanie się z ich treścią.
 • W celach biznesowych takich jak analiza danych, audyty, monitorowanie nieprawidłowości i zapobieganie im, opracowywanie nowych produktów, ulepszanie, usprawnianie lub modyfikowanie naszych Usług, określanie trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych i prowadzenie działań biznesowych na szerszą skalę.

W celach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa:

 • Zgodnie ze zobowiązaniami prawnymi (a) wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów obowiązujących poza krajem zamieszkania Użytkownika; (b) celem dostosowania prowadzonych działań do procesów prawnych; (c) celem udzielania odpowiedzi na zapytania organów państwowych i publicznych, w tym organów z siedzibą poza krajem zamieszkania Użytkownika; (d) celem realizacji ustalonych przez nas warunków; (e) z myślą o ochronie naszej działalności operacyjnej, a także działalności operacyjnej naszych podmiotów stowarzyszonych; (f) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub majątku, tudzież praw/prywatności/bezpieczeństwa/majątku naszych podmiotów stowarzyszonych lub innych podmiotów; (g) aby mieć możliwość stosowania dostępnych środków zaradczych lub ograniczania wyrządzonych szkód.

Zgodne ze wskazaniem i za zgodą Użytkownika (jeśli dotyczy):

 • Przekazujemy Użytkownikom materiały stanowiące marketing bezpośredni odnośnie do odpowiednich produktów i Usług, ewentualnie innych produktów bądź usług dostarczanych przez nas lub nasze podmioty stowarzyszone;
 • Stosujemy pliki cookie i analogiczne technologie zgodnie z opisem w punkcie „Pozostałe informacje” niniejszego Powiadomienia;
 • W innych sytuacjach — po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika — zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych w celach określonych przy danej okazji.

Jak mogą być ujawniane dane osobowe

Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane:

 • Naszym podmiotom stowarzyszonym w celach określonych w niniejszym Powiadomieniu. W przypadku Danych osobowych pochodzących z Japonii spółka Monster Energy Company jest stroną odpowiedzialną za zarządzanie wspólnie wykorzystywanymi Danymi osobowymi.
 • Naszym usługodawcom, którzy prowadzą hosting witryn internetowych lub analizę danych, zajmują się przetwarzaniem płatności, realizacją zamówień, dostarczaniem technologii informacyjnych i powiązanej infrastruktury, zapewniają obsługę klienta, dostarczają pocztą elektroniczną, obsługują karty kredytowe, świadczą usługi audytu oraz podobne usługi.
 • Stronom trzecim w celu umożliwienia im wysyłania Użytkownikom komunikatów marketingowych - jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę.
 • Sponsorom zewnętrznym lub współsponsorom loterii, konkursów i analogicznych promocji, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na udostępnianie swoich danych i wykorzystywanie ich w przedmiotowych celach.
 • Przez Użytkownika - na tablicach ogłoszeń, czatach, stronach profilowych i blogach oraz w ramach pozostałych usług, w obrębie których Użytkownik może publikować informacje i materiały (w szczególności na naszych stronach mediów społecznościowych). Uwaga: wszelkie informacje publikowane lub ujawniane przez Użytkownika za pośrednictwem usług, o których mowa powyżej, stają się informacjami publicznymi, do których dostęp mogą uzyskiwać inni Użytkownicy Usług i ogół społeczeństwa. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy ujawnianiu swoich danych osobowych lub innych informacji w ramach Usług.
 • Znajomym powiązanym z kontem Użytkownika w mediach społecznościowych, innym Użytkownikom Usług, a także dostawcy konta Użytkownika w mediach społecznościowych - w związku z działaniami polegającymi na udostępnianiu treści społecznościowych - np. w przypadku, gdy Użytkownik decyduje się na powiązanie swojego konta w mediach społecznościowych z kontem Usług lub loguje się do konta Usług z poziomu konta w mediach społecznościowych. Decydując się na powiązanie swojego konta Usług z kontem w mediach społecznościowych, Użytkownik upoważnia nas do przekazywania informacji dostawcy konta Użytkownika w mediach społecznościowych. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z udostępnianych przez nas informacji będzie podlegać polityce prywatności wdrażanej przez daną stronę mediów społecznościowych.
 • Stronie trzeciej w przypadku reorganizacji, fuzji, zbycia, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przekazania majątku bądź innego przeniesienia całości lub części naszej działalności, naszych aktywów lub udziałów (w tym w związku z bankructwem lub analogicznym postępowaniem upadłościowym).
 • W razie konieczności: (a) zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów obowiązujących poza krajem zamieszkania Użytkownika; (b) celem dostosowania prowadzonych działań do procesów prawnych; (c) celem udzielania odpowiedzi na zapytania organów państwowych i publicznych, w tym organów z siedzibą poza krajem zamieszkania Użytkownika; (d) celem realizacji ustalonych przez nas warunków; (e) z myślą o ochronie naszej działalności operacyjnej, a także działalności operacyjnej naszych podmiotów stowarzyszonych; (f) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub majątku, tudzież praw/prywatności/bezpieczeństwa/majątku naszych podmiotów stowarzyszonych lub innych podmiotów; (g) aby mieć możliwość stosowania dostępnych środków zaradczych lub ograniczania wyrządzonych szkód.

