Promoties
//
Alle promoties
X Games

Win X Games Access - 2024 - Monster Energy Promotions - Netherlands

Win een reis voor 2 personen en beleef de ultieme X Games-ervaring!

Hoe doe je mee

WANT TO ENTER? HERE IS HOW:
1. Buy a Monster Energy can and keep your receipt
2. Fill in your details
3. Add the name of the Retailer and town as shown on the Receipt
4. What is your favourite X-Games sport and why?” (30 words max)

Indieningsperiode

01-01-2024 - 31-03-2024

: 2024-04-06T00:00:00.000000000

Promotieregels

ALGEMENE PROMOTIEVOORWAARDEN (UITGEBREIDE VERSIE)
Lees deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”) zorgvuldig door. Door deel te nemen aan de promotie (zoals hieronder gedefinieerd) aanvaardt u gebonden te zijn door deze voorwaarden. U dient tevens ons privacybeleid op www.monsterenergy.com door te lezen, waarin staat beschreven hoe wij de gegevens die u aan ons in het kader van uw deelname aan deze promotie verstrekt, gebruiken.
1.    Onder voorbehoud van het bepaalde in punt 4 van deze voorwaarden staat deze promotie (“promotie”) open voor alle inwoners van Nederland die achttien (18) jaar en ouder zijn. 
2.    Deze promotie wordt georganiseerd en uitgevoerd door Monster Energy Europe Limited, gevestigd te 7 Cowley Business Park High Street, Cowley, Uxbridge, UB8 2AD, Verenigd Koninkrijk (“Monster Energy”).
3.    De promotie loopt via de website www.monsterenergy.com/xgames_NL (“Website”) en via promotiemateriaal in geselecteerde winkels die in Nederland blikjes van Monster Energy® verkopen (“Winkel”). 
4.    Uitgesloten van deelname aan de promotie zijn werknemers of familieleden van werknemers van Monster Energy of aan haar verwante bedrijven, onderaannemers, agenten of rechtverkrijgenden, of ieder ander die beroepsmatig bij de promotie betrokken is. 
5.    Door deel te nemen aan deze promotie overeenkomstig deze voorwaarden aanvaardt elke deelnemer (“u”, “uw”, “deelnemer”) gebonden te zijn door deze voorwaarden en door de besluiten van Monster Energy, die bindend zijn, met betrekking tot alle zaken betreffende de promotie. Hierover wordt niet gecorrespondeerd door Monster Energy.
6.    Alle data en tijden die in deze voorwaarden worden vermeld, verwijzen naar de data en tijden in Nederland. Bij discussie over de datum of tijd van ongeacht welke inzending is het besluit van Monster Energy beslissend. 
7.    Voor alle duidelijkheid, voor deelname aan deze promotie zijn een computer en internettoegang noodzakelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om ervoor te zorgen dat ze de toestemming krijgen van de eigenaar van de computer en de persoon die betaalt voor de internetprovider. Er kan geen restitutie worden gevorderd voor de uitgaven met betrekking tot het gebruik van een internetverbinding om te kunnen deelnemen aan deze promotie.

