Akcijas
//
Visas akcijas
MotoGP Silverstone

MotoGP Silverstone Access - Monster Energy Promotions

Win a trip for 2 people to the MotoGP Silverstone!

Kā pieteikties

Fill in your details for a chance to win!

Piesakies lai vinnētu

Sorry, you are ineligible for this promotion.

Pieteikšanās periods

01.05.2024 - 30.06.2024

: 2024-07-06T00:00:00.000000000

Akcijas noteikumi

AKCIJAS NOTEIKUMI – PILNĀ VERSIJA
Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos noteikumus ("Noteikumi").  Piedaloties akcijā ("Akcija"), jūs piekrītat ievērot Noteikumus. Jums vajadzētu izlasīt arī mūsu privātuma politiku vietnē www.monsterenergy.com, kurā izskaidrots, kā mēs izmantosim datus, ko jūs sniedzat, piesakoties Akcijai.
1.    Akciju organizē Monster Energy Europe Limited, Cowley Business Park High Street, Cowley, Uxbridge, UB8 2AD, Apvienotā Karaliste (“Monster Energy”).
2.    Akcijā var piedalīties personas, kas ir vecākas par 18 gadiem un pastāvīgi dzīvo Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā (kopā "Baltijas valstis"). Monster Energy vai saistīto uzņēmumu, apakšuzņēmēju, aģentu vai tiesību pārņēmēju darbinieki vai darbinieku ģimenes locekļi vai citas ar Akciju profesionāli saistītas personas nedrīkst piedalīties Akcijā. 
3.    Akcija notiek tīmekļa vietnē www.monsterenergy.com/motogp2024_lv ("Tīmekļa vietne"), un to ar veicināšanas materiāliem atbalsta atsevišķi Monster Energy® produkcijas mazumtirgotāji vienā vai vairākās Baltijas valstīs.
4.    Piedaloties Akcijā saskaņā ar Noteikumiem, katrs dalībnieks ("jūs", "dalībnieks") piekrīt ievērot Noteikumus un Monster Energy lēmumus attiecībā uz visiem jautājumiem par Akciju, un Monster Energy lēmumi ir noteicoši.  Monster Energy neiesaistīsies nekāda veida sarakstē.
5.    Visi Noteikumos norādītie datumi un laiks ir vietējie datumi un laiks Baltijas valstīs. Ja radīsies strīds par kāda pieteikuma iesniegšanas datumu vai laiku, noteicošs būs Monster Energy lēmums.
6.    Lai piedalītos Akcijā, nav nepieciešams iegādāties kādu produktu.

Pieteikšanās

7.    Akcija sāksies 01.05.2024. plkst. 00.01 (“Sākuma datums”) un noslēgsies 30.06.2024. plkst. 23.59 (“Noslēguma datums”).  
8.    Dalībnieki var pieteikties akcijai šādi: 
(a) rīkojoties saskaņā ar šiem Noteikumiem un
(b) iesniedzot informāciju par sevi (vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, dzimšanas datumu, tālruņa numuru un e pasta adresi), kā norādīts Tīmekļa vietnē.
Balva un prasības