POZOSTAŁE informacjePozostałe informacje, które mamy prawo gromadzić

Pozostałe informacje” to informacje pozyskane lub zmodyfikowane w taki sposób, aby nie było możliwości ustalenia tożsamości Użytkownika — np.

 • Informacje pozbawione cech identyfikacyjnych
 • Informacje zbiorcze

Zbiorcze dane osobowe nie pozwalają określić tożsamości Użytkownika ani innych osób korzystających z Usług (możemy na przykład agregować dane osobowe w celu obliczenia odsetka Użytkowników korzystających z określonego numeru kierunkowego w komunikacji telefonicznej).

Jak możemy wykorzystywać i ujawniać pozostałe informacje

Możemy wykorzystywać i ujawniać pozostałe informacje w dowolnym celu, z wyjątkiem sytuacji, w których uniemożliwia nam to obowiązujące prawo.

W niektórych przypadkach możemy łączyć pozostałe informacje z danymi osobowymi (np. łącząc imię i nazwisko Użytkownika z informacjami pozbawionymi cech identyfikacyjnych). W przypadku powiązania pozostałych informacji z danymi osobowymi informacje powiązane będą przez nas traktowane jako dane osobowe tak długo, jak pozostaną powiązane.

USŁUGI STRON TRZECICH

W niniejszym Powiadomieniu nie ma mowy o prywatności, informacjach i praktykach stosowanych przez strony trzecie (zaś my nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności). Dotyczy to również stron trzecich obsługujących witryny bądź usługi, z którymi można się połączyć za pośrednictwem Usług. Chodzi np. o łącza do materiałów wideo w obrębie naszych Usług, dla których hosting jest prowadzony przez strony trzecie takie jak YouTube czy Vimeo. Zamieszczenie łącza w Usługach nie oznacza, że obejmujemy jakimkolwiek wsparciem (to samo dotyczy naszych podmiotów zależnych) daną witrynę czy usługę.

Uwaga: nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za polityki i praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych (w tym praktyki w zakresie bezpieczeństwa danych) stosowane przez inne organizacje takie jak Facebook, Apple, Google, Microsoft, Yahoo!, Twitter, Pinterest lub Tumblr czy też inne firmy zajmujące się tworzeniem lub dostarczaniem aplikacji i platform mediów społecznościowych, dostawców systemów operacyjnych, dostawców usług bezprzewodowych i producentów urządzeń. Zapis ten dotyczy także danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika innym organizacjom za pośrednictwem naszych Aplikacji lub Stron mediów społecznościowych, tudzież w związku z nimi.

BEZPIECZEŃSTWO

Staramy się wykorzystywać odpowiednie środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych w naszej organizacji. Niestety nie można zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa transmisji danych ani systemów ich przechowywania. Jeśli istnieje jakiś powód, aby sądzić, że interakcja z nami przestała być bezpieczna, prosimy natychmiast nas o tym powiadomić, postępując zgodnie z zapisami punktu „Kontakt z nami” niniejszego Powiadomienia.

