Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden
//

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Welkom op de website van Monster Energy, gelegen aan http://www.monsterenergy.com (de "Site") en wordt beheerd door Monster Energy Company ( "Monster Energy").

DIT IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST ( "OVEREENKOMST") TUSSEN U, de eindgebruiker (NAMENS zelf, of uw bedrijf of organisatie), EN MONSTER ENERGY. LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG voordat u doorgaat naar de site en gebruik maakt van uw account. Door op de "Ja, ik accepteer" KNOP te drukken, BENT U AKKOORD OM DOOR TE GAAN, EN WORDT U partij bij deze Overeenkomst. ALS U NIET AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST,  KLIK NIET OP DE "Ja, ik accepteer" knop en STAAK uw inschrijving. UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE BETEKENT DAT U AKKOORD BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

Verwijzingen in deze overeenkomst naar "Monster Energy", "we", "ons" of "onze" betekent Monster Energy. We kunnen naar eigen goeddunken wijzigen, toevoegen, wijzigen of te verwijderen delen van deze overeenkomst te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze overeenkomst voor veranderingen voorafgaand aan het gebruik van de Site, en in ieder geval uw voortdurende gebruik van de site na het publiceren van de wijzigingen van deze overeenkomst en het privacybeleid elders vermeld op de site, de voorwaarden van die worden opgenomen door deze verwijzing, vormt uw aanvaarding van eventuele wijzigingen. U moet minstens 13 jaar oud zijn om de site te gebruiken. U moet minstens 18 jaar oud zijn en het verkrijgen van een gebruikersnaam en wachtwoord voor deelname aan de Monster Energy Community ( "Gemeenschap") op de Site. U zult uitsluitend verantwoordelijk voor het toezicht, het beheer en de controle van uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de site en je zorgt ervoor dat je goed de site te verlaten aan het einde van elke sessie.

Intellectueel eigendom. De inhoud, organisatie, grafiek, ontwerp, samenstelling, en andere zaken die verband houden met de site zijn beschermd onder de toepasselijke Amerikaanse en internationale auteursrecht, merkenrecht en intellectuele eigendomsrechten. "Monster Energy" en onze logo's en andere merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Monster Energy ( "Handelsmerken"). We hebben exclusief alle wereldwijde rechten, titels en belangen in en op alle handelsmerken, documentatie, software, inhoud, afbeeldingen, tekeningen, data, computer codes, ideeën, know-how, "look and feel", compilaties, magnetische vertalingen, digitaal conversies en andere materialen opgenomen in de site en in verband met de site, en alle wijzigingen en afgeleide werken daarvan en alle intellectuele eigendomsrechten daarop (het "intellectueel eigendom") gerelateerd. Het plaatsen van informatie of het materiaal op de Site door ons niet een afstand van enig recht op enig intellectueel eigendom of dergelijke informatie en materiaal vormen. Gij zult niet betwisten, wedstrijd of anderszins aantasten  van eigendom van de site en de inhoud ervan of de geldigheid of afdwingbaarheid van de rechten van Monster Energy in de Intellectuele Eigendom Monster Energy's. Wij behouden ons het recht voor naar eigen goeddunken om informatie of andere inhoud die op de site te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te bewerken of te verwijderen. Niets in deze overeenkomst kan worden uitgelegd door implicatie, uitsluiting of anderszins als het verlenen aan de gebruiker een eigendomsbelang in de Intellectuele Eigendom of enig auteursrecht, handelsmerk, patent of ander intellectueel eigendomsrecht van Monster Energy of een derde partij.

Beleid van het auteursrecht. Niets van het materiaal op onze site kan worden gedownload, verspreid, gereproduceerd, heruitgegeven, gepost, verzonden of gekopieerd in welke vorm of op enige wijze, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Monster Energy, welke toestemming in onze eigen goeddunken mag worden ingehouden . Zonder beperking van het voorgaande, als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd en geplaatst op de site op een wijze die inbreuk op het auteursrecht vormt, gelieve ons te voorzien van de volgende informatie: een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat u eist is overtreden en waar de materiaal dat volgens u inbreuk is gelegen op de site; uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet is toegestaan; een ondertekende verklaring van u, op straffe van meineed, dat de informatie in uw bericht nauwkeurig is en dat u de auteursrechthebbende bent of bevoegd om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht. Monster Energy's Copyright Agent voor kennisgeving van klachten van schending van auteursrechten kan als volgt worden bereikt: Monster Energy, tav Legal Department, 1 Monster Way Corona, Californië 92.879.