9.    Katrs dalībnieks, kurš iesniedz derīgu pieteikumu, kā norādīts iepriekš (“Derīgs pieteikums”), varēs piedalīties balvas izlozē, kas notiks 3 (trīs) dienu laikā pēc Noslēguma datuma (“Izloze”). 
10.    1 (viens) oficiālais uzvarētājs, kas tiks noteikts izlozē (“Uzvarētājs”), laimēs ceļojumu 2 (divām) personām periodā no 2024. gada 1. augusta līdz 2024. gada 7. augustam (“Ceļojums”), kas ietvers tālāk norādīto (“Balva”):
11.    2 (divas) biļetes uz MotoGP Silverstone pasākumu (“Pasākums”) ceļojuma laikā. Katra biļete nodrošina tās īpašniekam ieeju Pasākumā un piekļuvi visām Pasākuma publiskajām daļām tā norises laikā; 
12.    divvietīgu viesnīcas numuru 2 (divām) personām uz 3 (trim) naktīm vismaz 3 (trīs) zvaigžņu viesnīcā, ko atkarībā no pieejamības pēc saviem ieskatiem izvēlēsies Monster Energy (“Viesnīca”);
13.    2 (divas) ekonomiskās klases turp un atpakaļ aviobiļetes no lidostas Baltijas valstīs līdz Monster Energy izvēlētai lidostai Apvienotajā Karalistē (“Galamērķis”); lidostu atrašanās vietu, reisu datumus un laiku noteiks Monster Energy pēc saviem ieskatiem; un
14.    pēc Monster Energy ieskatiem noteiktus ekonomiskās klases pārbraucienus 2 (divām) personām no Galamērķa līdz Viesnīcai un atpakaļ; izmantotā transporta veidu, laiku un datumu pēc saviem ieskatiem noteiks Monster Energy atkarībā no pieejamības.
15.    Balvu var izmantot tikai Uzvarētājs un 1 (viena) Uzvarētāja izvēlēta persona (“Izvēlētā persona”). Izvēlētajai personai jāsaņem Monster Energy apstiprinājums, jābūt vismaz 18 (astoņpadsmit) gadus vecai un jābūt Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas iedzīvotājam. Lai saņemtu Balvu, Uzvarētājam un Izvēlētajai personai jābūt derīgām pasēm, kuru derīguma termiņš nebeidzas pirms 28.02.2025.
16.    Pirms Uzvarētāja paziņošanas un Balvas saņemšanas potenciālajam uzvarētājam un tā Izvēlētajai personai vajadzēs:
16.1.    pierādīt savu atbilstību, tostarp vecumu, dzīvesvietu, identitāti, kas var ietver (bet ne tikai) dzīvesvietas apliecinājumu, pases un/vai līdzīga personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanu un
16.2.    parakstīt pēc Monster Energy ieskatiem sagatavotu dokumentu par atteikšanos no pretenzijām attiecībā uz Balvu, apliecinot, ka  dalībnieki saprot, pieņem un pildīs attiecīgajā dokumentā minēto. Attiecīgā apliecinājuma un dokumenta par attiekšanos no pretenzijām eksemplāru var saņemt, nosūtot pieprasījumu https://www.monsterenergy.com/contact.
Ja Monster Energy nesaņems šo informāciju saprātīgā laikā, ko noteicis Monster Energy, Uzvarētājs var nesaņemt Balvu un Monster Energy veiks jaunu derīga pieteikuma izlozi, tiklīdz tas būs iespējams.
17.    Lai nerastos neskaidrības – visas ar Balvu saistītās izmaksas, ieskaitot (bet ne tikai) nodokļus, derīgu veselības apdrošināšanu ceļojuma laikā, ceļošanas vīzu (ja piemēro), transportu (ieskaitot transportu starp Uzvarētāja un Izvēlētās personas mājām un lidostu), naktsmītnes, aprīkojumu, uzturlīdzekļus un izklaides un jebkādus citus ar Balvu saistītus izdevumus, kas nav ietverti un aprakstīti Balvas definīcijā, jāsedz vienīgi Uzvarētājam. Balvā ietvertās naktsmītnes izmaksas sedz tikai numura izmaksas, un Uzvarētājam un Izvēlētajai personai jāsedz visas izmaksas par Viesnīcā un citur patērētajiem ēdieniem un dzērieniem un papildu numura izmaksām, kas nav iekļautas Balvas definīcijā. Uzvarētājs piekrīt ievērot pakalpojumu sniedzēju noteikumus, kuri attiecas uz Balvas sakarā sniegtajiem pakalpojumiem.
18.    Uzvarētājam jāiesniedz nepieciešamie dokumenti un jāizpilda citas juridiskās prasības attiecībā uz Balvu un/vai likumā noteiktajiem un/vai Monster Energy pieprasītajiem dokumentiem.

Paziņošana un balvas piegāde

19.    Uzvarētājam paziņos par balvu 7 (septiņu) dienu laikā pēc Izlozes (“Paziņošana”), izmantojot e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, kas norādīts, piesakoties Akcijai. Dalībniekiem, kas nav ieguvuši balvu, paziņojums netiks sniegts.
20.    Informāciju par Balvas piegādi noteiks Monster Energy pēc saviem ieskatiem.  Informācija par Balvas piegādi (tostarp laiku, datumu un vietu) Uzvarētājam tiks sniegta Paziņojuma laikā.
21.    Pieteikums zaudēs spēku un Monster Energy izlozēs citu Derīgu pieteikumu iespējami drīzā laikā, ja: (i) Monster Energy 3 (trīs) dienu laikā pēc Paziņošanas nevarēs sazināties ar potenciālo uzvarētāju; (ii) potenciālais uzvarētājs nevar apmeklēt Pasākumu; un/vai potenciālais uzvarētājs nevar saņemt Balvu jebkāda iemesla dēļ.