DECYZJE I UPRAWNIENIA

Jeśli jest to zgodne z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, Użytkownik może mieć prawo wyrażenia sprzeciwu wobec określonych form przetwarzania danych. Więcej informacji na temat uprawnień i sposobów ich realizacji przedstawiono poniżej.

Decyzje Użytkownika dotyczące wykorzystywania i ujawniania dotyczących go danych osobowych

Zapewniamy wiele opcji dotyczących wykorzystywania i ujawniania danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych - zgodnie z uprawnieniami Użytkownika. M.in. Użytkownik może zrezygnować z:

 • otrzymywania od nas wiadomości elektronicznych : jeśli Użytkownik nie życzy sobie otrzymywania w przyszłości wiadomości e-mail związanych z marketingiem, może zrezygnować z ich otrzymywania, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] .
 • udostępniania dotyczących go danych osobowych podmiotom stowarzyszonym w celach marketingu bezpośredniego: Jeśli Użytkownik nie chce, abyśmy w przyszłości przesyłali dotyczące go dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym w celach marketingu bezpośredniego, może zrezygnować z tej opcji, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].
 • Wnioski w tym zakresie rozpatrujemy bez zbędnej zwłoki. Uwaga: rezygnacja Użytkownika z otrzymywania e-maili marketingowych nie oznacza tego, że przestaniemy mu przesyłać ważne komunikaty administracyjne, z których nie można zrezygnować.

Prawa ochrony prywatności przysługujące użytkownikom w Kalifornii

Mieszkańców Kalifornii prosimy o zapoznanie się z naszym „Powiadomieniem o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii” w celu uzyskania dalszych informacji na temat określonych praw, jakie im przysługują.

Prawa ochrony prywatności przysługujące użytkownikom w stanie Nevada

Prawo stanu Nevada pozwala użytkownikom będącym konsumentami zlokalizowanymi w stanie Nevada zażądać, aby ich dane osobowe nie były sprzedawane (w rozumieniu stosownych przepisów prawa stanu Nevada), nawet jeśli ich dane osobowe nie są obecnie sprzedawane. Wnioski mogą być wysyłane na adres [email protected].

Dostęp do danych osobowych, możliwość ich korekty i usunięcia.

W przypadku, gdy Użytkownik zwróci się do nas z prośbą o przegląd, korektę, aktualizację, ograniczenie lub usunięcie danych osobowych, które go dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu danych osobowych na jego temat lub zwróci się do nas z wnioskiem o wydanie elektronicznej kopii tychże danych osobowych w celu przekazania ich innej firmie (w zakresie dozwolonym przez prawo), może wysłać do nas e-mail na adres [email protected] lub napisać do nas list, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie „Kontakt z nami” na końcu niniejszego Powiadomienia. Odpowiedź na prośbę zostanie udzielona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedmiotowe uprawnienia mogą podlegać ograniczeniom, jeśli - na przykład - spełnienie prośby Użytkownika skutkowałoby ujawnieniem danych osobowych innej osoby albo prośba dotyczy usunięcia informacji, które jesteśmy zobowiązani przechowywać na mocy obowiązującego prawa lub które przechowujemy na podstawie naszych uzasadnionych interesów.

W przypadku braku rozwiania wątpliwości Użytkownik ma prawo złożenia skargi na ręce organu odpowiedzialnego za ochronę danych w swoim miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub w miejscu, w którym mogło dojść do naruszenia.

W przypadku, gdy działamy na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, Użytkownik może zawsze tę zgodę wycofać. Niemniej mogą nam przysługiwać inne prawa w zakresie przetwarzania danych Użytkownika w innych celach, takich jak te, o których mowa powyżej.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Przechowujemy dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszym Powiadomieniu, przez okres zgodny z prawem lub wymagany na mocy obowiązujących przepisów, ewentualnie tak długo, jak jest to potrzebne do wykonywania bądź ochrony roszczeń prawnych. Na przykład, jeśli dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy nami a Użytkownikiem, dotyczące go dane osobowe będą przechowywane w całym okresie jej obowiązywania, zaś po jego zakończeniu tak długo, jak długo będzie to potrzebne do wykonywania bądź ochrony roszczeń prawnych.

KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Usługi nie są kierowane do osób poniżej szesnastego (16) roku życia i prosimy, aby osoby te nie podawały swoich danych osobowych za pośrednictwem Usług.