Deelnamevoorwaarden en selectieprocedure

8.    De ingangsdatum van de promotie is 00.00 uur op 01.01.2024 (“Ingangsdatum”) en de sluitingsdatum voor de promotie is 23.59 uur op 31.03.2024 (“Sluitingsdatum”). Inzendingen die buiten deze periode worden ontvangen, komen niet in aanmerking.
9.    Deelnemers kunnen deelnemen door:
9.1.    te handelen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden;
9.2.    één (1) blikje Monster Energy bij de Winkel te kopen en de kassabon van aankoop te bewaren (“Kassabon”);
9.3.    op de Website in te voeren: 
9.3.1.    hun gegevens zoals aangegeven op de Website (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer); 
9.3.2.    de naam en locatie van de Winkel zoals vermeld op de Kassabon; 
9.3.3.    het antwoord op de vraag in niet meer dan dertig (30) woorden: “Wat is uw favoriete X-Games-sport en waarom?” (“Antwoord”). 
10.    Een inzending is ongeldig indien deze online geschiedt door middel van methoden die gegenereerd worden door een script, macro of het gebruik van geautomatiseerde systemen. Monster Energy behoudt zich het recht voor om de geldigheid van inzendingen te controleren en inzendingen uit te sluiten waarvan Monster Energy vermoedt dat deze zijn ingediend door middel van geautomatiseerde inzendingstechnieken.  
11.    Deelname is beperkt tot één (1) inzending per Kassabon.
12.    Een jury bestaande uit drie (3) vertegenwoordigers van Monster Energy en één (1) onafhankelijk jurylid (de “jury”) kiest binnen veertien (14) dagen na de Sluitingsdatum (“Selectiedatum”) uit alle geldige inzendingen die zijn ingediend zoals hierboven beschreven (ieder een “Geldige Inzending”):
12.1.    één (1) officiële hoofdprijswinnaar (de “Hoofdprijswinnaar”) wiens Antwoord het beste begrip van Monster Energy® en X-Games-sporten vertoont en dat overeenkomstig de Selectiecriteria qua compositie, schrijfvaardigheid en stijl het meest originele Antwoord is (“Selectiecriteria”); en
12.2.    twintig (20) tweede-prijswinnaars (ieder een “Tweede-prijswinnaar” en gezamenlijk de “Tweede-prijswinnaars”) wiens Antwoord na dat van de Hoofprijswinnaar met betrekking tot de Selectiecriteria het beste is.
12.3.      
13.    De Hoofdprijswinnaar en de Tweede-prijswinnaars zijn gezamenlijk de “Winnaars”.  

Prijs en prijsvoorwaarden

14.    De Hoofdprijswinnaar wint een reis voor twee (2) personen voor drie (3) dat plaats zal vinden tussen 01.07.24 en 30.09.24 met een geschatte verkoopwaarde van zeven duizend vijfhonderd en 00/100 euro (€ 7.500,00), en waarvan de exacte data geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy worden bepaald ("Reis”), bestaande uit het volgende (de “Hoofdprijs”):
14.1.    twee (2) tickets voor de Summer X Games ("Evenement”); elk ticket verleent de houder ervan toegang tot het Evenement;
14.2.    toegang voor twee (2) personen tot de fansite van Monster Energy;
14.3.    toegang voor twee (2) personen tot Summer X Games-festival en -afterparty;