Vispārīgi noteikumi

22.    Katrs dalībnieks var iesniegt tikai 1 (vienu) pieteikumu, un dalībnieks neiesniegs un necentīsies iesniegt vairāk par 1 (vienu) pieteikumu. Monster Energy saglabā tiesības nereģistrēt personu Akcijai, ja persona iesniedz vai mēģina iesniegt vairāk nekā 1 (vienu) pieteikumu.
23.    Pieteikumi, kas iesniegti tiešsaistē, izmantojot skripta vai makro tehnoloģiju vai automātiskas ierīces, nebūs derīgi.  Monster Energy saglabā tiesības pārbaudīt pieteikumu derīgumu un izslēgt pieteikumus, kas pēc Monster Energy domām iesniegti, izmantojot automatizētas metodes.
24.    Lai nerastos neskaidrības – lai piedalītos Akcijā, nepieciešama piekļuve datoram vai citai internetam pieslēdzamai ierīcei un internetam.  Pieteikuma iesniedzējam ir jāsaņem datora īpašnieka un personas, kas maksā par interneta pakalpojumu sniedzēja pakalpojumiem, piekrišana.  Pretenzijas par izdevumiem, kas saistīti ar interneta savienojuma izmantošanu ar mērķi piedalīties Akcijā, netiks ņemtas vērā.
25.    Pieteikumu uzskata par saņemtu brīdī, kad tas ievadīts Monster Energy datu bāzē, nevis brīdī, kad dalībnieks nosūta pieteikumu Tīmekļa vietnei. 
26.    Ja radīsies strīds par Uzvarētāja identitāti, Monster Energy lēmums būs noteicošs.
27.    Tiešsaistes pieteikuma veidlapas iesniegšana vai cits pierādījums par tiešsaistes pieteikuma veidlapas iesniegšanu nepierāda, ka jūsu pieteikums ir saņemts. Monster Energy neatbild par nepareizi aizpildītiem, pazaudētiem, nokavētiem vai jebkādu citu iemeslu dēļ nesaņemtiem pieteikumiem.  
28.    Balva ir tāda, kā aprakstīts; tā nav nododama citām personām un samaināma; ja Uzvarētājs jebkāda iemesla dēļ nevarēs izmantot Balvu, tās vietā netiks piedāvāta kompensācija naudā. Neskatoties uz iepriekšminēto, neparedzētu apstākļu gadījumā vai gadījumā, ja Monster Energy nespēs piegādāt balvu COVID-19 pandēmijas dēļ vai kāda cita iemesla dēļ, Monster Energy patur tiesības nomainīt visu Balvu vai balvas komponentus ar vienādas vai lielākas vērtības balvu.
29.    Uzvarētājs piekrīt un gādā par to, lai Izvēlētā persona piekristu piedalīties saprātīgos publicitātes pasākumos saistībā ar Akciju, ja to lūgs Monster Energy, un Uzvarētājs (un Izvēlētā persona) atzīst, ka Monster Energy var izmantot Uzvarētāja vārdu, foto, audio un/vai video ierakstus jebkurā publicitātes pasākumā saistībā ar Akciju, kā aprakstīts Monster Energy privātuma politikā.
30.    Ja Monster Energy pārkāps Noteikumus, tas atbildēs par dalībnieka zaudējumiem, kas paredzami izrietēs no Monster Energy pārkāpuma vai nolaidības, bet neatbildēs par neparedzamiem zaudējumiem. Zaudējumi ir paredzami, ja tie acīmredzami izriet no Monster Energy pārkāpuma vai dalībnieks un Monster Energy apsvēra to iespējamību, kad dalībnieks pieteicās Akcijai. Izņemot Monster Energy atbildību par paredzamiem zaudējumiem, Monster Energy un/vai saistītie uzņēmumi, darbinieki, direktori, aģenti, tiesību pārņēmēji vai apakšuzņēmumi pilnībā noraida jebkādu atbildību likuma atļautajā apmērā.
31.    Var rasties notikumi, kas padara Akciju vai Balvas piešķiršanu par neiespējamu tādu iemeslu dēļ, kurus Monster Energy nevar ietekmēt, un attiecīgi Monster Energy var pēc saviem ieskatiem mainīt vai grozīt Akciju, un dalībnieks piekrīt, ka tādēļ Monster Energy neradīsies nekāda atbildība.
32.    Monster Energy saglabā tiesības:
(a) neuzņemoties atbildību pret dalībnieku, mainīt Akcijas formātu un/vai atlikt Akciju vai tās daļas, pavisam vai daļēji, tādu iemeslu dēļ, kurus Monster Energy nevar ietekmēt, un/vai
(b) noraidīt personas pieteikumu Akcijai vai turpmākām akcijām, ko organizēs Monster Energy: (i) ja Monster Energy ir pietiekams pamats uzskatīt, ka Balva daļēji vai pilnībā nodota kādai trešai pusei; (ii) ja dalībnieks diskvalificēts kādā citā Monster Energy rīkotā konkursā vai akcijā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Sākuma datuma; (iii) ja Monster Energy ir pietiekams pamats uzskatīt, ka persona neievēro Noteikumus un/vai (iv) ja persona neatbilst Akcijas kritērijiem (vai ja dalība Akcijā ir jānoraida jebkādu citu iemeslu dēļ).
33.    Izņemot kā nepārprotami norādīts Noteikumos, Monster Energy neatbild par izdevumiem vai izmaksām, kas var rasties dalībniekam. Uzvarētājs atbild par nodokļiem, kas maksājami par Balvu.  
34.    Noteikumus ieteicams saglabāt, lai vēlāk tos varētu pārlasīt.
35.    Jūs piekrītat, ka jūsu vārds var kļūt publiski pieejams, ja jūs kļūsiet par Uzvarētāju. Uzvarētāja vārdu var uzzināt, sazinoties ar Monster Energy vietnē www.monsterenergy.com/contact-us 90 dienu laikā no Noslēguma datuma.
36.    Akciju un Noteikumus regulē Anglijas un Velsas likumi, ievērojot obligātās vietējā patērētāju aizsardzības likuma normas, kas var attiekties uz jums, un nekas no Akcijā un Noteikumos minētā neietekmē jūsu patērētāja tiesības izmantot obligātās vietējā patērētāju aizsardzības likuma normas.
37.    Strīdi (līgumiski vai nelīgumiski), kas rodas sakarā ar Akciju vai Noteikumiem vai no tiem izriet, tiks risināti neeksluzīvā Anglijas un Velsas tiesu jurisdikcijā. Tas neierobežo patērētāja obligātās tiesības, kas noteiktas attiecīgajos patērētāju tiesību aizsardzības likumos.
38.    Ja jums ir kādi jautājumi par Akciju vai ja vēlaties ar mums sazināties, lūdzu, rakstiet klientu apkalpošanas nodaļai vietnē www.monsterenergy.com/contact-us. 
 