TRANSFER TRANSGRANICZNY

Usługi są przez nas kontrolowane i obsługiwane w USA, natomiast dane osobowe Użytkowników są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) i Wielką Brytanię. Międzynarodowe transfery danych osobowych są możliwe, ponieważ albo została wydana przez Komisję Europejską decyzja o adekwatności,ponieważ wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia lub ponieważ stosowne przepisy prawa w inny sposób zezwalają nam lub wymagają od nas dokonania transferu Danych osobowych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz Wielką Brytanię. Użytkownik może zwrócić się do nas z prośbą o podanie szczegółowych informacji w tym zakresie lub przekazanie mu kopii odpowiedniego zabezpieczenia. W takich przypadkach prosimy o kontakt przy wykorzystaniu dowolnych metod kontaktowych, o których mowa w niniejszym Powiadomieniu.

INFORMACJE WRAŻLIWE

Zwracamy się do Użytkowników z uprzejmą prośbą o nieprzekazywanie ani nieujawnianie nam żadnych wrażliwych danych osobowych (np. informacji o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, opinii politycznych, poglądów religijnych lub innych tego rodzaju przekonań, danych o stanie zdrowia bądź karalności, informacji odnoszących się do członkostwa w związkach zawodowych, pożycia seksualnego czy orientacji seksualnej) za pośrednictwem Usług ani w innych sposób.

AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA

Treść niniejszego Powiadomienia może ulec zmianie. Proszę spojrzeć na zapis „Ostatnia aktualizacja” w górnej części Powiadomienia, aby poznać datę ostatniej korekty jego zapisów. Wszelkie zmiany w treści niniejszego Powiadomienia wchodzą w życie po opublikowaniu zaktualizowanej wersji dokumentu w Usługach. Korzystanie z Usług po wprowadzeniu przedmiotowych modyfikacji oznacza, że Użytkownik akceptuje nowe Powiadomienie o ochronie prywatności.

KONTAKT Z NAMI

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka Monster Energy, natomiast jej punktem kontaktowym na terenie Europy jest spółka Monster Energy Europe Limited. Dane kontaktowe:

Administrator danych:
Monster Energy Company
FAO: Privacy
Legal Department
1 Monster Way
Corona, CA 92879 USA

Europejski punkt kontaktowy:
Monster Energy Europe Limited
FAO: Privacy
Legal Department
50 Bristol Road
Greenford UB6 8UP, Wielka Brytania

Można również skontaktować się z nami e-mailowo pod adresem: [email protected]

Uwaga: komunikacja e-mail nie zawsze jest bezpieczna, więc prosimy nie podawać w e-mailach numerów kart kredytowych ani wrażliwych danych.

CALIFORNIA PRIVACY NOTICE

This California Privacy Notice ("California Notice") supplements the Monster Energy ("we", "us", "our") Privacy Notice and applies solely to visitors, users, and others who reside in the State of California ("consumers" or "you"). We adopted this California Notice to comply with California privacy laws, including the California Consumer Privacy Act ("CCPA"). Any terms defined in the CCPA and not defined here have the same meaning when used in this California Notice.

Notice of Collection and Use of Personal InformationCategories of Personal Information

Within the last twelve (12) months, we have collected the following categories of Personal Information:

 1. Identifiers, such as real name, alias, postal address, unique personal identifier, online identifier, internet protocol address, email address, account name, or other similar identifiers.
 2. Personal information categories listed in the California Customer Records statute (Cal. Civ. Code 1798.80(e)), such as name, postal address, phone number, and credit or debit card number.
 3. Characteristics of protected classifications under California or federal law, such as gender.
 4. Commercial information, including records of personal property, products or services purchased, obtained, or considered, or other purchasing or consuming histories or tendencies.
 5. Internet or other electronic network activity information, including, but not limited to, browsing history, search history, and information regarding a consumer’s interaction with an internet website, application, or advertisement.
 6. Geolocation data.
 7. Audio, electronic, visual, thermal, olfactory, or similar information, such as profile picture or CCTV images.

We will not collect additional categories of Personal Information other than those categories listed above. If we intend to collect additional categories of Personal Information, we will provide you with a new notice at or before the time of collection.