14.4.    drie (3) overnachtingen voor twee (2) personen in een tweepersoonskamer in accommodatie dat minimaal drie (3) sterren heeft; het hotel wordt geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy geselecteerd, afhankelijk van beschikbaarheid (“Hotel”);
14.5.    retourvluchten (economy class) voor twee (2) personen vanaf een luchthaven in Nederland naar een luchthaven in het land waar het Evenement plaatsvindt, die geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy worden geselecteerd ("Bestemmingspunt”); de luchthavens, data en tijden van de vluchten worden geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy bepaald, afhankelijk van beschikbaarheid; en
14.6.    retour transfers (economy class), geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy bepaald, voor twee (2) personen vanaf het Bestemmingspunt naar het Hotel, zoals geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy bepaald; de tijden en het vervoersmiddel wordt geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy bepaald, afhankelijk van beschikbaarheid. 
15.    Alleen de Hoofdprijswinnaars en één (1) door de Hoofdprijswinnaar uitgekozen persoon (de “Uitgekozen Persoon”) kunnen van de voordelen van de Prijs profiteren. De Uitgekozen Persoon moet door Monster Energy worden goedgekeurd, achttien (18) jaar of ouder zijn en woonachtig in Nederland zijn. De Hoofdprijswinnaar en de Uitgekozen Persoon moeten in het bezit van een geldig paspoort zijn dat niet voor 01.04.25 verloopt om de Prijs te kunnen verzilveren.
16.    De Tweede-prijswinnaars winnen ieder een Monster Energy®-skateboard ter waarde van ongeveer zesendertig en 50/100 euro (€ 36,50). Het exacte ontwerp en de exacte specificaties zullen volledig naar eigen goeddunken door Monster Energy worden bepaald, afhankelijk van beschikbaarheid (elk een “Tweede-prijs” en gezamenlijk de “Tweede-prijzen”).
17.    De Hoofdprijs en Tweede-prijzen zijn ieder afzonderlijk een “Prijs” en gezamenlijk de “Prijzen”.
18.    Alvorens tot een Winnaar te worden uitgeroepen en hun Prijs in ontvangst te kunnen nemen, moet een mogelijke Winnaar:
18.1.    Monster Energy een kopie van de Kassabon verstrekken; en
18.2.    aantonen dat zij voor deelname in aanmerking komen, inclusief, maar niet beperkt tot het aantonen van bewijs van woonplaats, paspoort en/of een soortgelijk door de overheid afgegeven identificatiemiddel vóórdat zij hun Prijs in ontvangst nemen. Indien Monster Energy niet wordt voorzien van deze informatie binnen de door Monster Energy daartoe gestelde redelijke termijn, kan dit ertoe leiden dat een mogelijke winnaar de aanspraak op zijn/haar Prijs verliest en dat Monster Energy vervolgens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een andere daarvoor in aanmerking komende inzending selecteert in overeenstemming met de Selectiecriteria.
Ter voorkoming van twijfel, alle overige kosten die verband houden met de Prijzen en die niet specifiek in de hierboven omschreven definitie van de betreffende Prijs zijn opgenomen en beschreven, zijn volledig voor rekening van de Winnaars.