Nauwkeurigheid van informatie. Hoewel we redelijke inspanningen gebruiken om nauwkeurige en up-to-date informatie op de site zijn onder andere, maken we geen en wijzen alle garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, juistheid, betrouwbaarheid of anderszins met betrekking tot dergelijke informatie, en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele omissies of fouten (inclusief, zonder beperking, typografische fouten en technische fouten) in de informatie op de site informatie.

Monster Energy Community. U moet minstens 18 jaar oud zijn en het verkrijgen van een gebruikersnaam en wachtwoord voor deelname aan de Gemeenschap. Elke gebruiker heeft een unieke user account op de site en op onze interne netwerk. Uw account kunt u de informatie die u geactiveerde bekijken. Daarom is het belangrijk dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord te beschermen. Door het accepteren van deze overeenkomst, geeft u ons toestemming om te reageren op een verzoek om een ​​nieuw wachtwoord via e-mail. Het nieuwe wachtwoord zal worden geleverd aan de e-mail van het record in uw systeem profiel onderhouden in uw accountgegevens.

Onze rechten op uw inhoud. Alle communicatie of materiaal dat u verzendt of post zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-merkgebonden door Monster Energy. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud, discussies, chats, berichten, uitzendingen, nieuws, berichten, foto's, video's, reacties, blogs of profielen (gezamenlijk "Content") die u of vertoning (hierna, "post") op de Site of enig materiaal of informatie die u doorgeven aan andere gebruikers van de site. Door Inhoud op een openbaar gedeelte van de site, u verleent automatisch, evenals vertegenwoordigt en rechtvaardigt dat u het recht hebt te verlenen, aan Monster Energy hebben een onherroepelijke, eeuwige, niet-exclusieve, volledig betaalde, wereldwijde licentie te gebruiken, kopiëren, uit te voeren, weer te geven, te verspreiden, te publiceren, en / of uitzending, geheel of gedeeltelijk, in elk medium en op welke manier dan op deze site of anderszins dergelijke informatie en inhoud, en dat Monster Energy heeft het recht om afgeleide werken van voor te bereiden, of neemt in andere werken, dergelijke informatie en inhoud, en te verlenen en te machtigen sublicenses van de voorgaande. U begrijpt en gaat akkoord dat Monster Energy mag bekijken en beoordelen en inhoud dat in het enige oordeel van Monster Energy in strijd is met deze Overeenkomst of die beledigend, illegaal zijn of in strijd met de rechten, schade, of een bedreiging voor de veiligheid van de Monster Energy of enige gebruiker van de te schrappen Site.

Het posten op de site. U verklaart en garandeert dat: (i) u eigenaar alle inhoud geplaatst door u op de Site of anderszins in verband met de Site aan ons voorgelegd, en hebben het recht om de toepasselijke licentie hierin uiteengezet te verlenen, en (ii) detachering en publiceren dergelijke content op of in verband met de site geen derden intellectuele eigendom, publiciteit, privacy of contract rechten te schenden. U mag alle inhoud die smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, bedreigend, invasief van privacy of publiciteit rechten, beledigend, illegaal of anderszins verwerpelijk dat zou vormen of een strafbaar feit aan te moedigen niet in te dienen, in strijd met de rechten van een partij, of dat zou doen anderszins aanleiding geven tot aansprakelijkheid te geven, of in strijd is met de wet of de geheimhoudingsplicht. We kunnen screenen of monitor ingediend Content voor wettelijke of andere doeleinden, maar we hebben geen verplichting om dat te doen. Wij aanvaarden geen en wijzen alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortvloeiende uit de inhoud of voor enige fout, laster, smaad, laster, verzuim, leugen, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid van dergelijke informatie. Heeft persoonlijk identificeerbare informatie in andere dan in uw profiel gebieden die niet plaatsen. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken, te weigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen profiel of posting (inclusief e-mail) door u, of te beperken, op te schorten, of uw toegang tot alle of een deel van de site te allen tijde beëindigen voor of zonder reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving, en zonder aansprakelijkheid. Uw deelname aan een offline Monster Energy evenement is op eigen risico.