Use of Personal Information

We may use Personal Information for the business and commercial purposes below:

 • To provide the Services, to fulfill or perform under a contract, to fulfill or communicate relating to your purchase or redemption, provide customer service, or take steps linked to a contract
 • To respond to your inquiries and fulfill your requests, such as to send you non-marketing communications such as newsletters.
 • To monitor use of our websites and online Services, and using your information to help us monitor, improve and protect our products, the Services and websites, both online and offline.
 • To send administrative information to you, for example, information regarding the Services and changes to our terms, conditions, and policies.
 • To send you direct marketing in relation to our relevant products and Services, or other products and services provided by us and our affiliates.
 • To offer you information that is relevant to you and to personalize your experience on the Services by presenting content, products and offers tailored to you. For example, we may display content or send you messages about events in your area, promotions, or new products that we believe may interest you based on your Personal Information, social media account profile and activity, demographic information, physical location, and activity on our Services.
 • To allow you to participate in sweepstakes, contests and similar promotions and managing such sweepstakes, contests and promotions. Some of these activities have additional rules, which can contain additional information about how we use and disclose your Personal Information, so we suggest that you read those additional rules carefully.
 • For our business purposes, such as data analysis, audits, fraud monitoring and prevention, developing new products, enhancing, improving or modifying our Services, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and operating and expanding our business activities.
 • As required by law, including, in compliance with legal obligations (a) under applicable law, including laws outside your country of residence; (b) to comply with legal process; (c) to respond to requests from public and government authorities including public and government authorities outside your country of residence; (d) to enforce our terms and conditions; (e) to protect our operations or those of any of our affiliates; (f) to protect our rights, privacy, safety or property, and/or that of our affiliates, you or others; and (g) to allow us to pursue available remedies or limit the damages that we may sustain.

We will not use the Personal Information we collected for material different, unrelated, or incompatible purposes without providing you with notice.

Sources of Personal Information

We collect Personal Information as described in the Privacy Notice. Broadly, the collection of Personal Information is from the following sources:

 • From You: We can receive your Personal Information through the Services, e.g. when you sign up for a newsletter, create an account or make a purchase; offline, such as when you visit a store selling our products, attend a trade show, attend an event we sponsor, place an order over the phone or contact customer service; or when you provide information through the App.
 • From Affiliates: We can receive your Personal Information from our affiliates, such as when you participate in sweepstakes, contests and similar promotions.
 • From Service Providers: We can receive your Personal Information from our service providers who provide website hosting, data analysis, payment processing, order fulfillment, information technology and related infrastructure provision, customer service, email delivery, credit card processing and auditing services, and other similar services.
 • From Operating Systems and Platforms: Certain information is collected by most browsers or automatically through your device.
 • From Third Parties: We and our technology providers automatically collect certain information through the use of cookies, pixels, and tracking technologies, such as browser type, time spent on the Services, pages visited, language preferences, actions you take using the Services, measures of marketing campaigns (such as usage and response rates), and other traffic data.

We also receive your Personal Information from other sources, such as public databases; joint marketing partners; social media platforms; from people with whom you are friends or otherwise connected on social media platforms, as well as from other third parties. For example, if you elect to connect your social media account to your Services account, certain Personal Information from your social media account will be shared with us, which can include Personal Information that is part of your profile or your friends’ profiles.

For more information about the sources of Personal Information, please see the sections captioned “How We Collect Provided Personal Information” and “How We Collect Automatically-Collected Personal Information” in the Privacy Notice.

Sharing of Personal Information

Within the last twelve (12) months, we have shared the following categories of Personal Information for a business purpose with the following categories of third parties:

 • Category 1 : Affiliates and Advertising Networks
 • Category 2 : Affiliates
 • Category 3 : Affiliates
 • Category 4 : Affiliates
 • Category 5 : Affiliates and Advertising Networks
 • Category 6 : Affiliates
 • Category 7 : Affiliates

For more information about how we share Personal Information, please see the section captioned “How Personal Information Can Be Disclosed” in the Privacy Notice.

