Pravidla Cookies

Pravidla Cookies
//

ZÁSADY TÝKAJÍCÍ SE SOUBORŮ COOKIE A PODOBNÝCH TECHNOLOGIÍ

 


POSLEDNÍ AKTUALIZACE:  8. dubna 2016

MONSTER ENERGY
ZÁSADY TÝKAJÍCÍ SE SOUBORŮ COOKIE A PODOBNÝCH TECHNOLOGIÍ

Tyto Zásady týkající se souborů cookie a podobných technologií (dále jen „Zásady“) popisují různé typy souborů cookie a podobných technologií, které mohou být využity v souvislosti s webovými stránkami vlastněnými a řízenými společností Monster Energy Company (dále jen „Monster“, „my“, „nás“, „naše“), ze kterých jste získali přístup k těmto Zásadám (dále jen „Webové stránky“), v souvislosti se softwarovými aplikacemi, které poskytujeme k užití za použití počítačů a mobilních přístrojů (dále jen „Aplikace“), v souvislosti s našimi stránkami sociálních médií, které provozujeme a ze kterých jste získali přístup k těmto Zásadám (dále jen souhrnně naše „Stránky sociálních médií“) a stejně tak v souvislosti s emailovými zprávami ve formátu HTML, které Vám zasíláme, jež odkazují k těmto Zásadám (dále souhrnně, včetně Webových stránek, Aplikací a našich Stránek sociálních médií, jen „Služby“) a informace, jak je můžete spravovat. Tyto zásady mohou být kdykoli změněny. Podívejte se prosím na popisek „POSLEDNÍ AKTUALIZACE“ v horní části této stránky, kde je uvedeno, kdy byly tyto Zásady naposledy aktualizovány. Jakékoli změny těchto Zásad nabydou účinnosti, jakmile zveřejníme aktualizované Zásady ve Službách.

V případě jakýchkoli dodatečných dotazů ohledně těchto Zásad nás prosím kontaktujte na emailové adrese [email protected] nebo na této adrese: Monster Energy Company, Legal Department, 1 Monster Way, Corona, CA 92879 USA.


JAKÉ SOUBORY COOKIE POUŽÍVÁME?

Soubory cookie jsou malé textové soubory uložené na Vašem počítači nebo na Vašem mobilním zařízení. Tyto soubory se často používají za účelem fungování, zlepšení či zefektivnění fungování webových stránek. To je možné, jelikož webové stránky dokáží načíst a napsat tyto soubory, což jim umožnuje rozpoznat Vaše zařízení a zapamatovat si důležité informace, které Vám přizpůsobí dané webové stránky (např. tím, že si zapamatují Vaše nastavení preferencí).

Níže je uveden seznam různých kategorií souborů cookie, které mohou být používány ve Službách. Vezměte na vědomí, že v míře, ve které údaje shromážděné pomocí souborů cookie představují osobní údaje, se na ně vztahují Zásady ochrany osobních údajů [INSERT WEB ADDRESS FOR ME.COM PRIVACY POLICY] a doplňují tyto Zásady.

Nezbytně nutné soubory cookie. Nezbytně nutné soubory cookie jsou nezbytné pro pohyb na našich Webových stránkách a použití našich služeb a funkcí. Bez těchto nezbytně nutných souborů cookie Vám Služby nebudou fungovat tak bezchybně, jak bychom si přáli, a je možné, že Vám nebudeme moci poskytnout Služby nebo určité služby či funkce, o které požádáte

Název souboru cookie
Popis
Relace
Soubory cookie relace se používají k udržení stavu aplikace.
Uživatelské ID
Uživatelské ID jsou soubory cookie, které se používají, aby zajistily, že jméno a heslo uživatele je zaznamenáno a uživatelé vidí pouze své vlastní údaje.
Zabezpečení
Soubory cookie zabezpečení se používají pro ovládání zabezpečení a pro kontroly.


Soubory cookie pro preference. Soubory cookie pro preference shromažďují údaje o Vašich volbách a preferencích a umožňují nám zapamatovat si jazyk a další místní nastavení a následně Vám přizpůsobit Služby.

Název souboru cookie
Popis
Jazyk
Soubory cookie pro jazyk se používají pro uložení jazyka, který si uživatel vybral, a pro zobrazení správných voleb.
Místo
Uživatelova přibližná adresa (město, stát, země, poštovní směrovací číslo) podle určení IP adresy se uchovává, aby bylo možné automaticky zvolit správnou zemi a zobrazit prodejce, akce a předváděcí dny v dané oblasti.
Mobilní zařízení
Pokud si uživatel prohlíží Webové stránky na mobilním zařízení, soubory cookie jsou nastaveny, aby označily, že byla zvolena hlavní webová stránka (tj. že přístroj umožňuje použití softwaru Flash) nebo mobilní stránka, která neumožňuje použití softwaru Flash.
Odkazovaná stránka
Odkazovaná stránka se zaznamenává pro lepší porozumění uživatelovým preferencím.
Poslední návštěva a aktivita
Datum poslední návštěvy, aktivita a další údaje se zaznamenávají, abychom mohli uživatelům poskytnout aktualizaci „co se na stránkách změnilo od Vaší poslední návštěvy“ a pro lepší porozumění uživatelovým preferencím.
Poslední shlédnuté video
Datum a název posledního shlédnutého videa se zaznamenává pro lepší porozumění uživatelovým preferencím.
Historie stránek
Soubory cookie pro historii stránek se používají pro sledování posloupnosti stránek, které uživatel navštívil. Pokud se uživateli zobrazí zpráva o chybě při návštěvě Služeb, tyto informace ze souborů cookie se uloží do záznamu pro oznámení o chybě a nápravě.