Privacy. U erkent hierbij en stemt ermee in dat je geen verwachting van privacy met betrekking tot een inhoud die u indient, verzenden, of post op of via de site. Omdat we niet de beveiliging van de informatie op de site kan garanderen, al het gebruik ervan is op eigen risico en zonder verhaal tegen ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud op onze site. Kies zorgvuldig de informatie en content die u op de Site en die u aan anderen. Uw Monster Energy profiel kunnen persoonlijk identificeerbare items, met inbegrip van de laatste namen, e-mailadressen, telefoonnummers en adressen.

Enige en alle informatie die wij van u, of uit transacties verwerkt via de site, met inbegrip van namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en andere informatie over het gebruik, transacties en het verkeer via de site kan worden verzameld en gebruikt door ons zoals bepaald in ons privacybeleid. U bevestigt dat u hebt gelezen en ga akkoord met de voorwaarden van ons privacybeleid, waarvan de voorwaarden hierin zijn opgenomen. Wij geven geen en wijzen alle verklaringen of garanties met betrekking tot de toereikendheid van de veiligheidsmaatregelen die worden gebruikt voor behandeling en opslag van gegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele daadwerkelijke, gevolgschade speciale of incidentele schade die het gevolg zijn van een vervallen in overeenstemming met ons privacybeleid als gevolg van een inbreuk op de beveiliging of technisch defect zijn.

Effectenrecht. Deze site kan verklaringen, schattingen of projecties die als "forward-looking statements" zoals gedefinieerd in de Amerikaanse federale financiële wetgeving bevatten. In het algemeen, de woorden "geloven, verwachten, van plan zijn, schatten, anticiperen, project, zullen" en soortgelijke uitdrukkingen te identificeren forward-looking statements, die over het algemeen niet historisch van aard. Forward-looking statements zijn onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de historische ervaring Monster Energy's en Monster Energy's huidige verwachtingen en projecties. Deze risico's omvatten, maar zijn niet beperkt tot, Monster Energy mogelijkheid om uitbreidingsplannen, aandeleninkoopprogramma's en algemene operationele activiteiten te financieren; veranderingen in de non-alcoholische drank zakelijke omgeving, met inbegrip van maatregelen van concurrenten en veranderingen in de voorkeuren van de consument; regelgevende en juridische veranderingen; rente- en valutaschommelingen; veranderingen in de economische en politieke omstandigheden; Monster Energy mogelijkheid om nieuwe markten aan te boren en te ontwikkelen, de effectiviteit van de Monster Energy's reclame, marketing en promotie-programma's; geschillen onzekerheden; ongunstige weersomstandigheden; onvermogen om groei van het volume door middel van product en de verpakking initiatieven waar te maken; veranderingen in de kosten en beschikbaarheid van grondstoffen en de mogelijkheid om gunstige aanbod arrangementen en relaties te onderhouden en te schaffen tijdig en / of adequate productie van alle of bepaalde producten; de marketing inspanningen van de distributeurs van de producten Monster Energy's, waarvan de meeste verdelen producten die concurrerend te Monster Energy zijn; eenzijdige besluiten van winkels of andere klanten om te stoppen met het dragen van alle of een deel van de producten Monster Energy's die ze dragen op elk gewenst moment; veranderingen in de productcategorie consumptie; mogelijk rappels van producten van Monster Energy's; en andere risico's besproken in de deponeringen van het Monster Beverage Corporation bij de Securities & Exchange Commission ( "SEC"), met inbegrip van het Monster jaarverslag Beverage Corporation op Formulier 10K, die aanmeldingen zijn verkrijgbaar bij de SEC. De voorgaand lijst van de belangrijke factoren is niet uitputtend. Je moet niet overmatig te vertrouwen op forward-looking statements, die uitsluitend geacht worden van de datum waarop ze worden gemaakt. Wij zijn niet verplicht om publiekelijk bijwerken of herzien van forward-looking statements en uitdrukkelijk elke verplichting om dat te doen.