Kennisgeving en levering van de Prijs

19.    De Winnaars worden binnen zeven (7) dagen na de Selectiedatum telefonisch en/of per e-mail op de hoogte gesteld via het telefoonnummer en/of het e-mailadres die zijn verstrekt via zijn/haar Geldige Inzending (“Kennisgeving”).     
20.    Niet-winnende deelnemers ontvangen geen kennisgeving.
21.    De wijze van levering van de Prijzen wordt geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy vastgesteld. Nadere gegevens over de levering van de Prijzen (inclusief, maar niet beperkt tot, het tijdstip, de datum en de locatie waarop de levering plaats vindt) worden gelijktijdig met de Kennisgeving aan de Winnaars verstrekt. 
22.    Indien het Monster Energy niet lukt om binnen drie (3) dagen na de Sluitingsdatum contact op te nemen met een mogelijke Winnaar, of een mogelijke Winnaar niet in staat is de Prijs om welke reden dan ook te claimen, wordt een dergelijke inzending geacht ongeldig te zijn en heeft Monster Energy het recht om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is in overeenstemming met de Selectiecriteria een andere winnaar te selecteren.

Algemene voorwaarden

23.    Geen enkele deelnemer mag, om welke reden dan ook, alternatieve contactinformatie opgeven dan die verstrekt voor deelname aan de promotie.
24.    Alle inzendingen worden geacht ontvangen te zijn na inschrijving in de database van Monster Energy en niet al na indiening van de inzending op de Website door de deelnemer.  
25.    Indien er een geschil is over de identiteit van een Winnaar, is de beslissing van Monster Energy definitief.
26.    Het indienen van het online deelnameformulier of een ander bewijs van indienen van het online deelnameformulier vormt geen bewijs dat uw inzending ontvangen is. Monster Energy aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die onjuist ingevuld zijn, verloren raken, vertraagd zijn of die om welke reden dan ook niet ontvangen zijn.  
27.    De Prijzen zijn zoals omschreven en zijn niet overdraagbaar, te ruilen of in te wisselen voor geld indien een Winnaar niet in staat is om welke reden dan ook aanspraak te maken op zijn of haar Prijs. Onverminderd het voorgaande, in het geval van onvoorziene omstandigheden of in het geval dat Monster Energy vanwege de COVID-19 epidemie of om enige andere reden niet in staat is de Prijs te leveren, behoudt Monster Energy zich het recht voor om de gehele Prijs of onderdelen hiervan te vervangen door prijzen van gelijke of grotere waarde.
28.    De Hoofdprijswinnaar en de Uitgekozen Persoon gaan ermee akkoord deel te nemen aan redelijke publiciteit die voortvloeit uit de promotie indien daartoe verzocht door Monster Energy en de Hoofdprijswinnaar en de Uitgekozen Persoon geven Monster Energy toestemming om zijn/haar naam, foto en audio- en/of video-opnames van hem/haar te gebruiken in publiciteit met betrekking tot de promotie.
29.    De namen van de Winnaars kunnen op de desbetreffende pagina's van de Website ter beschikking worden gesteld.  
30.    Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden noch Monster Energy noch aan hun verwante bedrijven, werknemers, bestuurders, agenten, rechtverkrijgenden of onderaannemers enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade, verlies, letsel of tegenslag ondervonden door deelnemers die de Website bezoeken, meedoen aan de promotie of ten gevolge van de aanvaarding van een Prijs. Een verzendbewijs wordt niet geaccepteerd als ontvangstbewijs. Monster Energy is niet verantwoordelijk voor problemen met of technische storingen van telefoonnetwerken of -lijnen, online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur, storingen in de software of te ontvangen e-mails of inzendingen wegens technische problemen of opstoppingen op het internet, telefoonlijnen of op websites, of een vertraging of uitblijven van een post- of soortgelijke leveringsdienst, of een combinatie hiervan, inclusief schade aan de computer of mobiele telefoon van de deelnemer of iemand anders in verband met of ten gevolge van deelname aan de promotie.  Niets sluit de aansprakelijkheid van Monster Energy uit voor bedrog, overlijden of letselschade ten gevolge van enige nalatigheid door Monster Energy, of enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk uitgesloten of beperkt kan worden.
31.    Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die de promotie zelf of het toekennen van een Prijs onmogelijk maken wegens omstandigheden buiten de controle van Monster Energy. Dienovereenkomstig mag Monster Energy, naar eigen inzicht, de promotie aanpassen of veranderen en de deelnemer aanvaardt dat dit niet zal leiden tot aansprakelijkheid van Monster Energy.
32.    Monster Energy behoudt zich het recht voor om:
32.1.    de vorm van  de promotie te wijzigen en/of de promotie of (een) fase(s) geheel of gedeeltelijk te vertragen of uit te stellen, wegens redenen buiten haar redelijke controle, zonder aansprakelijkheid jegens de deelnemer;
32.2.    de deelname van iemand aan de promotie of toekomstige evenementen georganiseerd door Monster Energy te weigeren:
32.2.1.    indien Monster Energy redelijkerwijs vermoedt dat de Prijs geheel of gedeeltelijk aan derden is overgedragen;
32.2.2.    indien een deelnemer binnen twaalf (12) maanden na de startdatum gediskwalificeerd is voor Monster Energy-wedstrijden of andere promoties;
32.2.3.    indien Monster Energy redelijkerwijs gelooft dat deze persoon deze voorwaarden niet is nagekomen; en/of
32.2.4.    indien iemand niet in aanmerking komt voor deelname aan de promotie (of indien deelname aan de promotie geweigerd is om welke reden dan ook).
33.    Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden, is Monster Energy niet aansprakelijk voor kosten of uitgaven die een deelnemer mogelijkerwijs maakt. De Winnaars zijn verantwoordelijk voor alle belastingen in verband met de Prijs.
34.    Het wordt aangeraden dat alle deelnemers een kopie van deze voorwaarden bewaren voor toekomstig gebruik.
35.    De promotie en deze voorwaarden worden beheerst door het recht van Engeland en Wales en geschillen (contractueel of niet-contractueel) die voortvloeien uit of verband houden met de promotie of deze voorwaarden vallen onder de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Engeland en Wales.
36.    Mocht u vragen hebben over deze promotie of als u zich met ons in verbinding wilt stellen, neem dan contact op met het klantenserviceteam van Monster Energy via: Monster Energy, A. Hofmanweg 33, 2031 BH Haarlem.
 