Your California Privacy Rights

California’s "Shine the Light" law, permits our users who are California residents to request and obtain from us a list of what personal information (if any) we disclosed to third parties for their own direct marketing purposes in the previous calendar year and the names and addresses of those third parties. Requests may be made only once per year per person, must be sent to [email protected] , and are free of charge. However, we do not disclose personal information protected under the "Shine the Light" law to third parties for their own direct marketing purposes.

In addition, if you are a resident of California, under 18 and a registered user of the Services, you may ask us to remove content or information that you have posted to the Services by writing to by email at [email protected] or write to us by using the contact details set out in the "Contacting Us" section at the end of this California Notice.

Please note that your request does not ensure complete or comprehensive removal of the content or information, as, for example, some of your content may have been reposted by another user.

The CCPA provides California residents with the following rights:

 1. Right to Know: You have the right to request that we disclose certain information to you about the Personal Information we collected, used, disclosed, and sold about you in the past 12 months. This includes a request to know any or all of the following:
  • The categories of Personal Information collected about you;
  • The categories of sources from which we collected your Personal Information;
  • The categories of Personal Information that we have sold or disclosed about you for a business purpose;
  • The categories of third parties to whom your Personal Information was disclosed for a business purpose;
  • Our business or commercial purpose for collecting or selling your Personal Information; and
  • The specific pieces of Personal Information we have collected about you.
 2. Data Portability: You have the right to request a copy of Personal Information we hold about you.
 3. Right to Deletion: You have the right to request that we delete the Personal Information we collected from you and maintained, subject to certain exceptions. Please note that if you request deletion of your Personal Information, we may deny your request or may retain certain elements of your Personal Information if it is necessary for us or our service providers to:
  • Complete the transaction for which the Personal Information was collected, provide a good or service requested by you, or reasonably anticipated within the context of our ongoing business relationship with you, or otherwise perform a contract between our business and you.
  • Detect security incidents, protect against malicious, deceptive, fraudulent, or illegal activity; or prosecute those responsible for that activity.
  • Debug to identify and repair errors that impair existing intended functionality.
  • Exercise free speech, ensure the right of another consumer to exercise his or her right of free speech, or exercise another right provided for by law.
  • Comply with the California Electronic Communications Privacy Act pursuant to Chapter 3.6 (commencing with Section 1546) of Title 12 of Part 2 of the Penal Code.
  • Engage in public or peer-reviewed scientific, historical, or statistical research in the public interest that adheres to all other applicable ethics and privacy laws, when the deletion of the information is likely to render impossible or seriously impair the achievement of such research, if you have provided informed consent.
  • To enable solely internal uses that are reasonably aligned with your expectations based on your relationship with us.
  • Comply with a legal obligation.
  • Otherwise use the Personal Information, internally, in a lawful manner that is compatible with the context in which you provided the information.
 4. Right to Opt-In to Financial Incentives: You have the right to opt-in to financial incentives. You also have the right to opt-out at any time. However, we currently do not offer any financial incentives.
 5. Right to Opt-Out/In: You have the right to opt-out of the sale of your Personal Information. You also have the right to opt-in to the sale of Personal Information. Please see the section captioned “Notice of Right to Opt-Out” below for more information about your opt-out/in rights.
 6. Right to Non-Discrimination: You have the right not to receive discriminatory treatment by us for the exercise of your CCPA privacy rights. Unless permitted by the CCPA, we will not:
  • Deny you goods or services.
  • Charge you different prices or rates for goods or services, including through granting discounts or other benefits, or imposing penalties.
  • Provide you a different level or quality of goods or services.
  • Suggest that you my receive a different price or rate for goods or services or a different level or quality of goods or services.

Some of our Services, however, may require your Personal Information. If you choose not to provide your Personal Information that is necessary to provide any aspect of our Services, you may not be able to use those Services.

Submitting a Verified Consumer Request

To exercise your Right to Know, Data Portability, and Right to Delete, you must provide us with sufficient information to allow us to verify your identity, and describe your request with sufficient detail that allows us to properly understand, evaluate, and respond to it. Once we receive the information you provide to us, we will review it and determine if more information is necessary to verify your identity as required by law, and we may request additional information in order to do so.

To exercise your CCPA privacy rights described above, please submit a verifiable request to us by:

 • Calling us at 1-800-426-7367.
 • Emailing us at [email protected] .
 • Writing to us by using the contact details set out at the bottom of this California Notice.