Internationale gebruikers. Als u de site te gebruiken van buiten de Verenigde Staten, zal uw verbinding worden door middel van en naar servers in de Verenigde Staten, zal uw bestellingen via de site volledig worden verwerkt en verzonden vanuit de Verenigde Staten en alle informatie die u verstrekt zal worden verwerkt en onderhouden in onze web servers en interne systemen zich in de Verenigde Staten. Door het gebruik van de site, gaat u voor de uitvoer van persoonlijke informatie aan de Verenigde Staten en de opslag en het gebruik zoals hierboven wanneer u dergelijke informatie aan ons opgegeven.

Merchandise en aankopen. Via de e-Store sectie van de site ( "e-Store"), bieden wij een verscheidenheid van koopwaar te koop. We kunnen niet garanderen dat de beschikbaarheid van een bepaald product op een bepaald moment. Wij behouden ons het recht voor om onze merchandise aanbod op de site te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment. We behouden ons het recht voor om inhoud, features en offers te wijzigen en aan te passen toegankelijkheid van de Site van tijd tot tijd in onze enige en absolute discretie. Wanneer u de site of de e-Store te bezoeken of stuur ons e-mails, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in de communicatie elektronisch te ontvangen van ons. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door het plaatsen van berichten op de site of de e-Store. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, aankondigingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch aan alle wettelijke eisen dat dergelijke communicatie schriftelijk.

Uw e-Store-account. De toegang tot de e-Store wordt verleend aan een klant na afloop van een gebruikersprofiel in de e-Store-account informatie pagina. Toegang tot de e-Store-account informatie en gebruikersprofiel erkent toestemming om contractueel te binden van de gebruiker en de gebruiker beoordeling en acceptatie van deze overeenkomst en het privacybeleid. Als u deze Site gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer en gaat u akkoord met de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord te accepteren. We hebben geen producten te verkopen aan kinderen. Als je jonger bent dan 18, mag u de e-Store alleen met betrokkenheid en toestemming van een ouder of voogd. Wij en onze gelieerde ondernemingen behouden zich het recht voor om diensten te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of om bestellingen te annuleren naar eigen goeddunken.

Veilig en veilige online betalingen. Winkelen bij de e-Store is veilig. We zouden het niet op een andere manier, noch zouden wij verkopen onze producten online zonder veilig en vertrouwelijk credit card transacties. Onze Secure Sockets Layer ( "SSL") software is de industrie standaard en een van de beste software die vandaag beschikbaar zijn voor veilige commerce transacties. Het versleutelt al uw persoonlijke gegevens, inclusief credit card nummer, naam en adres, zodat het niet kan worden gelezen als de informatie over het internet. We zijn bezorgd over de veiligheid en beveiliging van onze klanten. Als zodanig, hebben we in de praktijk een aantal beveiligingen te zetten om ervoor te zorgen dat uw transacties bij ons verwerken veilig en uw informatie is veilig en vertrouwelijk. We zullen nooit een e-mail of bel een klant om te vragen dat ze openbaar maken of persoonlijke informatie te controleren, zoals credit card nummer, adres, wachtwoord of dergelijke. Dergelijke informatie mag alleen worden ingediend bij het bestellen van producten online, contact met ons direct, of het updaten van rekening informatie online.

Productbeschrijvingen. Wij en onze partners proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn bij het beschrijven van producten. We garanderen niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud van de e-Store juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos. Als een product aangeboden door de e-Store zelf is niet zo beschreven, neem dan contact op met de klantenservice op [email protected] of op die aan het eind van deze overeenkomst adres.