 

----------------------------------------------

 

PROMOTION TERMS & CONDITIONS
Please read these terms & conditions (“Terms”) carefully.  By entering the Promotion (as defined below), you are agreeing to be bound by these Terms.  You should also read our privacy policy at www.monsterenergy.com which explains how we will use the data you provide us with when entering this Promotion.
1.    Subject to the provisions of paragraph 4 below, this promotion (“Promotion") is open to all persons over eighteen (18) years of age and who are resident in the Netherlands. 
2.    This Promotion is being organised and operated by Monster Energy Europe Limited of 7 Cowley Business Park High Street, Cowley, Uxbridge, UB8 2AD, United Kingdom (“Monster Energy”).
3.    The Promotion is being conducted through the website at www.monsterenergy.com/xgames_NL (“Website”), and through promotional material within selected retail stores in the Netherlands which stock cans of Monster Energy® product (“Retailer”). 
4.    No employee or family member of an employee of Monster Energy or its affiliated companies, subcontractors, agents or assigns or anyone else professionally connected with the Promotion is permitted to enter the Promotion. 
5.    By entering this Promotion pursuant to these Terms, each entrant (“you”, “your”, “entrant”) agrees to be bound by these Terms and by the decision(s) of Monster Energy, whose decision shall be final, in relation to all matters relating to the Promotion.  No further correspondence will be entered into by Monster Energy.
6.    All times and dates set out in these Terms refer to the times and dates in the Netherlands.  In the event of any dispute over the time or date of any entry submitted, the decision of Monster Energy shall be final. 
7.    For the avoidance of doubt a computer and internet access is required to enter this Promotion.  It is the responsibility of the entrants to ensure permission is gained from the owner of the computer and the individual who pays for the internet service provider.  No refund may be claimed for expenses related to the use of an internet connection for the purpose of participating in this Promotion.

Entry Requirements and Selection Process

8.    The commencement date of the Promotion is 00:00 on 01.01.2024 (“Commencement Date”) and the closing date for the Promotion is 23:59 on 31.03.2024 (“Closing Date”).  Entries received outside of these dates will not be considered.
9.    Entrants may enter by:
9.1.    acting in accordance with these Terms;
9.2.    purchasing any one (1) can of Monster Energy product from the Retailer and retaining their till receipt from purchase (“Receipt”);
9.3.    entering on the Website: 
9.3.1.    their details as directed by the Website (being name, address, date of birth, email address and telephone number); 
9.3.2.    name of the Retailer and town as shown on the Receipt; and 
9.3.3.    in no more than thirty (30) words, answer “What is your favourite X-Games sport and why?” (“Answer”). 
10.    Entries will not be valid where they are made online using methods generated by a script, macro or the use of automated devices. Monster Energy reserves the right to verify the validity of entries and to exclude entries it believes have been made using any automated entry techniques.  
11.    Entries are limited to one (1) entry per Receipt. 
12.    A panel of consisting of three (3) Monster Energy representatives and one (1) independent judge (the “Panel”) shall vote, from all entries which validly submit their entry as set out above (each a “Valid Entry”) within fourteen (14) days after the Closing Date (“Selection Date”), for:
12.1.    one (1) official main winner (the “Main Winner”) whose Answer demonstrates the best understanding of Monster Energy® and X-Games sports and the most original Answer in terms of original composition, written skill and style meet the selection criteria (“Selection Criteria”); and
12.2.    Twenty (20) official runners up (each a “Runner Up”, together the “Runners Up”) whose Answers each score second to the Main Winner’s Answer with respect to the Selection Criteria.
13.    The Main Winner and the Runners Up are together, the “Winners”.