----------------------------

LONG FORM PROMOTION TERMS & CONDITIONS
Please read these terms & conditions (“Terms”) carefully.  By entering this promotion (the “Promotion”) you are agreeing to be bound by these Terms. You should also read our privacy policy at www.monsterenergy.com which explains how we will use the data you provide us with when entering the Promotion.
1.    The Promotion is being organised and operated by Monster Energy Europe Limited of 7 Cowley Business Park High Street, Cowley, Uxbridge, UB8 2AD, United Kingdom (“Monster Energy”).
2.    The Promotion is open to all persons over eighteen (18) years of age and who are resident in one of Estonia, Latvia or Lithuania (together the “Baltics”). No employee or family member of an employee of Monster Energy or its affiliated companies, subcontractors, agents or assigns or anyone else professionally connected with the Promotion is permitted to enter the Promotion. 
3.    The Promotion is being conducted through the website at [INSERT WEBSITE URL] (the “Website”) and promoted through promotional material within selected retailers of the Monster Energy® product within one or more of the Baltics.
4.    By entering the Promotion pursuant to these Terms, each entrant (“you”, “your”, “entrant”) agrees to be bound by these Terms and by the decision(s) of Monster Energy, whose decision shall be final, in relation to all matters relating to the Promotion.  No further correspondence will be entered into by Monster Energy.
5.    All times and dates set out in these Terms refer to the times and dates of the Baltics. In the event of any dispute over the time or date of any entry submitted, the decision of Monster Energy shall be final.
6.    No purchase of any product is required to enter the Promotion.