Prijzen en Delivery. Tenzij anders vermeld, wordt de lijst weergegeven voor producten in de e-Store staat voor de volle prijs voor het product zelf exclusief verzendkosten en BTW. De catalogusprijs is een vergelijkende prijs schatting en kan wel of de geldende prijs op elk gebied niet vertegenwoordigen op een bepaalde dag. Met betrekking tot verkocht door de e-Store producten, kunnen we niet de verzendkosten voor een item totdat je bestelling te bevestigen; Dat doen we echter niet uw creditcard pas na uw bestelling het verzendproces is getreden. Ondanks onze inspanningen, kan een klein aantal van de items in onze catalogus verkeerd geprijsd. Als we ontdekken dat een artikel verkeerd geprijsd is, zullen we een van de volgende mogelijkheden: (a) indien een doorgelinkt correcte prijs is lager dan onze vermelde prijs, zullen we het lagere bedrag in rekening brengen en het schip het object; of (b) indien een doorgelinkt correcte prijs is hoger dan onze vermelde prijs, zullen wij naar onze keuze, ofwel contact met u op voor instructies voor de scheepvaart of uw bestelling te annuleren en u op de hoogte van dergelijke annulering. Houd er rekening mee dat dit beleid is alleen van toepassing verkocht en geleverd door de e-Store producten. Alle items gekocht van de e-Store zijn op grond van een zending contract. Dit betekent dat het risico van verlies en de titel voor dergelijke posten op u overgaan op onze levering aan de vervoerder. Wij behouden ons het recht voor om hoeveelheden van een product / s die kunnen worden gekocht bij de e-Store naar eigen goeddunken en te dalen om een ​​product / s te verzenden aan een persoon buiten de continentale Verenigde Staten te beperken.

Betaling. Behalve voor zover wij dat toelaten aankopen met promotionele of korting codes voorafgaand aan de aankoop van producten op onze site, moet u ons te voorzien van een geldige credit card nummer en de bijbehorende betaling informatie, inclusief alle van de volgende: (i) uw naam zoals deze verschijnt op de kaart, (ii) uw creditcardnummer, (iii) het type creditcard, en (iv) de datum van verstrijken. Door het indienen van die informatie aan ons, gaat u ermee akkoord dat u ons toestemming om uw creditcard op ons gemak, maar binnen dertig (30) dagen na de credit card autorisatie. Inkooptransacties zijn onderworpen aan onze terugkeer beleid omdat er sprake kan zijn van kracht van tijd tot tijd; anders, alle kosten uit de verkoop kunnen niet worden vergoed, en alle merchandise aankopen zijn definitief. Representeert u hierbij, garandeert en gaat ermee akkoord dat u geen creditcard of andere vorm van betaling zal gebruiken, tenzij u alle noodzakelijke en wettelijk vereiste vergunning om dit te doen. Wij zijn niet aansprakelijk in het geval dat uw kinderen of andere personen handelen met of zonder uw toestemming gebruik maken van uw credit card om aankopen te doen op de site (en in de mate minderjarige kinderen te maken dergelijke aankopen, geeft u aan en garandeert dat zij bevoegd zijn te doen); maar je kan ongeoorloofd gebruik te melden aan ons, en wij zullen redelijke maatregelen onder onze controle te ondernemen om te helpen toekomstige onbevoegd gebruik van uw kaart te voorkomen.

U VERKLAART EN GARANDEERT DAT (I) creditcardgegevens aan ons IS WAAR, correct en compleet, (II) de betalingen ZULT geëerd te worden door uw creditcardmaatschappij, en (iii) GIJ ZULT betalen voor alle gemaakte kosten door het gebruik VAN UW LOGIN certificaat.

Retourneren en terugbetalingen. Vanwege de aard van onze producten, hebben we geen rendement voor producten besteld via de e-Store op de site te aanvaarden. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de klantenservice op [email protected] of 1-866-322-4466. We zullen alleen verwerken terugbetalingen met betrekking tot producten gekocht van onze e-Store. De terugbetalingen worden slechts toegestaan ​​op verkeerde zendingen waar de fout is van onze kant of aan de zijde van de vervoerder. Het product kan niet zijn aangekocht bij een supermarkt, club te slaan, distributeur, of een andere locatie. Eventuele problemen of problemen met dergelijke producten moeten gemeld naar de plaats waar het product is gekocht.