Prize and Prize Requirements
14.    The Main Winner shall win a trip for two (2) people for three (3) nights to take place between 01.07.24 and 30.09.24 worth an approximate retail value of seven thousand, five hundred and 00/100 Euros (€7,500.00), exact dates to be determined by Monster Energy in its complete discretion (“Trip”), to consist of the following (the “Main Prize”): 
14.1.    two (2) tickets to Summer X Games (“Event”), each ticket shall grant the holder entrance to the Event; 
14.2.    access for two (2) people to Monster Energy’s fan site;
14.3.    access for two (2) people to Summer X Games festival and afterparty;  
14.4.    three (3) night stay for two (2) people in twin room accommodation of no less than a three (3) star rating; the hotel to be selected by Monster Energy in its absolute discretion, subject to availability (“Hotel”);
14.5.    economy flight return tickets for two (2) people from an airport in the Netherlands to an airport in the country in which the Event will be taking place, to be selected by Monster Energy in its absolute discretion (“Destination Point”). The airport locations, dates and times of the flights shall be determined by Monster Energy in its complete discretion, subject to availability; and
14.6.    return economy transfers as determined by Monster Energy in its absolute discretion for two (2) people from Destination Point to the Hotel as determined by Monster Energy in its absolute discretion; the times and mode of transport to be determined by Monster Energy in its absolute discretion, subject to availability. 
15.    Only the Main Winner and one (1) person, as chosen by the Main Winner (the “Elected Person”), may enjoy the benefits of the Main Prize. The Elected Person must be approved by Monster Energy, be over the age of eighteen (18) years and be resident in the Netherlands. The Main Winner and the Elected Person must hold valid passports that do not expire before 01.04.25 in order to redeem the Main Prize.
16.    The Runners Up shall each win a Monster Energy® branded skateboard worth an approximate retail value of thirty-six and 50/100 Euros (€36.50), the exact design and details of which shall be decided at Monster’s sole discretion, subject to availability (each a “Runner Up Prize”, together the “Runner Up Prizes”).
17.    The Main Prize and Runner Up Prizes are each a “Prize” and together the “Prizes”.
18.    Before being declared a Winner and receiving their Prize, a potential Winner will be required to:
18.1.    provide Monster Energy with a copy of their Receipt; and
18.2.    prove eligibility, including, without limitation, proof of age, residence and identity, which may include but is not limited to a copy of proof of residence, passport and/ or similar government issued identification before receiving their Prize. Failure to provide Monster Energy with this information within the reasonable timeframe set by Monster Energy may result in a potential winner forfeiting their Prize and Monster Energy selecting another qualifying entry in accordance with the Selection Criteria as soon as reasonably possible thereafter.

For the avoidance of doubt, all other costs associated with the Prizes not specifically included and outlined in the definition of the respective Prize above will be borne solely by the Winners.

Notification and Prize Delivery

19.    The Winners will be notified telephonically and/or by email via the telephone number and/or email address as provided on the entrant’s Valid Entry within seven (7) days of the Selection Date (“Notification”).     
20.    Unsuccessful entrants will not be notified.
21.    The delivery details of the Prizes shall be determined by Monster Energy in its complete discretion. Details of delivery of the Prizes (including but not limited to the time, date and location of delivery) shall be provided to the Winners at Notification.
22.    In the event that the Monster Energy cannot contact a potential Winner within three (3) days of the Closing Date or a potential Winner is unable to claim their Prize for any reason then such entry will be deemed null and void and Monster Energy reserves the right to select another winner in accordance with the Selection Criteria as soon as reasonably possible thereafter.