Entry

7.    The commencement date of the Promotion is 00:01 on 01.05.2024 (“Commencement Date”) and the closing date for the Promotion is 23:59 on 30.06.2024 (“Closing Date”).  
8.    Entrants may enter the Promotion by: 
(a) acting in accordance with these Terms; and
(b) submitting their details as directed on the Website (being full name, residential address, date of birth, phone number and email address).
Prize & Requirements

9.    Each entrant that validly submits their entry as set out above (each a “Valid Entry”) will be entered into the prize draw to be held within three (3) days of the Closing Date (“Draw”). 
10.    One (1) official winner randomly selected from the Draw (the “Winner”) shall win a trip for two (2) people between 01 August 2024 to 07 August 2024 (“Trip”), which shall consist of the following (“Prize”):
11.    two (2) tickets to race days at MotoGP Silverstone during the Trip (“Event”). Each ticket shall grant the holder entrance to the Event and access to all public areas at the Event during the opening hours of the Event;
12.    a three (3) night stay for two (2) people in twin room accommodation of no less than a three (3) star rating hotel to be selected by Monster Energy in its absolute discretion, subject to availability (“Hotel”);
13.    return economy flight tickets for two (2) people from an airport in the Baltics to an airport in the United Kingdom as selected by Monster Energy (“Destination Point”); the airport locations, dates and times of the flights shall be determined by Monster Energy in its complete discretion; and
14.    return economy transfers as determined by Monster Energy in its absolute discretion for two (2) people from Destination Point to the Hotel as determined by Monster Energy in its absolute discretion; the times and mode of transport to be determined by Monster Energy in its absolute discretion, subject to availability.
15.    Only the Winner and one (1) person, as chosen by the Winner, (“Elected Person”) may enjoy the benefits of the Prize. The Elected Person must be approved by Monster Energy, be over the age of eighteen (18) years and be resident in Latvia, Lithuania or Estonia. The Winner and Elected Person must hold valid passports that do not expire before 28.02.2025 in order to redeem the Prize.
16.    Before being declared the Winner and receiving the Prize, the potential winner and Elected Person will be required to:
16.1.    prove eligibility, including, without limitation, proof of age, residence, identity, which may include but is not limited to a copy of proof of residence, passport and/ or similar government issued identification; and
16.2.    sign a waiver prepared by Monster Energy, in its complete discretion, specific to the Prize confirming understanding, compliance with and acceptance of the waiver. Copies of the applicable confirmation and waiver can be obtained upon request to https://www.monsterenergy.com/contact.
Failure to provide Monster Energy with this information within the reasonable timeframe set by Monster Energy may result in the Winner forfeiting the Prize and Monster Energy drawing another qualifying entry as soon as reasonably possible thereafter.
17.    For the avoidance of doubt, all costs associated with the Prize, including without limitation, tax, valid health insurance for travel, travel visa (if applicable), transportation (including transfers between the Winner and the Elected Person's home and the airport), accommodation, equipment, sustenance, any entertainment and anything related to the Prize not specifically included and outlined in the definition of the Prize above will be borne solely by the Winner. Accommodation for the Prize is on a room only basis and Winner and their Elected Person will be responsible for all food and beverage consumed at the Hotel and elsewhere which is not specifically included and outlined in the definition of the Prize and all additional room charges. The Winner hereby agrees to sign and comply with any terms and conditions provided by the relevant service providers for the Prize.
18.    It is the responsibility of the Winner to provide any required documentation and any other legal requirements for the Prize and/or documentation required by law and/or Monster Energy.
Notification and Prize Delivery

19.    The Winner will be notified by email and/or by telephone via the email address and/or telephone number provided to enter the Promotion within seven (7) days of the Draw (“Notification”). Unsuccessful entrants will not be notified.
20.    The delivery details of the Prize shall be determined by Monster Energy in its complete discretion.  Details of delivery of the Prize (including but not limited to the time, date and location of delivery) shall be provided to the Winner at Notification.
21.    Entry will be deemed null and void and Monster Energy shall draw another Valid Entry as soon as reasonably possible thereafter in the event that: (i) Monster Energy cannot contact a potential winner within three (3) days of the Notification; (ii) the potential Winner is unavailable to attend the Event; and/or (iii) the potential winner is unavailable to receive the Prize for any reason whatsoever.