Remedies. U erkent hierbij dat als wij, in onze eigen goeddunken, bepaalt u te zijn in strijd met deze overeenkomst kunnen we beperken, op te schorten of uw toegang tot alle of een deel van de site te beëindigen of uw lidmaatschap te beëindigen met de Gemeenschap, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Beëindiging doet geen afbreuk aan enig ander recht of rechtsmiddel waarop wij of onze gelieerde ondernemingen kunnen recht hebben op grond van deze overeenkomst of de wet.

Disclaimer. DE SITE EN ALLE CONTENT, materialen en producten IN DE SITE, WORDEN AANGEBODEN OP EEN "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE. ALLE EXPLICIETE, impliciet of statutair, WORDEN AFGEWEZEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN OF UIT van zaken of TRADE OF -GEWOONTE . BOVENDIEN MONSTER ENERGY WIJST (A) ENIGE VERKLARING OF Aansprakelijkheid voor de inhoud en hyperlinks; (B) ONNAUWKEURIGHEID, onvolledigheid of actualiteit van de SITE; (C) de overdracht van virussen of het optreden van data corruptie; EN (D) schade als gevolg van de transmissie, GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN DE SITE OF OMSTANDIGHEDEN waarover de organisatie geen bedienen. U MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE SITE BUGS, FOUTEN, PROBLEMEN of andere beperkingen kan inhouden. MONSTER ENERGY ZIJN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET GEBRUIK VAN INFORMATIE VIA DE SITE OF gekochte producten VIA DE SITE. Geen advies of informatie, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE U VAN MONSTER ENERGY VIA DE SITE ZAL EEN GARANTIE, VERKLARING OF GARANTIE VAN WELKE AARD.

MONSTER energie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van informatie die bij DERDEN GEPLAATST OP DE SITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT INFORMATIE OP WELKE COMMUNITY'S, gelinkte sites of de links in een gekoppelde SITE, dan wel wijzigingen of updates van dergelijke sites.

Beperking van aansprakelijkheid. MONSTER ENERGY IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, MORELE OF GEVOLGSCHADE, ONGEACHT VOORZIEN of niet, dat op enigerlei wijze in verband met deze overeenkomst tot eventuele virussen INVLOED VAN DEZE SITE, HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN deze site, waaronder DE GEMEENSCHAP, de gegenereerde UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE RESULTATEN, waaronder de Gemeenschap, verlies van goodwill of winst, gemiste BUSINESS ECHTER gekarakteriseerd, EN / OF VAN ENIGE ANDERE OORZAAK DAN OOK. Niettegenstaande HIERIN OPGENOMEN IN STRIJD, TOTALE AANSPRAKELIJKHEID MONSTER ENERGY'S VOOR ENIGE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE actie, op elk moment beperkt het bedrag dat u BETAALD, eventueel aan MONSTER ENERGIE in de zes (6 ) maanden voorafgaand aan de gebeurtenissen die aanleiding om uw claim.

Vergoeding. U vrijwaart ons, onze dochterondernemingen, ouders, filialen, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, agenten en andere partners en werknemers, die schadeloos zijn van verlies, kosten, schade of kosten van alle vorderingen, acties en suits, of ongegronde of anderszins, en van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, vonnissen, verliezen, schade, kosten, lasten, advocaatkosten en andere kosten van iedere aard en het karakter in verband met (i) uw gebruik van de site ; (Ii) uw schending van deze overeenkomst en / of een schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze overeenkomst; (Iii) uw deelname aan een offline Monster Energy gebeurtenis; en (iv) enig handelen of nalaten door u of namens u met betrekking tot alle inhoud op de Site door u en / of derden (inclusief, maar niet beperkt tot, op de communautaire pagina's).