General Terms

23.    No entry shall be able to provide alternative contact information to that provided to enter the Promotion for any reason.
24.    All entries are deemed to have been received at the time of entry into the Monster Energy’s database and not at the time when the entry is sent to the Website by the entrant.  
25.    If there is any dispute as to the identity of a Winner, the decision of Monster Energy shall be final.
26.    Submitting the online entry form or any other form of evidence of submitting the online entry form is not proof that your entry has been received.  Monster Energy accepts no responsibility for entries that are incorrectly completed, lost, delayed or which are not received for any reason.  
27.    The Prizes are as described and not transferable, not exchangeable and no cash alternative will be offered in the event that a Winner is unable to claim their Prize for any reason whatsoever. Notwithstanding the foregoing, in the event of unforeseen circumstances or Monster Energy being unable to deliver the Prize due to the COVID-19 pandemic or for any other reason, Monster Energy reserves the right to replace the entire Prize or Prize components with prizes of equal or greater value.
28.    The Main Winner and the Elected Person agree to participate in reasonable publicity resulting from the Promotion if requested to do so by Monster Energy and the Main Winner and the Elected Person) consent to Monster Energy using their name, photograph and audio and/or visual recordings of them in any publicity relating to the Promotion.
29.    The names of the Winners may be made available on the relevant pages of the Website.  
30.    To the fullest extent permissible by law, neither Monster Energy nor any of their affiliate companies, employees, directors, agents, assigns or sub-contractors accepts any responsibility or liability for any damage, loss, injury or disappointment suffered by any entrant accessing the Website, entering the Promotion or as a result of accepting any Prize. Proof of sending is not accepted as proof of receipt.  Monster Energy is not responsible for any problems or technical malfunction of any telephone network or lines, computer on-line systems, servers, or providers, computer equipment, software failure of any e-mail or entry to be received on account of technical problems or traffic congestion on the internet, telephone lines or at any website, or any delay or failure of any postal or equivalent delivery service, or any combination thereof, including any injury or damage to the entrant´s or any other person´s computer or mobile telephone related to or resulting from participation in the Promotion. Nothing shall exclude Monster Energy’s liability for fraudulent misrepresentation, death or personal injury as a result of the negligence of Monster Energy, or any other liability that cannot be excluded or restricted by law.
31.    Events may occur that render the Promotion itself or the awarding of any Prize impossible due to reasons beyond the control of Monster Energy and accordingly Monster Energy may, at its absolute discretion, vary or amend the Promotion and the entrant agrees that no liability shall attach to Monster Energy as a result thereof.
32.    Monster Energy reserves the right to:
32.1.    change the format of the Promotion and/or delay or postpone the Promotion or any stage(s), in whole or in part due to reasons beyond its reasonable control, without liability to the entrant; and/or
32.2.    refuse entry of any individual to the Promotion or future events organised by Monster Energy;
32.2.1.    where Monster Energy reasonably believes that the Prize has been transferred to a third party in whole or in part;
32.2.2.    where an entrant has been disqualified from any Monster Energy competition or other promotion within twelve (12) months of the Commencement date;
32.2.3.    where Monster Energy reasonably believe such individual has not complied with these Terms; and/or
32.2.4.    where such individual is ineligible to participate in the Promotion (or if participation in the Promotion should have been refused for any reason whatsoever).
33.    Save as expressly set out in these Terms, Monster Energy has no liability for any costs or expenses that may be incurred by any entrant.  The Winners will be liable for any tax chargeable in relation to the Prize.  
34.    It is advised that all entrants retain a copy of these Terms for future reference.
35.    The Promotion and these Terms are governed by the laws of England and Wales and any disputes (contractual or non-contractual) arising under or in connection with the Promotion or these Terms are subject to the non-exclusive jurisdiction of the Courts in England and Wales.
36.    If you have any questions about this Promotion or if you need to get in touch with us, please contact the Monster Energy customer service team at: Monster Energy, A.Hofmanweg 33, 2031 BH Haarlem.