General Terms

22.    Entrants are limited to one (1) entry per person and each entrant shall not submit or attempt to submit more than one (1) entry. Monster Energy reserves the right to refuse entry of any individual to the Promotion who submits or attempts to submit more than one (1) entry.
23.    Entries will not be valid where they are made online using methods generated by a script, macro or the use of automated devices.  Monster Energy reserves the right to verify the validity of entries and to exclude entries it believes have been made using any automated entry techniques.
24.    For the avoidance of doubt a computer or another internet-ready device and internet access is required to enter the Promotion.  It is the responsibility of the entrants to ensure permission is gained from the owner of the computer and the individual who pays for the internet service provider.  No refund may be claimed for expenses related to the use of an internet connection for the purpose of participating in the Promotion.
25.    All entries are deemed to have been received at the time of entry into Monster Energy’s database and not at the time when the entry is sent to the Website by the entrant. 
26.    If there is any dispute as to the identity of the Winner the decision of Monster Energy shall be final.
27.    Submitting the online entry form or any other form of evidence of submitting the online entry form is not proof that your entry has been received. Monster Energy accepts no responsibility for entries that are incorrectly completed, lost, delayed or which are not received for any reason.  
28.    The Prize is as described and is not transferable, not exchangeable and no cash alternative will be offered in the event that the Winner is unable to claim the Prize for any reason whatsoever. Notwithstanding the foregoing, in the event of unforeseen circumstances or Monster Energy being unable to deliver the Prize due to the COVID-19 pandemic or for any other reason, Monster Energy reserves the right to replace the entire Prize or prize components with a prize of equal or greater value.
29.    The Winner agrees to participate and shall procure that the Elected Person agrees to participate in reasonable publicity resulting from the Promotion if requested to do so by Monster Energy and the Winner (and the Elected Person) acknowledge that Monster Energy can use their name, photograph and audio and/or visual recordings of them in any publicity relating to the Promotion as described in Monster Energy’s privacy policy.
30.    If Monster Energy fails to comply with these Terms, it is responsible for loss or damage an entrant suffers that is a foreseeable result of Monster Energy's breach of these Terms or its negligence, but it is not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if they were an obvious consequence of Monster Energy's breach or if they were contemplated by the entrant and Monster Energy at the time that the entrant entered the Promotion. Besides Monster Energy's liability for foreseeable loss or damage, Monster Energy and/or any of their affiliate companies, employees, directors, employees, agents, assigns or sub-contractors disclaims any and all liability to the fullest extent permissible by law.
31.    Events may occur that render the Promotion itself or the awarding of the Prize impossible due to reasons beyond the control of Monster Energy and accordingly Monster Energy may, at its absolute discretion, vary or amend the Promotion and the entrant agrees that no liability shall attach to Monster Energy as a result thereof.
32.    Monster Energy reserves the right to:
(a) change the format of the Promotion and/or delay or postpone the Promotion or any stage(s), in whole or in part due to reasons beyond its reasonable control, without liability to the entrant; and/or
(b) refuse entry of any individual to the Promotion or future promotions organised by Monster Energy: (i) where Monster Energy reasonably believes that the Prize has been transferred to a third party in whole or in part; (ii) where an entrant has been disqualified from any Monster Energy competition or promotion in the twelve (12) months prior to the Commencement Date; (iii) where Monster Energy reasonably believe such individual has not complied with these Terms; and/or (iv) where such individual is ineligible to participate in the Promotion (or if participation in the Promotion should have been refused for any reason whatsoever).
33.    Save as expressly set out in these Terms, Monster Energy has no liability for any costs or expenses that may be incurred by any entrant. The Winner will be liable for any tax chargeable in relation to the Prize.  
34.    It is advised that all entrants retain a copy of these Terms for future reference.
35.    You accept that your name may be made available to the public if you are the Winner. The Winner’s name is available by contacting Monster Energy at www.monsterenergy.com/contact-us within 90 days of the Closing Date.
36.    The Promotion and these Terms are governed by the laws of England and Wales subject to mandatory provisions of local consumer law that may apply for your benefit by operation of law and nothing in the Promotion and these Terms affect your rights as a consumer to rely on such mandatory provisions of local law.
37.    Any disputes (contractual or non-contractual) arising under or in connection with this Promotion or these Terms are subject to the non-exclusive jurisdiction of the Courts in England and Wales. However, this shall not limit consumers' mandatory rights under the applicable consumer protection legislation.
38.    If you have any questions about the Promotion or if you need to get in touch with us, please contact our customer service team at www.monsterenergy.com/contact-us.