Geen Solicitation. Terwijl we horen graag van onze fans, is het beleid van Monster Energy Company ( "MEC") ongevraagde inzendingen van ideeën of andere creatieve materiaal niet te accepteren. Dit is om misverstanden te vermijden als MEC's ​​producten of marketing die we zelfstandig te ontwikkelen lijken op ideeën aan ons voorgelegd. We moeten daarom verzoeken u niet te sturen naar ons geen originele creatieve materialen zoals ideeën voor nieuwe of verbeterde producten, reclamecampagnes, of productnamen, enz. Alle communicatie of materiaal dat u naar de site doorgeeft via elektronische post of op andere wijze zal zijn behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom. Alles wat u verzendt of post kan worden gebruikt door MEC of aan haar gelieerde ondernemingen voor elk doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en detachering. Bovendien MEC is vrij om ideeën, concepten gebruiken, know-how, of technieken die in elke communicatie die u naar de site voor welk doel dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling en marketing van producten met behulp van dergelijke informatie.

Diversen. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, zonder evenwel rekening te houden principes van de wet. Onder voorbehoud van de arbitrage bepaling hieronder, eventuele juridische acties met betrekking tot deze overeenkomst en / of de site, of uw gebruik daarvan, wordt in Orange County, Californië worden gebracht en uitgevoerd, en elke gebruiker hierbij toestemming om een ​​dergelijke jurisdictie en autoriseert en aanvaardt de betekening van proces voldoende voor persoonlijke jurisdictie in een actie tegen hem zoals beoogd door deze afdeling. Geschillen, onenigheden of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst of de schending of beëindiging hiervan zullen worden beslecht door bindende arbitrage uitgevoerd door JAMS / Endispute ( "verhelpen") in overeenstemming met JAMS Comprehensive Arbitrage de regels en procedures (de "Regels" ). De arbitrage wordt door één arbiter te worden gehoord te worden gekozen in overeenstemming met de regels, in Orange County, Californië. Oordeel op enige vonnis kan in elke bevoegde rechtbank worden ingevoerd daarvan. Binnen zeven (7) kalenderdagen na afspraak, wordt de arbiter de hoorzitting datum, die moet binnen negentig (90) kalenderdagen na de datum van indiening van het verzoek om arbitrage, tenzij een latere datum is vereist voor het goede doel aangebracht en mag bestellen stellen een wederzijdse uitwisseling van wat hij / zij bepaalt tot relevante documenten en de data worden vervolgens voor het nemen van tot een maximum van vijf (5) depositie van elke partij niet meer dan twee (2) werkdagen duren in totaal voor elke partij . Alle partijen afzien van het recht, indien van toepassing, aan een prijs voor voorbeeldige of bestraffende schade of enig ander bedrag dat met het oog op het verkrijgen of het opleggen van een boete van de andere in een arbitrage of gerechtelijke procedure of andere berechting voortvloeiende uit of met betrekking tot deze overeenkomst of elke schending daarvan, met inbegrip van elke claim dat de genoemde overeenkomst, of een deel hiervan, is ongeldig, illegaal of anderszins vernietigbaar of nietig. In aanvulling op alle andere hulp, dient de arbiter de bevoegdheid om vergoedingen award redelijke advocaatkosten aan de heersende partij. De arbiter zal zijn of haar award uiterlijk zeven (7) kalenderdagen te maken na het sluiten van bewijs of de indiening van de definitieve slips, indien dat later valt.

Indien enige bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, dan wordt die bepaling scheidbaar van deze overeenkomst geacht en zal geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Ons onvermogen om een ​​bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen mag geen afstand van deze bepaling, noch het recht om een ​​dergelijke bepaling af te dwingen worden beschouwd.

Als u vragen hebt over deze overeenkomst, neem dan contact met ons op:

Monster Energy Company
Tav: Consumer Relations
1 Monster Way
Corona, CA 92879
Tel: 866-322-4466
Fax: 951-739-6210

"Ja, ik ga akkoord" ZAL DE JURIDISCHE tegenwaarde van uw handtekening op een schriftelijk contract, en even bindend. U moet akkoord gaan DEZE VOORWAARDEN om gebruik te maken van deze site en / of maak een account.

Ingangsdatum: 5 januari 2012