Only you, or a person authorized by you to act on your behalf, may make a verifiable consumer request related to your Personal Information.

You may only make a verifiable consumer request for Right to Know or Data Portability twice within a 12-month period. The verifiable consumer request must:

 • Provide sufficient information that allows us to reasonably verify you are the person about whom we collected Personal Information or an authorized representative. At a minimum, that information will include name (first and last), email address, phone number, address, and may include additional information.
 • Describe your request with sufficient detail that allows us to properly understand, evaluate, and respond to it.

We may deny your request if we are unable to verify your identity or have reason to believe that the request is fraudulent.

Consumer Request by an Authorized Agent

If any authorized agent submits a consumer request on your behalf, in order to confirm that person or entity’s authority to act on your behalf and verify the authorized agent’s identity, we require at a minimum an email be sent to [email protected], and all of the below items; in addition based on the nature of the request and information, we may require additional information:

 • To verify your authorization to request on behalf of a California resident, provide one or more of the following: (1) California Secretary of State authorization, (2) written permission from the California resident, or (3) power of attorney.
 • Sufficient evidence of your identity.
 • To verify the identity of the California resident for whom the request is being made, provide the information set forth above for verification of the consumer request.

We cannot respond to your request or provide you with Personal Information if we cannot verify your identity or authority to make the request and confirm the Personal Information relates to you. Making a verifiable consumer request does not require to create an account with us. We will only use Personal Information provided in a verifiable consumer request to verify the request’s identity or authority to make the request.

We will acknowledge receipt of the request within ten (10) business days of its receipt. We will respond to a verifiable consumer request within forty-five (45) days of its receipt. If we require more time (up to 90 days), we will inform you of the reason and extension period in writing. Any disclosures we provide will only cover the 12-month period preceding the receipt of the verifiable consumer request. The response we provide will also explain the reasons we cannot comply with a request, if applicable. For Data Portability requests, we will provide the responsive information in a portable and, to the extent technically feasible, in a readily useable format that allows you to transmit the information to another entity without hindrance.

We do not charge a fee to process or respond to your verifiable consumer request unless it is excessive, repetitive, or manifestly unfounded. If we determine that the request warrants a fee, we will tell you why we made that decision and provide you with a cost estimate before completing your request.

Sale of Personal Information

We never monetize your Personal Information or sell it to third parties for money. However, the CCPA defines "sale" broadly, and that definition could include information that we have shared with our service providers and certain technology providers. In the past twelve (12) months, we have "sold" (as defined under the CCPA) the following categories of Personal Information to the following categories of third parties:

 • Category 1: Advertising Networks
 • Category 5: Advertising Networks

We "sold" the Personal Information for the purposes described in this California Notice and the Privacy Notice.

We do not and will not knowingly sell the Personal Information of minors under the age of 16 without affirmative authorization.

Notice of Right to Opt-Out

Please see our “Notice of Right to Opt-Out” on our “Do Not Sell My Personal Information” page for more information about your opt-out rights.

Do Not Track

We use analytics systems and providers and participate in ad networks that process Personal Information about your online activities over time and across third-party websites or online services, and these systems and providers may provide some of this information to us. We do not currently process or comply with any web browser’s "do not track" signal or similar mechanisms.

Note, however, that you may find information about how to opt-out of Google Analytics and DoubleClick online behavioral advertising, and/or block or reject certain tracking technologies in our Cookies Policy.

UPDATES TO THIS CALIFORNIA NOTICE

We may change this California Notice. Please take a look at the "Last Updated" legend at the top of the Privacy Notice to see when this California Notice was last revised. Any changes to this California Notice will become effective when we post the revised California Notice on the Services. Your use of the Services following these changes means that you accept the revised California Notice.

CONTACTING US

If you have any questions or concerns about this California Notice and/or how we process Personal Information, you can contact us at:

Monster Energy Company
FAO: Privacy
Legal Department
1 Monster Way
Corona, CA 92879 USA

You can also contact us by email at the following address: [email protected].

Please note that email communications are not always secure; so please do not include credit card information or sensitive information in your emails to us.

For more information about how users with disabilities can access this California Notice in an alternative format, please contact us at [email protected].