Soubory cookie sociálních médií. Soubory cookie pro preference, které shromažďují údaje o užívání sociálních médií.

Název souboru cookie
Popis
Facebook
Tyto soubory cookie jsou nutné pro umožnění uživatelům použití tlačítka „to se mi líbí“ pro Facebookové stránky společnosti Monster ve Službách. Vezměte prosím na vědomí, že neovládáme nastavení těchto souborů cookie a doporučujeme Vám, abyste navštívili webovou stránku Facebook pro získání dalších informací.
Twitter
Tyto soubory cookie jsou nutné pro umožnění uživatelům použití tlačítka „sledovat“ pro Twitter profil společnosti Monster ve Službách. Vezměte prosím na vědomí, že neovládáme nastavení těchto souborů cookie a doporučujeme Vám, abyste navštívili webovou stránku Twitter pro získání dalších informací.

Soubory cookie pro analýzu. Soubory cookie pro analýzu shromažďují informace o Vašem používání Služeb a umožňují nám zlepšit jejich funkci. Soubory cookie pro analýzu nám například ukazují, které stránky ve Službách jsou nejnavštěvovanější, pomáhají nám zaznamenat problémy, které mohou ve Službách nastat, a ukazují nám, zda jsou naše reklamy efektivní či nikoli. To nám umožňuje sledovat celkové trendy v užívání Služeb a nejenom užívání jednotlivé osoby.

Název souboru cookie
Popis
Google analyticsSoubory cookie Google analytics shromažďují souhrnné statistické údaje za účelem zlepšení Služeb, jejich prezentace a navigování ve Službách. Pro informace o postupech pro odhlášení prosím klikněte zde:    HYPERLINK "https://tools.google.com/dlpage/gaoptout" https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

JAKÉ DALŠÍ PODOBNÉ TECHNOLOGIE VYUŽÍVÁME?

Abychom Vám mohli nabídnout obsah, o kterém se domníváme, že by Vás mohl zajímat s ohledem na Vaše aktivity ve Službách, můžeme využít dalších technologií, které jsou podobné souborům cookie. Můžeme například shromažďovat atributy zařízení a sloučit údaje shromažďované většinou prohlížečů nebo shromažďované automaticky přes Vaše zařízení, abychom vytvořili unikátní identifikátor, který rozpozná Váš prohlížeč nebo Vaše zařízení s přiměřenou mírou jistoty. Tento unikátní identifikátor nám umožňuje sledovat Vaše aktivity v našich Službách a zobrazovat obsah, o kterém se domníváme, že by Vás mohl zaujmout s ohledem na tyto aktivity. Tyto údaje můžeme sdílet s našimi poskytovateli služeb, jak to umožnují naše Zásady ochrany osobních údajů.

V této souvislosti můžeme shromažďovat a slučovat následující informace:

Počet návštěv
Poslední návštěva
První návštěva
Externí IP adresa
Interní IP adresa
Rozlišení monitoru
Geolokace (zeměpisná šířka/délka podle IP adresy)
Srovnávací kritéria zařízení
Kritéria pro vlnový rozsah zařízení
Uživatelský agent zařízení (typ prohlížeče, verze)
Kapacita zařízení (řetězce textových znaků knihovny Modernizer, rozlišení kapacity prohlížeče)
Operační systém zařízení
Instalované zásuvné moduly v zařízení
Klíčová slova použitá při vyhledávání ve vyhledávači
Poslední navštívené stránky
Délka návštěvy
Odkazovaná stránka
Pozice kurzoru myši
Kliky myší
Pozice rolovací lišty

Tyto informace používáme, abychom zjistili:

Vaše zájmy (např. skateboarding, snowboarding, motokros, atd.) podle shlédnutého obsahu
Vaši interakci s našimi Službami (například, jak často navštěvujete naše Služby, na jaký obsah nahlížíte nebo klikáte)

Vezměte prosím na vědomí, že v míře, ve které údaje shromážděné pomocí daných technologií představují osobní údaje, se na jejich zpracování vztahují Zásady ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na [INSERT WEB ADDRESS FOR ME.COM PRIVACY POLICY].

Jak mohu spravovat soubory cookie a další podobné technologie?

Kromě možností uvedených výše můžete kdykoli zablokovat nebo přijmout soubory cookie ze Služeb aktivováním nastavení ve Vašem prohlížeči. Údaje o postupu, který je třeba použít, aby došlo k aktivaci nebo zablokování souborů cookie jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele prohlížeče pomocí volby Nápověda. Informace o běžně užívaných prohlížečích jsou dostupné na webové stránce  HYPERLINK "http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html" https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies Vezměte prosím na vědomí, že pokud jsou soubory cookie zablokovány, je možné, že některé funkce Služeb nebudou správně fungovat.

Pokud chcete odstranit všechny soubory cookie, které jste zanechali na Vámi navštívených webových stránkách, uvádíme zde odkazy, které umožnují stažení tří programů, které odstraňují sledovací soubory cookie:

 HYPERLINK "http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php" http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php,  HYPERLINK "http://www.spybot.info/en/download/index.html" http://www.spybot.info/en/download/index.html, a HYPERLINK "http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/" http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/.

Klikněte prosím zde, pokud si přejete zablokovat odebrání otisku Vašeho zařízení, který se používá k tomu, abychom Vám mohli poskytnout relevantní obsah.

http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php

http://www.spybot.info/en/download/index.html

http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/